Skonto töötlemine ülemaksete korral

Selles artiklis on stsenaariumid, mis nöitavad, kuidas makset käsitletakse, kui klient võtab skonto, kuid maksab üle.

Arve loetakse ülemakstuks, kui maksesumma on suurem kui arve summa, millest on maha arvestatud skonto. Määramaks, kuidas saadavat skonto erinevust ülemaksete korral käsitletakse, kasutage välju Skonto haldamine ja Suurim üle- või alamakse lehel Müügireskontro parameetrid. Järgmises näites on klient arve üle maksnud 0,50 võrra.

Arve summa Saadaolev skonto Makstav summa, mis hõlmab skontot Kliendi tegelikult makstav summa
105,00 10,50 94,50 95,00

Skonto haldamine = spetsiifiline

Kui lehe Automaatsete kannete kontod väljal Skonto haldamine valitakse suvand Spetsiifiline, vetakse täielik skonto. Ülemakse summa sisestatakse skonto erinevuse pearaamatukontole või jäetakse saldona kliendi kontole. Käitumine oleneb sellest, kas ülemakse summa on 0,00 ja väljaleSuurim üle- või alamakse sisestatud summa vahel või kas ülemakse summa on suurem kui summa väljal Suurim üle- või alamakse.

1. stsenaarium

Selles stsenaariumis on ülemakse summa 0,00 ja maksimaalse üle- või alamakse vahemikus. Arve on sisestatud summas 105,00 ja skonto on saadaval, kui arve makstakse seitsme päeva jooksul.

Arve summa Saadaolev skonto Makstav summa, mis hõlmab skontot
105,00 10,50 94,50

Klient edastab makse 95,00 skontoperioodil. Makse tasakaalustatakse arve alusel, mille summa on 105,00. Kui arve ja makse on tasakaalustatud, luuakse kliendi ostureskontrosse järgmised kanded.

Kanne Summa Saldo
Arve 105,00 0,00
Makse -95,00 0,00
Skonto -10,50 0,00

Makse ja tasakaalustuse kohta luuakse järgmised raamatupidamiskirjed. Makse

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Sularaha 95,00
Müügireskontro 95,00

Tasakaalustus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Skonto (väli Kliendi allahindluste põhikonto lehel Skontod) 10,50
Müügireskontro 10,50
Kliendi skonto (väli Kliendi skonto lehel Automaatsete kannete konto) 0,50
Müügireskontro 0,50

2. stsenaarium

Selles stsenaariumis on ülemakse summa suurem kui maksimaalne üle- või alamakse. Arve on sisestatud summas 105,00 ja skonto on saadaval, kui arve makstakse seitsme päeva jooksul.

Arve summa Saadaolev skonto Makstav summa, mis hõlmab skontot
105,00 10,50 94,50

Klient edastab makse 95,00 skontoperioodil. Makse tasakaalustatakse arve alusel, mille summa on 105,00. Kui arve ja makse on tasakaalustatud, luuakse kliendi ostureskontrosse järgmised kanded.

Kanne Summa Saldo
Arve 105,00 0,00
Makse -95,00 -0,50
Skonto -10,50 0,00

Ülemakse summa 0,50 jääb makse avatud saldoks ning selle saab muu arvega tasakaalustada. Makse ja tasakaalustuse kohta luuakse järgmised raamatupidamiskirjed. Makse

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Sularaha 95,00
Müügireskontro 95,00

Tasakaalustus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Skonto (väli Kliendi allahindluste põhikonto lehel Skontod) 10,50
Müügireskontro 10,50

Skonto haldamine = määramata

Kui lehe Automaatsete kannete kontod väljal Skonto haldamine valitakse suvand Määramata, vähendatakse skonto summat ülemakse summa võrra. Seda kasutatakse alati, olenemata sellest, kas ülemakse summa on suurem või väiksem kui summa, mis on sisestatud väljale Suurim üle- või alamakse.

3. stsenaarium

Selles stsenaariumis on arve sisestatud summas 105,00 ja skonto on saadaval, kui arve makstakse seitsme päeva jooksul.

Arve summa Saadaolev skonto Makstav summa, mis hõlmab skontot
105,00 10,50 94,50

Klient edastab makse 95,00 skonto kuupäevaks. Makse tasakaalustatakse arve alusel, mille summa on 105,00. Kui arve ja makse on tasakaalustatud, luuakse kliendi ostureskontrosse järgmised kanded.

Kanne Summa Saldo
Arve 105,00 0,00
Makse -95,00 -0,00
Skonto -10,00 0,00

Skonto summat 10,50 vähendatakse 10,00-ni. Makse ja arve loetakse tasakaalustatuks. Makse

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Sularaha 95,00
Müügireskontro 95,00

Tasakaalustus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Skonto (väli Kliendi allahindluste põhikonto lehel Skontod) 10,50
Müügireskontro 10,50