Eraldamise alused

Eraldamisalus on alus, mille põhjal kuluarvestus üldkulusid eraldab. Eraldamisalus võib olla kogus, nt masina kasutatavad töötunnid, tarbitavad kilovatt-tunnid (kWh) või kasutatav pindala. Eraldamisaluseid kasutatakse enamasti üldkulude määramiseks toodetavatele varudele. Näiteks IT-osakond eraldab tunnid arvutite arvu järgi, mida iga osakond kasutab.

Kuluarvestuses on kolme tüüpi eraldamisaluseid.

 • Eelmääratletud dimensiooniliikme eraldamisalused
 • Hierarhia eraldamisalused
 • Valemi eraldamisalused

Eelmääratletud dimensiooniliikme eraldamisalused

Eelmääratletud dimensiooniliikme eraldamisalused luuakse automaatselt ühte järgmist tüüpi dimensiooniliikme loomisel.

 • Statistilise dimensiooni liikmed
 • Kuluelemendi dimensiooniliikmed

Märkus

Eelmääratletud dimensiooniliikme eraldamisalused, mis põhinevad kuluelemendi dimensiooniliikmel, arvestavad ainult andmeallika pakkujalt (nt pearaamatust või eelarvest) pärinevaid väärtusi.

Näide 1: kuluelemendi dimensiooniliikme kasutamine eraldamisalusena

See on näide kulueraldamisreegli loomise kohta kuluelemendi 10002 (töötaja kindlustus) eraldamiseks saldole, mis on registreeritud kuluelemendil 10001 (palgad). Eraldamisreegel määratletakse iga osakonna palkade ja kõigi palkade suhtarvu põhjal. (Vajalik on ülevaatamine!)

Pearaamatus määratletakse kontoplaan järgmiselt.

Kontoplaan Põhikonto Kirjeldus Põhikonto tüüp
Ühine 10001 Palgad Kulu
Ühine 10002 Töötaja kindlustus Kulu

Määratlege kuluelemendi dimensioon ja konfigureerige andmekonnektor. Pärast andmete importimist luuakse kuluarvestusse järgmised kirjed.

Kuluelemendi dimensiooniliikmed

Kuluelemendi dimensiooni nimi Kuluelement Kirjeldus Tüüp
Kuluelemendid 10001 Palgad Esmane
Kuluelemendid 10002 Töötaja kindlustus Esmane

Eelmääratletud dimensiooniliikme eraldamisalused

Nimi Kirjeldus Kuluelemendi dimensioon
10001 Palgad Kuluelemendid
10002 Töötaja kindlustus Kuluelemendid

Pearaamatusse on sisestatud järgmised kirjed.

 • Kirjed, mis näitavad palkade põhikontot, pärinevad palgasüsteemist ja need sisestatakse kulukeskustesse.
 • Töötaja kindlustuse kulu sisestatakse käsitsi vaike-kulukeskusse.
Aruandluskuupäev Kulukeskus Kirjeldus Põhikonto Kirjeldus Summa arvestusvaluutas
03-01-2017 CC001 Personaliosakond 10001 Palgad 2000,00
03-01-2017 CC002 FI 10001 Palgad 5000,00
03-01-2017 CC003 10001 Palgad 3000,00
03-01-2017 CC099 Vaike-kulukeskus 10002 Töötaja kindlustus 1 000,00

Pärast pearaamatu lähteandmete töötlemist luuakse kuluarvestusse järgmised kirjed.

Kulukirjed

Kuluobjekt Kirjeldus Kuluelement Kirjeldus Kulukäitumine Summa Aruandluskuupäev
CC001 Personaliosakond 10001 Palgad Liigitamata 2000,00 03-01-2017
CC002 FI 10001 Palgad Liigitamata 5000,00 03-01-2017
CC003 10001 Palgad Liigitamata 3000,00 03-01-2017
CC099 Vaike-kulukeskus 10002 Töötaja kindlustus Liigitamata 1 000,00 03-01-2017

Selles lihtsustatud näites luuakse kulueraldamisreegel kuluelemendi 10002 (töötaja kindlustus) eraldamiseks seoses saldoga, mis on registreeritud kuluelemendil 10001 (palgad).

Kulu jaotuse reegel

Kuluobjekti dimensioonihierarhia sõlm Kuluelemendi dimensioonihierarhia sõlm Kulukäitumine Eraldamise alus
CC099 10002 Liigitamata 10001

Üldkulude arvutamine

Pärast kuluelemendi 10001 (palgad) rakendamist eraldamisalusena on üldkulude arvutuse tulemus järgmine.

Kuluobjekt Kirjeldus Väärtus Eraldamistegur Summa
CC001 Personaliosakond 2 000 (2000 ÷ 10 000) × 1 000.00 200,00
CC002 FI 5 000 (5000 ÷ 10 000) × 1000.00 500,00
CC003 3 000 (3000 ÷ 10 000) × 1000.00 300.00

Tööleht

Tööleht Töölehe tüüp Rahanduskalendri periood Aasta Periood Versioon
00001 Kulujaotuse arvutamise tööleht Fiskaalne 2017 Periood 1 Üldkulude arvutus / 01-02-2017 23:51:00 / Pearaamat /2017 / 1. periood

Kuluobjekti saldo töölehe sisestused

Aruandluskuupäev Kuluobjekt Kirjeldus Kuluelement Kirjeldus Kulukäitumine Summa
31-01-2017 CC099 Vaike-kulukeskus 10002 Töötaja kindlustus Liigitamata 1 000,00

Kulukirjed

Kuluobjekt Kirjeldus Kuluelement Kirjeldus Kulukäitumine Summa Aruandluskuupäev
CC099 Vaike-kulukeskus 10002 Töötaja kindlustus Liigitamata –1000,00 31-01-2017
CC001 Personaliosakond 10002 Töötaja kindlustus Liigitamata 200,00 31-01-2017
CC002 FI 10002 Töötaja kindlustus Liigitamata 500,00 31-01-2017
CC099 10002 Töötaja kindlustus Liigitamata 300.00 31-01-2017

Näide 2: statistilise dimensiooni liikme kasutamine eraldamisalusena

Statistilise dimensiooni liikmeid saab kasutada eraldamisalusena poliitikate määratlemiseks või mitterahalise tarbimise registreerimiseks kuluobjektide järgi. Statistilise dimensiooni liikmeid saab luua käsitsi või importida neid failist, kasutades andmehalduse importi-/eksporditööriista.

Statistilise dimensiooni liikmed

Statistilise dimensiooni nimi Statistiline element Kirjeldus Üksus
Statistilised elemendid TTE Täiskohaga töötajad Ea
Statistilised elemendid Elektrienergia Elektri tarbimine kWh

Kui statistilise dimensiooni liige salvestatakse, luuakse eelmääratud dimensiooniliikmete eraldamisalustes vastav kirje.

Eelmääratletud dimensiooniliikme eraldamisalused

Nimi Kirjeldus Statistilise elemendi dimensioon
TTE Täiskohaga töötajad Statistilised elemendid
Elektrienergia Elektri tarbimine Statistilised elemendid

Statistilised mõõdud võivad pärineda erinevatest allikatest.

 • Elektritarbimist saab mõõta mõõteseadmetega, mis on paigaldatud ettevõtte erinevatesse piirkondadesse.
 • Tabelites on statistilised mõõdud. Näiteks tabelis HcmEmployment on nimekiri kõikidest töötajatest ja kulukeskustest, milles nad töötavad.
Nimi Kulukeskus Kirjeldus Töötaja tüüp
Töötaja A CC001 Personaliosakond Töötaja
Töötaja B CC002 FI Töötaja
Töötaja C CC002 FI Töötaja
Töötaja D CC003 Töötaja
Töötaja F CC003 Töötaja

Märkus

Kõiki tabeleid, mis sisaldavad finantsdimensioone, saab kasutada statistiliste mõõtude allikana.

Kuluarvestus toetab statistiliste mõõtude kogumit, kasutades järgmisi andmeühendusi.

 • Andmehalduse importimis-/eksportimistööriist
 • Statistilised mõõdud

Statistiliste mõõtude toomiseks süsteemist on vajalik statistiliste mõõtude pakkuja mall. Lisateavet leiate teemast Statistiliste mõõtude pakkuja mall. (Kui see teema on kirjutatud, lisatakse link.)

Statistiliste mõõtude pakkuja mallid

Nimi Funktsioon Lähtetabel Summa väli Kuupäevaväli
TTE-d Loendus HcmEmployment Pole kohaldatav Pole kohaldatav

Pärast statistilise mõõdu lähteandmete töötlemist luuakse kuluarvestusse järgmised kirjed.

Statistilised kirjed

Kuluobjekt Kirjeldus Aruandluskuupäev Statistilise dimensiooni liige Kirjeldus Väärtus
CC001 Personaliosakond 31-01-2017 TTE-d Täiskohaga töötajad 1,00
CC002 FI 31-01-2017 TTE-d Täiskohaga töötajad 2.00
CC003 31-01-2017 TTE-d Täiskohaga töötajad 2.00

Siin on näide kulu jaotusreeglist, kui TTE eelmääratud dimensiooniliikme eraldamisalus on määratud selles eraldamisaluseks.

Kuluobjekt Kirjeldus Väärtus Eraldamistegur
CC001 Personaliosakond 1,00 (1/5) × summa
CC002 FI 2.00 (2/5) × summa
CC003 2.00 (2/5) × summa

Imporditud statistiliste mõõtude andmeüksust saab kasutada statistiliste mõõtude importimiseks kuluarvestusse. Kasutada saab ka andmehalduse impordi-/eksporditööriista. Excelis registreeritakse elektritarbimine järgmiselt.

Aruandluskuupäev Dimensiooniliige Väärtus Lähteidentifikaator
31-01-2017 CC001 2,450.00 Elektrienergia
31-01-2017 CC002 4,100.00 Elektrienergia
31-01-2017 CC003 15,000.00 Elektrienergia

Pärast statistilise mõõdu lähteandmete töötlemist luuakse kuluarvestusse järgmised kirjed.

Statistilised kirjed

Kuluobjekt Aruandluskuupäev Statistilise dimensiooni liige Kirjeldus Väärtus
CC001 Personaliosakond 31-01-2017 Elektrienergia Elektri tarbimine 2,450.00
CC002 FI 31-01-2017 Elektrienergia Elektri tarbimine 4,100.00
CC003 31-01-2017 Elektrienergia Elektri tarbimine 15,000.00

Siin on näide kulu jaotusreeglist, kui elektri eelmääratud dimensiooniliikme eraldamisalus on määratud selles eraldamisaluseks.

Kuluobjekt Kirjeldus Väärtus Eraldamistegur
CC001 Personaliosakond 2,450.00 (2450 ÷ 21 550) × summa
CC002 FI 4,100.00 (4100 ÷ 21 550) × summa
CC003 15,000.00 (15 000 ÷ 21 550) × summa

Hierarhia eraldamisalused

Kuluarvestajad saavad luua käsitsi hierarhia eraldamisaluseid, rakendades olemasolevale eraldamisalusele kuluobjekti dimensiooni hierarhiasõlme. Nii saab piirata algse eelmääratud dimensiooniliikme eraldamisaluse vahemikku. Ühe eelnevalt määratud dimensiooni eraldamise põhjal saab luua mitu hierarhia jaotamise alust. Vahemikke saab hallata kuluobjekti dimensioonihierarhias, mis on seotud hierarhia eraldamisalustega.

Näide: hierarhia eraldamisalused, mis põhinevad organisatsiooni täistööajaga töötajatel

Siin on näide kuluobjekti dimensioonihierarhiast, mille saab luua lihtsustatud organisatsiooni kirjeldamiseks.

Hierarhia nimi Sõlme tase 0 Sõlme tase 1 Sõlme tase 2 Dimensiooniliikmed
Organisatsioon Tegevjuht CFO FICO CC001
Organisatsioon Tegevjuht CFO Personaliosakond CC002
Organisatsioon Tegevjuht CIO CC003

Eelmises jaotises loodud TTE eelmääratletud liikme eraldamisaluses on järgmised kirjed.

Statistilised kirjed

Kuluobjekt Kirjeldus Aruandluskuupäev Statistilise dimensiooni liige Kirjeldus Väärtus
CC001 Personaliosakond 31-01-2017 TTE-d Täiskohaga töötajad 1,00
CC002 FI 31-01-2017 TTE-d Täiskohaga töötajad 2.00
CC003 31-01-2017 TTE-d Täiskohaga töötajad 2.00

Kulu tuleb jagada organisatsiooni finantsjuhile (CFO) alluvate kulukeskuste vahel. On teada, et õige eraldamise suhtarv on täistööajaga töötajate (TTE-de) arv kulukeskuste kaupa.

Hierarhia eraldamisalused

Nimi Eraldamise alus Kuluobjekti dimensioonihierarhia Kuluobjekti dimensioonihierarhia sõlm
CFO TTE-de arv TTE-d Organisatsioon CFO

Eelvaate funktsioon võimaldab kontrollida hierarhia eraldamisalust, mis luuakse statistiliste kirjete põhjal süsteemis.

Eraldamisaluse üksikasjad

Kuluobjekt Kirjeldus Väärtus
CC001 Personaliosakond 1,00
CC002 FI 2.00

Siin on näide kulu jaotusreeglist, kui eraldamisalus TTE-de arv CFO hierarhias on määratud selles eraldamisaluseks.

Kuluobjekt Kirjeldus Väärtus Eraldamistegur
CC001 Personaliosakond 1,00 (1/3) × summa
CC002 FI 2.00 (2/3) × summa

Valemi eraldamisalused

Valemi jaotamise aluste abil saate määratleda täpsemad valemid õige eraldamisaluse saavutamiseks. Valemi eraldamise aluseid saab käsitsi luua.

Valemi eraldamise aluse loomisel saate valida, milline statistiline dimensioon ja kuluelemendi dimensioon peaks olema valemi alus. Kõiki eelnevalt valitud dimensioonidest pärinevaid eraldamisaluseid saab valemi eraldamisaluses kasutada.

Märkus

Eelnevalt määratletud valemi eraldamisaluseid saab kasutada uue valemi eraldamisaluse määratlemiseks.

Valemi eraldamisaluse tegurites tuleb luua pseudonüüm ja seostada see eraldamisaluse või konstandiga. Seejärel kasutatakse pseudonüüme valemi määratlemiseks.

Valemi määratlemiseks saab kasutada järgmisi tehtemärke.

Sümbolid Tekst
( ) Sulud
< Väiksem kui
> Suurem kui
+ Lisa
Lahutamine
* Korrutamine

Tavalisi IF-lauseid ei toetata. Kuid saate luua lauseid ja kinnitada, kas need on tõesed.

Lause Kinnitamine Tulemus
a > b Tõene 1
a > b Väär 0

Näide 1: lihtne valem

Elektriarved koosnevad sageli kahest osast.

 • Fikseeritud tasu võrguühenduse eest
 • Tarbimisega seotud kulu kWh kohta

Elektri eelmääratud dimensiooniliikme eraldamisalus on juba määratletud ja sisaldab neid väärtusi.

Statistilised kirjed

Kuluobjekt Nimi Aruandluskuupäev Statistilise dimensiooni liige Kirjeldus Väärtus
CC001 Personaliosakond 31-01-2017 Elektrienergia Elektri tarbimine 2,450.00
CC002 FI 31-01-2017 Elektrienergia Elektri tarbimine 4,100.00
CC003 31-01-2017 Elektrienergia Elektri tarbimine 15,000.00

Kui fikseeritud tasu on nüüd vaja elektrit tarbivate kuluobjektide vahel võrdselt jagada, on kulude eraldamiseks kaks võimalust.

 • Looge uus eelmääratud eraldamisalus nimega Fikseeritud elekter ja rakendage siis igale elektrit tarbinud kuluobjektile statistiline mõõt 1,00.
 • Looge valemi eraldamisalus Fikseeritud elekter, milles kasutatakse süsteemis juba määratletud elektri eelmääratud eraldamisalust. Selle valiku eelis on see, et andmed tuleb laadida kuluarvestusse ainult ühe elektri statistiise dimensiooni liikme kohta.

Valemi eraldamisalus

Nimi Kuluelemendi dimensioon Statistiline dimensioon Valem
Fikseeritud elekter Statistilised elemendid

Enne välja Valem täitmist peate määrama pseudonüümi, mida tuleks valemis kasutada.

Valemi eraldamisaluse tegurid

Pseudonüüm Konstant Eraldamise alus
a Elektrienergia
b 0,01

Pange tähele, et numbrit 0 (null) ei toetata konstandina.

Valemi eraldamisalus

Nimi Kuluelemendi dimensioon Statistiline dimensioon Valem
Fikseeritud elekter Statistilised elemendid a > b

Eelvaate funktsioon võimaldab kontrollida valemi eraldamisalust, mis luuakse statistiliste kirjete põhjal süsteemis.

Eraldamisaluse üksikasjad

Kuluobjekt Kirjeldus Valem Väärtus
CC001 Personaliosakond 2.450,00 > 0,01 1,00
CC002 FI 4.100,00 > 0,01 1,00
CC003 15.000,00 > 0,01 1,00

Siin on kulu jaotusreegli näide, kui elektri valemi eraldamisalus on määratud selles eraldamisaluseks.

Kuluobjekti väärtuse eraldamistegur

Kuluobjekt Nimi Väärtus Eraldamistegur
CC001 Personaliosakond 1,00 (1/3) × summa
CC002 FI 1,00 (1/3) × summa
CC003 1,00 (1/3) × summa

Näide 2: täpsem valem

Selles näites ei pea elektrikulu lähtuma tegelikust tarbitud elektrist ühikutes kWh. Juhtkond soovib arvestada soodustust elektrikasutuse vähendamise eest.

Reegel Kurss
a <= 10000.00 kWh 0.75
a > 10000.00 kWh 1.15

Luuakse uus valemi eraldamisalus Elektrikasutus.

Valemi eraldamisalus

Nimi Kuluelemendi dimensioon Statistiline dimensioon Valem
Elektrikasutus Statistilised elemendid

Enne välja Valem täitmist peate määrama pseudonüümi, mida tuleks valemis kasutada.

Valemi eraldamisaluse tegurid

Pseudonüüm Konstant Eraldamise alus
a Elektrienergia
b 10,000.00
c 0.75
d 1.15

Valemi eraldamisalus

Nimi Kuluelemendi dimensioon Statistiline dimensioon Valem
Fikseeritud elekter Statistilised elemendid ((a > b) × ((b × c) + (a – b) × d)) + ((a <= b] × a × c)

Eelvaate funktsioon võimaldab kontrollida valemi eraldamisalust, mis luuakse statistiliste kirjete põhjal süsteemis.

Eraldamisaluse üksikasjad

Kuluobjekt Valem Väärtus
CC001 Personaliosakond ((2450.00 > 10 000.00) × ((10 000.00 × 0,75) + (2450.00 – 10 000.00) × 1,15)) + ((2450.00 <= 10 000.00) × 2450.00 × 0,75) 1,837.50
CC002 FI ((4100.00 > 10 000.00) × ((10 000.00 × 0,75) + (4100.00 – 10 000.00) × 1,15)) + ((4100.00 <= 10 000.00) × 4100.00 × 0,75) 3,075.00
CC003 ((15000.00 > 10 000.00) × ((10 000.00 × 0,75) + (15000.00 – 10 000.00) × 1,15)) + ((15000.00 <= 10 000.00) × 15000.00 × 0,75) 1,3250.00

Siin on valemi CC003 (IT) täpsem selgitus:

((15 000.00 > 10 000.00) × ((10 000.00 × 0,75) + (15 000.00 – 10 000.00) × 1,15)) + ((15 000.00 <= 10 000.00) × 15 000.00 × 0,75) = 13 250.00

(1 × (7500.00 + 5000.00 × 1,15)) + (0 × 15 000.00 × 0,75)

1 × 7500.00 + 5750.00 + 0

Siin on kulu jaotusreegli näide, kui elektri fikseeritud valemi eraldamisalus on määratud selles eraldamisaluseks.

Kuluobjekt Kirjeldus Väärtus Eraldamistegur
CC001 Personaliosakond 1,837.50 (1837.50 ÷ 18 162.50) × summa
CC002 FI 3,075.00 (3075.00 ÷ 18 162.50) × summa
CC003 13,250.00 (13 250.00 ÷ 18 162.50) × summa