Pangakonto täpsema vastavusseviimise seadistusprotsess

Pangakonto täpsema vastavusseviimise abil saate importida elektroonilisi pangaväljavõtteid ja neid Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsis automaatselt pangakannetega vastavusse viia. See artikkel selgitab vastavusseviimise seadistusprotsesse.

Enne pangakonto täpsema vastavusseviimise funktsiooni kasutamist tuleb seadistada mitmed parameetrid. Lisateavet pangaväljavõtte importimise seadistamise kohta vt teemast Pangaväljavõtte impordiprotsessi seadistamine. Vastavusseviimise protsessi seadistamise nõudeid on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

Kandekoodid

Kandekoode saab kasutada osana pangakonto vastavusseviimise vastendusreeglitest. Kandekoodid aitavad vastendada Finance and Operationsi ja teie pangaväljavõtte vahel sama tüüpi kanded. Seda tüüpi vastendamiseks peate esmalt määratlema Finance and Operationsist tehtavate pangakannete jaoks kasutatavad kandetüübid ja seejärel vastendama need tüübid teie panga kasutatavate väljavõtte kandekoodidega. Finance and Operationsi pangakannete kandekoodid määratletakse lehel Pankakande tüüp. See on ka koht, kus saate määratleda kõnealuse kandetüübiga seostatud sisestuste jaoks kasutatava meilikonto.

Kui teie Finance and Operationsi pangakandekoodid on määratletud, vastendage need oma elektroonilistel pangaväljavõtetel kasutatavate kandekoodidega. Vastendamine toimub lehel Kandekoodide vastendamine. Kandekoodide vastendamine tuleb teha iga pangakonto puhul eraldi.

Vastendusreeglid ja vastendusreeglite kogumid

Vastendusreeglid võimaldavad määratleda Finance and Operationsi pangakannete ja pangaväljavõtte kannete vahelisel automaatse vastavusseviimise kriteeriumid. Vastendusreeglid saate määratleda lehel Vastavusseviimise vastendusreeglid. Lisateavet vt teemast Panga vastavusseviimise vastendusreeglite seadistamine.

Vastendusreeglistikuga määratletakse vastendusreeglite grupp, mis käivitatakse järjest pangakonto vastavusseviimise protsessi käigus. Vastendusreeglistiku saate konfigureerida lehel Vastavusseviimise vastendusreeglistikud.

Sularaha- ja pangahalduse parameetrid

Lehel Sularaha- ja pangahalduse parameetrid leiate mitmed pangakonto täpsema vastavusseviimise protsessile kohased parameetrid. Valik Kuva väljavõtterea summa deebetis/kreeditis muudab summade vaadet lehel Pangaväljavõte. Selle valiku korral kuvatakse pangaväljavõtte kandesummad eraldi deebeti- ja kreeditiveergudes. Kui seda suvandit ei valita, kuvatakse pangaväljavõtte kandesummad üksiku summa veerus koos vastava märgiga.

Parameetrite lehel määratud kontrollimisvalikud alistavad vastendusreeglites määratud valikud. Näiteks ei saa te käsitsi ega automaatselt vastendada dokumente, mis jäävad parameetrite lehel määratud kuupäevavahemikust väljapoole. Samuti, kui on tehtud valik Kontrolli kandetüübi vastendust, tuleb kandetüübid Finance and Operationsi pangakannete ja pangaväljavõtte kannete vahel vastendada, et kandeid saaks käsitsi või automaatselt vastendada.

Peale selle peate konfigureerima lehel Sularaha- ja pangahalduse parameetrid vajalikud numbriseeriad. Määrake vahekaardil Numbriseeriad numbriseeriate koodid Allalaadimise ID, Väljavõtte ID, Vastavusseviimise ID ja Pangakonto vastavusseviimise viidetele.

Pangakonto vastavusseviimise valikud

Esmalt peate lubama pangakonto täpsema vastavusseviimise pangakonto puhul. Lehel Pangakonto on saadaval mitu lisavalikut, kui funktsioon Pangakonto täpsem vastavusseviimine on lubatud.

Funktsioon Kasuta pangaväljavõtteid elektroonilise makse kinnitusena integreerib pangakonto vastavusseviimise funktsiooni elektrooniliste maksete olekutega. Kui see on lubatud, luuakse pangadokument automaatselt, kui elektroonilise makse olek on Saadetud. Peale selle värskendatakse elektroonilise makse olek väärtuselt Saadetud väärtusele Vastu võetud, kui makse on vastendatud, vastavusse viidud ja sisestatud.

Väli Pangakonto nimi väljavõtetel on nimi, mida kasutatakse teie elektroonilistel pangaväljavõtetel pangakonto kohta. Seda nime kasutatakse määramisel, milliseid kandeid importida pangakonto puhul väljavõttest, milles võivad olla mitme pangakonto andmed.

Valik Vii vastavusse pärast importimist kontrollib automaatselt pangaväljavõtet, loob uue pangakonto vastavusseviimise ja töölehe ning käivitab vaike-vastendamisreeglistiku. See funktsioon automatiseerib protsessi kuni punktini, kus tehingud tuleb käsitsi vastendada. Säte pangakontol muutub importimisel vaikesätteks.