Krediitkaardi seadistamine, autoriseerimine ja hõivamine

Märkus

See teema kehtib nii rakenduse Dynamics 365 for Finance and Operations kui ka Dynamics 365 for Retail kohta.

See artikkel annab ülevaate krediitkaardi autoriseerimisest Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsis. See sisaldab teavet makseteenuse seadistamise, krediitkaardi lisamise kohta müügitellimusele ja loa tühistamise kohta.

Krediitkaardi makseteenuse seadistamine

Krediitkaartide kasutamiseks tuleb makseteenus lehel Makseteenused seadistada ja aktiveerida. Makseteenus toimib sillana teie juriidilise isiku ja kliendi krediitkaarditasusid töötleva panga vahel. Peaksite töötama väljal Makse ülekandmine loetletud krediitkaardi pakkujaga ja seadistama selle pakkujaga konto. Seejärel tuleks seadistada teised suvandid lehel Makseteenused, seadistada krediitkaardi tüübid American Expressi, Discoveri, MasterCardi ja Discoveri jaoks leheküljel Krediitkaardi tüübid ning aktiveerida pakkuja vaikepakkujana. Seadistuse lõpetamiseks peaksite järgima neid samme.

  • Määrake lehel Müügireskontro parameetrid krediitkaardi kasutamise parameetrid.
  • Seadistage lehel Maksetingimused krediitkaartide maksetingimused. Väljal Makse tüüp valige Krediitkaart.
  • Sisestage lehele Kliendi krediitkaardid klientide jaoks krediitkaardi teave.

Uue krediitkaardi lisamine

Uusi krediitkaardi kirjeid saate luua lehel Kliendid, kasutades välju Klient, Hääletamine, Krediitkaart. Krediitkaardi kirjeid saate luua ka müügitellimusi lehel Müügitellimus sisestades, kasutades välju Haldamine, Klient, Krediitkaart, Registreerimine.

Müügitellimusele krediitkaardi lisamine

Krediitkaardi lisamiseks müügitellimusele valige krediitkaart krediitkaardi otsingust lehe Müügitellimus vahekaardil Hinnad ja allahindlused. Autoriseerimisprotsessi käivitamiseks avage tegevuspaani vahekaart Haldamine, kus valige Krediitkaart ja Autoriseerimine.

Krediitkaardi autoriseerimine

Kui krediitkaardi autoriseerimisel kontrollitakse kaardi numbrit ja kaardiomaniku nime ning olemasolev kreeditsaldo kinnitatakse. Alternatiivina võib kontrollida kaardi kontrollnumbrit ja kaardiomaniku aadressi. Seejärel vähendatakse kliendi olemasolevat kreeditsaldot arve summa võrra. Makseteenus annab teada, kas krediitkaart on kinnitatud või tagasi lükatud. Kui müügitellimus on arveldatud, võetakse krediitkaardilt tasu (hõivatakse) arve summa väärtuses.

Kaardi tõendamise väärtus

Saate nõuda kaardi kontrollnumbrit, millele mõnikord on viidatud ka kui kaardi turvakoodile. American Expressi puhul on see neljakohaline. Discoveri, MasterCardi ja Visa puhul on see kolmekohaline.

Aadressi tõendamine

Aadressi tõendamise teave saadetakse alati maksepakkujale. Saate määrata kande aktseptimiseks nõutava teabe hulga. Kindlasti kontrollige oma pakkujalt, kas ta aktseptib seda teavet. Siin on aadressi tõendamise võimalused.

  • Luba kanne alati – kanne aktseptitakse aadressi tõendamise tulemustest olenemata.
  • Kontoomanik – kandel olevat kaardiomaniku nime võrreldakse krediitkaardi ettevõtte teabega.
  • Arveldusaadress – kaardiomaniku nime ja arveldusaadressi kandel võrreldakse krediitkaardi ettevõtte teabega.
  • Arve sihtnumber – kaardiomaniku nime, arveldusaadressi ja arve sihtnumbrit kandel võrreldakse krediitkaardi ettevõtte teabega.

Andmete tugi

Igale toetatud krediitkaardile saate määrata andmete toe taseme. Tase kontrollib kande kohta makseteenusele ülekantava teabe hulka. Kindlasti kontrollige oma pakkujalt, kas ta saab seda teavet anda. Siin on andmete toe taseme võimalused.

  • 1. tase – üle kantakse kande kuupäev, summa ja kirjeldus.
  • 2. tase – üle kantakse 1. taseme teave ja lisaks tarne- ja kaupmehe aadressid ning maksuteave.
  • 3. tase – üle kantakse 2. taseme ja lisaks tellimuse rea teave.

Osalised maksed

Kui lähetate tellimuse osaliselt, hõivatakse osaline summa ja kogu tellimuse summale tehtud autoriseerimine suletakse. Seejärel tehakse järelejäänud lähetamata tellimuse summale uus autoriseerimine.

Autoriseerimise tühistamine

Krediitkaardi autoriseerimise tühistamiseks saate muuta makseviisi teise meetodi vastu, millel ei ole tüüpi Krediitkaart.