Pangahalduse tööruum

Tööruum Pangahaldus näitab ettevõtte pangakontodega seotud andmeid. See tööruum sisaldab vaadet Kokkuvõte ja lehte Analüüs. Vaade Kokkuvõte näitab kokkuvõttepaane, pangakonto andmeid, saldodiagrammi ja seotud andmeid. Leht Analüüs kasutab Microsoft Power BI võimalusi pangakonto saldodega seotud visuaalide kuvamiseks.

Kokkuvõttevaade

Kokkuvõte

Paanid jaotises Kokkuvõte annavad ülevaate pangakontodest ja kiire juurdepääsu lehtedele, mida on vaja kõige sagedamini kasutada. Panga vastavusseviimise teave on täpsema panga vastavusseviimise funktsiooni põhine. Lisatakse teave ainult nende pangakontode kohta, millel valiku Täpsem panga vastavusseviimine on seatud olekusse Jah lehel Pangakonto. Jaotisest Kokkuvõte saate importida elektroonilisi pangafaile pangakontodele kõigi juriidiliste isikute lõikes.

Pangakontod

Iga pangakonto juriidilises isikus on kajastatud kaardiga jaotises Pangakontod. Kuvatakse jooksev saldo ja saate minna süvitsi kannetesse, millest see koondsaldo summa koosneb. Summa Vahekonto kanded võimaldab minna süvitsi kannetesse, millest see koondsumma koosneb. Vahekonto kanded on kõik ootel kanded, mis on funktsiooni Vahekonto abil sisestatud, kuid mida pole veel sobivaks märgitud. Summa Ootel saldo on jooksev saldo, millest on lahutatud vahekonto kanded või ootel kanded.

See kaart näitab ka pangakonto viimase vastavusseviimise aega. See teave kuvatakse ainult juhul, kui pangakontol on täpsem panga vastavusseviimine lubatud.

Saldo

Diagramm Saldo näitab varasemat saldoteavet jaotises Pangakontod valitud pangakonto kohta või varasemat saldoteavet kõigi juriidilise isiku pangakontode kohta. See teave on saadaval mitmesuguste perioodide kohta: jooksev nädal, jooksev kuu, jooksev aasta, viimased viis aastat ja kõik perioodid (pangakonto täielik ajalugu).

Kui vaatate diagrammi Saldo ühe pangakonto kohta, kuvatakse varasemad saldod pangakonto valuutas. Kui vaatate diagrammi kõigi juriidilise isiku pangakontode kohta, kuvatakse varasemad saldod arvestusvaluutas.

Teave andmete viimase uuendamise kohta kuvatakse diagrammi ülaosas. Andmeid saab vajalikul viisil uuendada.

Jaotisest Seotud andmed saab avada lehe Päevaraamat pangaülekannete tegemiseks. Saate avada kiiresti ka lehti Pangakanded ja Vahekonto kanded.

Analüüsivaade

Lehel Analüüs on olulised mõõdikud pangakontode kohta praeguses ettevõttes. Lehel on saadaval järgmised visualisatsioonid.

  • Kogu pangasaldo süsteemi valuutas
  • Saldo juriidilise isiku järgi
  • Tänane tegelik saldo võrreldes prognoositava saldoga pangakonto valuutas
  • Saldo pangakonto järgi
  • Saldo valuuta järgi

Pangaanalüüsi saab vaadata kõigi ettevõtete lõikes tööruumis Kassa ülevaade – kõik ettevõtted.