Intressikoodile intressimäära seadistamine

Intressikoodid sisaldavad sätteid, mis määratlevad, millal intressi võetakse ja kuidas seda arvutatakse tähtaja ületanud arvete puhul.

Saate seadistada ühe intressikoodi ja rakendada seda mitme kliendi sisestusreeglitele, arvelduskoodidele või kindlatele arveridadele. Intressikoodi üksikasjade muutumisel rakendavad kõik koodi kasutavad funktsioonid muutusi automaatselt uutele kannetele. Iga intressikoodi puhul saate seadistada kaht tüüpi määrasid.

 • Intressitulu määrad − need kujutavad endast tulu, mis on saadud arvete ja viivisearvete intressidest.
 • Intressimaksete määrad − need kujutavad endast kulu, mis tasutakse kreeditarvete intressidena.

Mõlemad määratüübid võivad eksisteerida samal ajal ja samas intressikoodis. Intressimäärad võivad põhineda kolmel arvutamistüübil.

 • Intress protsendi järgi.
 • Intress summa järgi.
 • Intress vahemiku järgi, mille tulemuseks on üksik protsent või summa.

Kui intressi arvutamiseks kasutatakse intressikoodi, luuakse iga intressimäära kohta eraldi viivisearve, mis kehtib seni, kuni makse on ületanud kande tähtaja. Vahekaardi Tulud abil lehel Intressikood saate seadistada intressimäärasid intressi jaoks, mida intressi küsides teenite. Makstava intressi määra seadistamiseks kasutage vahekaarti Maksed.

Protsendil põhinevad intressimäärad

Saate seadistada intressimäärad, mis arvutavad kindlaksmääratud protsendi.

 • Intressimäär kehtib kõigile valuutadele.
 • Sisestada saab valikulisi intressisumma limiite.
 • Protsent valitakse väljal** **Intressi arvutusalus: lehel Intressikoodide seadistamine.

Näiteks intressikoodi seadistamiseks, mis määrab 5 protsenti intressi iga kahe kuu eest, mille võrra arve makse ületab kande tähtaega, tuleks sisestada 2 väljale Arvuta intress iga ja valida Kuu.

Summal põhinevad intressimäärad

Saate seadistada intressimäärad, mis arvutavad määratud summa valuuta kaupa.

 • Intressi summa määratakse iga intressikoodi valuuta jaoks.
 • Sisestada saab valikulisi intressisumma limiite.
 • Summa valitakse väljal Intressi arvutusalus lehel Intressikoodide seadistamine.

Näiteks intressikoodi seadistamiseks, mis määrab 25,00 protsenti intressi iga 20 päeva eest, mille võrra arve makse ületab kande tähtaega, tuleks sisestada 20 väljale Arvuta intress iga ja valida Päev.

Vahemikel põhinevad intressimäärad

Saate seadistada intressimäärad, mis varieeruvad sõltuvalt tähtaja ületanud summast, summa hilinemise päevadest või kuudest.

 • Saate kasutada vahekaarti Tulud valuuta järgi konkreetsete intressisätete määratlemiseks iga valuuta jaoks. Siin saate määratleda ka vahemiku.
 • Lisage nupuga Vahemikud ridu, mis kajastavad vahemikke, mida seadistada soovite. Väärtus Alates kajastab vahemiku algust ja arv Intressi väärtus kajastab kas protsenti või summat, sõltuvalt valikust väljal Intressi arvutusalus: lehel Intressikoodide seadistamine.

Näide 1: Intress vahemiku järgi = summa

Saate seadistada intressikoodi, mis määrab intressi üks kord iga kolme kuu tagant, mil arve makse ületab kande tähtaega. Soovite arvutuse aluseks võtta protsentuaalse intressiväärtuse, vastavalt astmelistele summaintervallidele. Intressi väärtus on 1 protsent arvesummadest kuni 1000.00, 2 protsenti summadest alates 1001.00 kuni 5000.00 ja 3 protsenti summadest, mis on suuremad kui 5000.00. Saate seadistada intressikoodi välja väärtused järgmiselt.

Välja nimi Välja väärtus
Viivise kood 3M%ByAmt
Arvuta intress iga 3/kuu
Intress vahemiku järgi Summa
Intressi arvutusalus: Protsent

Saate seadistada vahemiku andmed järgmiselt.

Alates väärtusest Intressi väärtus
0 1
1,001 2
5,001 3

Näide 2: Intress vahemiku järgi = päevad


Saate seadistada intressikoodi, mis määrab intressi üks kord iga 15 päeva tagant, mil arve makse ületab kande tähtaega. Soovite arvutuse aluseks võtta summapõhise intressiväärtuse, vastavalt astmelistele päevaintervallidele. Intressi väärtus on 10.00 15 päeva kohta esimese 60 päeva jooksul, 15.00 15 päeva kohta päevadel 61 kuni 90 ja 20.00 15 päeva kohta 91. päevast edasi. Saate seadistada intressikoodi välja väärtused järgmiselt.

Välja nimi Välja väärtus
Viivise kood 15DAmtXDay
Arvuta intress iga 15/päev
Intress vahemiku järgi Päevi
Intressi arvutusalus: Summa

Saate seadistada vahemiku andmed järgmiselt.

Alates väärtusest Intressi väärtus
0 10
61 15
91 20

Näide 3: Intress vahemiku järgi = kuud


Saate seadistada intressikoodi, mis määrab intressi üks kord iga kuu tagant, mil arve makse ületab kande tähtaega. Soovite arvutuse aluseks võtta protsentuaalse intressiväärtuse, vastavalt astmelistele kuuintervallidele. Intressi väärtus on 1,5 protsenti kuus kolmel esimesel tähtaja ületanud kuul, 2,0 protsenti kuus järgmised kolm kuud ja 2,5 protsenti kuus kõigil järgnevatel kuudel. Saate seadistada intressikoodi välja väärtused järgmiselt.

Välja nimi Välja väärtus
Viivise kood 1M%ByMth
Arvuta intress iga 1/kuu
Intress vahemiku järgi Kuud
Intressi arvutusalus: Protsent

Saate seadistada vahemiku andmed järgmiselt.

Alates väärtusest Intressi väärtus
0 1.5
4 2
7 2,5

Uued versioonid

Intressikoodidel on kehtivuskuupäevad. Kui soovite intressimäära muuta, saate luua uue versiooni, mis kehtib tulevasest kuupäevast.

Erinevate versioonide vaatamiseks võite kasutada kuupäeva valimiseks menüüvalikut Alates kuupäevast. Saate valida ka Kuva kõik kirjed kõigi intressikoodide kuvamiseks lehel.