Kliendi osalise makse, millel on kliendi kreeditarvetel allahindlusi, tasakaalustamine

See artikkel tutvustab stsenaariumi, kus kreeditarvelt arvestatakse skontot, samas kui algsel arvel oli samuti skonto.

Fabrikam võimaldab klientidel kasutada osalistel maksetel ja ka kreeditarvetel skontosid. Skontot saab arvestada kreeditarvel, kui see on väljastatud arve kohta, mille puhul kasutas klient skontot. Täissummas krediidi pakkumisel saate krediteerida kliendi saldo summas, mis jätab välja kliendi kasutatud skonto protsendi. Tasakaalustamise parameetrid asuvad lehel Müügireskontro parameetrid.

Arve ja kreeditarve

Kliendil 4035 on arve summale 1000,00 ja kreeditarve summale 100,00. Igal dokumendil on 1% allahindlust, kui see tasutakse 14 päeva jooksul. Arnie saab vaadata seda teavet lehel Kliendi kanded.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10050 Arve 28.06.2015 10050 1 000,00 1 000,00 USA dollar
CCRN-10050 Kreeditarve 28.06.2015 CR-10050 100,00 -100,00 USA dollar

Kreeditarve tasakaalustamine arvega

Arnie avab lehel Kliendi kanded lehe Kannete tasakaalustamine. Ta saab kasutada lehte Kannete tasakaalustamine arve ja kreeditarve tasakaalustamiseks. Tasakaalustusprotsessi osana näeb ta skonto kuupäevi ja summasid. Ta märgib kaks dokumenti ja klõpsab seejärel kannete tasakaalustamiseks käsku Sisesta. Kreeditarvel on allahindlus –1,00, kuna Fabrikam lubab kreeditarvete puhul allahindlusi.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10050 4035 28.06.2015 7/28/2015 10050 1 000,00 USA dollar 990,00
Valitud Tavaline CCRN-10050 4035 28.06.2015 7/28/2015 CR-10050 -100,00 USA dollar –99,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 12.07.2015
Skonto summa –1,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks –1,00

Tasakaalustus on 100,00 ning sisaldab makset summas 99,00 ja allahindlust summas 1,00.