Üldkulude arvutus

Selles teemas kirjeldatakse tüüpilisi üldkulude arvutamise ja eraldamise protsesse.

Mõiste määratlus

Üldkulud on kulud, mis kaasnevad ettevõtte käitamisega, kuid mida ei saa seostada otseselt ühegi kindla äritegevuse, toote ega teenusega. Üldkulud pakuvad kriitilist tuge kasumit andavate tegevuste loomisele. Siin on mõned näited üldkuludest.

 • Üür
 • Elektrienergia
 • Haldustasud

Üldkulude arvutuse ülevaade

Üldkulude arvutus käitab kuluarvutuse poliitikaid õiges järjekorras. Saate käivitada üldkulude arvutuse sama rahandusperioodi kohta mitu korda, kui kuluarvestuse poliitikaid on muudetud või tuvastatud teatud tõrked. Iga üldkulude arvutamise käitamine talletatakse ja see saab kordumatu versiooni-ID, mis võimaldab teil arvutuste erinevaid versioone võrrelda. Ülekulude arvutusega loodud kulukirjed saavad aruandluskuupäeva. See aruandluskuupäev vastab arvutuses kasutatud rahandusperioodi lõppkuupäevale. Kordumatu versiooni-ID koosneb järgmistest elementidest.

 • Versiooni tüüp
 • Kuupäev ja kellaaeg
 • Kuluarvestuse pearaamat
 • Finantsaasta
 • Rahandusperiood

Üldkulude arvutus käivitatakse versioonist sõltumatult. Seetõttu saate arvutada eelarveversiooni enne tegelikku versiooni. Üldkulude arvutus koosneb neljast etapist, nagu näha alltoodud joonisel. Igas etapis luuakse töölehe päis, millel on töölehe kanded. See töölehe päis säiiltab sisendandmeid iga arvutusetapi kohta. Igale töölehe reale rakendatakse poliitikad ja reeglid ning väljundina luuakse kulukirjed. Seega on teil alati olemas põhjalik ülevaade.

Üldkulude arvutus

Elektri üldkulude arvutamine ja eraldamine

Finantsaruandluses on mõned kulud, näiteks elekter, registreeritud põhisummana. Seetõttu ei pakuta kuluarvestuseks üksikasjalikku juhtimisülevaadet. Kuluarvestuses peavad kulud liikuma läbi organisatsiooniüksuste, et pakkuda korrektset juhtimisülevaadet kõigi organisatsiooniüksuste ja -tasemete kohta. See voog peab põhinema tarbimise või õiglase hindamise täpsel kirjendamisel. Pearaamatus, saab elektrikulu sisestada nii, nagu on näidatud järgmises tabelis.

Aruandluskuupäev Kulukeskus Põhikonto Summa arvestusvaluutas
3. jaanuar 2017 CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia 10,000.00

1. etapp: kulukäitumise arvutuse töötlemine

Vaikimisi saavad lähteandmetest imporditud kulukirjed kuluarvestuses kulukäitumise klassifikatsiooniks Klassifitseerimata. Kulukäitumise poliitikareegleid rakendades saate kulukirjed ümber klassifitseerida kui Fikseeritud kulu või Muutuvkulu.

Kulukäitumise reegli määratlemine

Mõnikord on osa kulust fikseeritud tasu ja järelejäänud kulu põhineb tarbimisel. Elektriarved vastavad sageli sellele määratlusele. Pärast kindla fikseeritud tasu maksmist maksate tarbimise eest kilovatt-tunni (Kwh) kohta. Näiteks kui fikseeritud kulu tasu on 1000,00 eurot, määratletakse kulukäitumise reegel järgmiselt.

 • Fikseeritud summa: 1000,00
  • 0 <= 1000,00 = fikseeritud
  • 1000,01 < N = muutuja
Tööleht
Tööleht Töölehe tüüp Rahanduskalendri periood Versioon
00001 Kulukäitumise arvutamise tööleht Fiskaalne 2017 Periood 1 Üldkulude arvutus / 01-02-2017 23:51:00 / Pearaamat /2017 / 1. periood
Töölehe sisestused (kuluobjekti saldo töölehe sisestused)
Aruandluskuupäev Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa
3. jaanuar 2017 CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Liigitamata 10,000.00
Kulukirjed
Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa Aruandluskuupäev
CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Liigitamata 10,000.00 3. jaanuar 2017
CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Liigitamata –10 000,00 31. jaanuar 2017
CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 1 000,00 31. jaanuar 2017
CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 9,000.00 31. jaanuar 2017

Lisateavet vt teemast Kulukäitumise poliitika loomine ja määramine kulujuhtimisüksusele (tegevuse juhis).

2. etapp: kulujaotuse arvutuse töötlemine

Kulujaotust kasutatakse kulu ümberjaotamiseks ühelt kuluobjektilt ühele või mitmele teisele kuluobjektile, rakendades asjakohast eraldusalust. Kulujaotus ja kulueraldus erinevad selle poolest, et kulujaotus toimub alati algse kulu esmase kuluelemendi tasemel.

Kulujaotuse reegli määratlemine

Finantsaruandluses registreeritakse elektrikulud sageli põhisummana. Kuluarvestuseses ei ole see lähenemine piisavalt üksikasjalik. Muutuvkulu tuleb jaotada üksikutele kuluobjektidele õigluse alusel. Kõige loogilisem eraldamisalus on elektritarbimine (kWh). Luuakse statistilise dimensiooni liige nimega Elekter ja elektritarbimine on kirjendatakse. Vaikimisi muutuvad kõik statistilise dimensiooni liikmed eraldamisalusena kättesaadavaks.

Kuluobjekt kWh
CC001 Personaliosakond 1000
CC002 Finantsid 6,000
CC003 Assembler 0

Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui elektritarbimist rakendatakse muutuvkulude puhul eraldamisalusena.

Kuluobjekt Väärtus Eraldamistegur Summa
CC001 Personaliosakond 1000 (1000 ÷ 7000) × 9000,00 1,285.71
CC002 Finantsid 6,000 (6000 ÷ 7000) × 9000,00 7,714.29
CC003 Assembler 0 (0 ÷ 7000) × 9000,00 0,00

Fikseeritud kulu tuleb jaotada ühtlaselt üksikutele kuluobjektidele, mis on tarbinud elektrit. Selle tulemuse saate, kasutades valemi eraldamisaluses statistilise dimensiooni liiget Elekter: (Elekter > 0,00). Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui elektritarbimist rakendatakse muutuvkulude puhul eraldamisalusena.

Kuluobjekt Valem Väärtus Eraldamistegur Summa
CC001 Personaliosakond (1000 > 0,00) 1 (1 ÷ 2) × 1.000,00 500,00
CC002 Finantsid (6000 > 0,00) 1 (1 ÷ 2) × 1.000,00 500,00
CC003 Assembler (0 > 0,00) 0 (0 ÷ 2) × 1.000,00 0,00
Tööleht
Tööleht Töölehe tüüp Rahanduskalendri periood Versioon
00002 Kulujaotuse arvutamise tööleht Fiskaalne 2017 Periood 1 Üldkulude arvutus / 01-02-2017 23:51:00 / Pearaamat /2017 / 1. periood
Töölehe sisestused (kuluobjekti saldo töölehe sisestused)
Aruandluskuupäev Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa
31. jaanuar 2017 CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 1 000,00
31. jaanuar 2017 CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 9,000.00
Kulukirjed
Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa Aruandluskuupäev
CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu –1000,00 31. jaanuar 2017
CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 500,00 31. jaanuar 2017
CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 500,00 31. jaanuar 2017
CC099 Vaike-kulukeskus 10001 Elektrienergia Muutuv kulu –9000,00 31. jaanuar 2017
CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 1,285.71 31. jaanuar 2017
CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 7,714.29 31. jaanuar 2017

Lisateavet vt teemast Kulujaotise poliitika loomine ja määramine kulujuhtimisüksusele (tegevuse juhis).

3. etapp: üldkulude määra arvutuse töötlemine

Üldkulude määra kasutatakse ühe või mitme kindla kuluobjekti debiteerimiseks. Tasu põhineb eelmääratud kulumääral ja väärtusel määratud eraldamisalusest.

Üldkulu määra määratlemine

Kuluobjekt CC001 inimressursid panustab sisemiste projektide kogumisse. Luuakse statistilise dimensiooni liige nimega Inimressursside projektid, et mõõta tarbitud väärtust.

Kuluobjekt Tunnid
Proj. 1 Projekt 1 3
Proj. 2 Projekt 2 1

Määratletud on eelmääratud kulumäär kuluprojektide panusele.

Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Ühikud Kurss
CC001 Personaliosakond 10001 Muutuv kulu 1 10

Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui inimressursside projektid on rakendatud eraldamisalusena.

Kuluobjekt Väärtus Kuluelement Eraldamistegur Summa
Proj. 1 Projekt 1 3 10001 (3 ÷ 1) × 10,00 30,00
Proj. 2 Projekt 2 1 10001 (1 ÷ 1) × 10,00 10,00
Tööleht
Tööleht Töölehe tüüp Rahanduskalendri periood Versioon
00003 Üldkulu määra arvutamise tööleht Fiskaalne 2017 Periood 1 Üldkulude arvutus / 01-02-2017 23:51:00 / Pearaamat /2017 / 1. periood
Töölehe sisestused (töölehe sisestused üldkulu määra arvutamiseks)
Aruandluskuupäev Kuluobjekt Väärtus
31. jaanuar 2017 Proj. 1 Sisemine proj. 1 3,00
31. jaanuar 2017 Proj. 2 Sisemine proj. 2 1,00
Kulukirjed
Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa Aruandluskuupäev
CC0001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Muutuv kulu –30,00 31. jaanuar 2017
Proj. 1 Sisemine proj. 1 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 30,00 31. jaanuar 2017
CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Muutuv kulu -10,00 31. jaanuar 2017
Proj. 2 Sisemine proj. 2 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 10.00 31. jaanuar 2017

Lisateavet vt teemast Üldkulude arvutamine.

4. etapp: kulueralduse arvutuse töötlemine

Eraldamist kasutatakse kuluobjekti saldo eraldamiseks teistele kuluobjektidele, rakendades eraldamisalust. Finance and Operations toetab vastastikuse eraldamise meetodit. Vastastikuse eraldamise meetodi puhul tuvastatakse täiendavate kuluobjektide vahetatavad vastastikused teenused. Süsteem määrab automaatselt eraldamiste tegemise õige järjekorra. Kuluobjekti saldo eraldatakse üksiku eraldamisalusena. Toetatakse eraldamisi kuluobjektide dimensioonide ja nende vastavate liikmete seas. Eraldamisjärjekorda reguleerib kulujuhtseade.

Vastastikune meetod

Kulueraldamise määratlemine

Siin on lihtne näide, mis selgitab, kuidas jälgida kulu liikumist. Kuluobjekt CC001 inimressursid panustab mitmele kuluobjektile. Luuakse statistilise dimensiooni liige nimega Inimressursside teenused, et mõõta tarbitud väärtust.

Kuluobjekt Inimressursside teenused
CC002 Finantsid 35
CC003 Assembler 55
CC004 Pakendamine 10

Kuluobjekt CC002 rahandus panustab mitmele kuluobjektile. Luuakse statistilise dimensiooni liige nimega Rahandusteenused, et mõõta tarbitud väärtust.

Kuluobjekt Rahandusteenused
CC003 Assembler 65
CC004 Pakendamine 35

Kuluobjekt CC003 assembler panustab mitmele kuluobjektile. Luuakse statistilise dimensiooni liige nimega Assembleriteenused, et mõõta tarbitud väärtust.

Kuluobjekt Assembleriteenused (tundides)
Tooe 1 Toode 1 60
Toode 2 Toode 2 20

Kuluobjekt CC004 pakendamine panustab mitmele kuluobjektile. Luuakse statistilise dimensiooni liige nimega Pakendamisteenused, et mõõta tarbitud väärtust.

Kuluobjekt Pakendamisteenused (tundides)
Tooe 1 Toode 1 80
Toode 2 Toode 2 sept.

Märkus

Finance and Operationsis saab statistilised mõõdud, nagu toote tarbitud tootmistunnid, tuletada lähteandmetest. Lisateavet vt teemast Statistiliste mõõtude pakkuja mall. Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui HR-teenused on rakendatud kogukulu puhul eraldamisalusena (fikseeritud ja muutuvkulu).

Kuluobjekt Väärtus Eraldamistegur Summa Kulukäitumine
CC002 Finantsid 35 (35 ÷ 100) × 500,00 175.00 Fikseeritud kulu
CC003 Assembler 55 (55 ÷ 100) × 500,00 275.00 Fikseeritud kulu
CC004 Pakendamine 10 (10 ÷ 100) × 500,00 50,00 Fikseeritud kulu
CC002 Finantsid 35 (35 ÷ 100) × 1245,71 436.00 Muutuv kulu
CC003 Assembler 55 (55 ÷ 100) × 1.245,71 685.14 Muutuv kulu
CC004 Pakendamine 10 (10 ÷ 100) × 1.245,71 124.57 Muutuv kulu

Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui Rahandusteenused on rakendatud kogukulu puhul eraldamisalusena (fikseeritud ja muutuvkulu).

Kuluobjekt Väärtus Eraldamistegur Summa Kulukäitumine
CC003 Assembler 65 (65 ÷ 100) × (500,00 + 175,00) 438.75 Fikseeritud kulu
CC004 Pakendamine 35 (35 ÷ 100) × (500,00 + 175,00) 236.25 Fikseeritud kulu
CC003 Assembler 65 (65 ÷ 100) × (7714,29 + 436,00) 5,297.69 Muutuv kulu
CC004 Pakendamine 35 (35 ÷ 100) × (7714,29 + 436,00) 2,852.60 Muutuv kulu

Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui Assembleriteenused on rakendatud kogukulu puhul eraldamisalusena (fikseeritud ja muutuvkulu).

Kuluobjekt Väärtus Eraldamistegur Summa Kulukäitumine
Tooe 1 Toode 1 60 (60 ÷ 80) × (275,00 + 438,75) 535.31 Fikseeritud kulu
Toode 2 Toode 2 20 (20 ÷ 80) × (275,00 + 438,75) 178.44 Fikseeritud kulu
Tooe 1 Toode 1 60 (60 ÷ 80) × (5297,69 + 685,14) 4,487.12 Muutuv kulu
Toode 2 Toode 2 20 (20 ÷ 80) × (5297,69 + 685,14) 1,495.71 Muutuv kulu

Järgmises tabelis on näidatud tulemus, kui Pakendamisteenused on rakendatud kogukulu puhul eraldamisalusena (fikseeritud ja muutuvkulu).

Kuluobjekt Väärtus Eraldamistegur Summa Kulukäitumine
Tooe 1 Toode 1 80 (80 ÷ 95) × (50,00 + 236,25) 241.05 Fikseeritud kulu
Toode 2 Toode 2 15 (15 ÷ 95) × (50,00 + 236,25) 45.20 Fikseeritud kulu
Tooe 1 Toode 1 80 (80 ÷ 95) × (2852,60 + 124,57) 2,507.09 Muutuv kulu
Toode 2 Toode 2 15 (15 ÷ 95) × (2852,60 + 124,57) 470.08 Muutuv kulu
Töölehe sisestused (kuluobjekti saldo töölehe sisestused)
Tööleht Töölehe tüüp Rahanduskalendri periood Versioon
00004 Kulueralduse tööleht Fiskaalne 2017 Periood 1 Üldkulude arvutus / 01-02-2017 23:51:00 / Pearaamat /2017 / 1. periood
Töölehe read
Aruandluskuupäev Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa
31. jaanuar 2017 CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 500,00
31. jaanuar 2017 CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 1,245.71
31. jaanuar 2017 CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 675.00
31. jaanuar 2017 CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 8,150.29
31. jaanuar 2017 CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 713.75
31. jaanuar 2017 CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 5,982.83
31. jaanuar 2017 CC003 Pakendamine 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 286.25
31. jaanuar 2017 CC003 Pakendamine 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 2,977.17
31. jaanuar 2017 Tooe 1 Toode 1 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 776.36
31. jaanuar 2017 Tooe 1 Toode 1 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 6,994.21
31. jaanuar 2017 Toode 2 Toode 1 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 223.64
31. jaanuar 2017 Toode 2 Toode 1 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 1,965.79
Kulukirjed
Kuluobjekt Kuluelement Kulukäitumine Summa Aruandluskuupäev
CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu ‑500,00 31. jaanuar 2017
CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 175.00 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 275.00 31. jaanuar 2017
CC004 Pakendamine 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 50,00 31. jaanuar 2017
CC001 Personaliosakond 10001 Elektrienergia Muutuv kulu –1245,71 31. jaanuar 2017
CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 436.00 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 685.14 31. jaanuar 2017
CC004 Pakendamine 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 124.57 31. jaanuar 2017
CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu –675,00 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 438.75 31. jaanuar 2017
CC004 Pakendamine 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 236.25 31. jaanuar 2017
CC002 Finantsid 10001 Elektrienergia Muutuv kulu –8150,29 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 5,297.69 31. jaanuar 2017
CC004 Pakendamine 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 2,852.60 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu –713,75 31. jaanuar 2017
Tooe 1 Toode 1 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 535.31 31. jaanuar 2017
Toode 2 Toode 2 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 178.44 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Muutuv kulu –5982,83 31. jaanuar 2017
Tooe 1 Toode 1 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 4,487.12 31. jaanuar 2017
Toode 2 Toode 2 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 1,495.71 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu –286,25 31. jaanuar 2017
Tooe 1 Toode 1 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 241.05 31. jaanuar 2017
Toode 2 Toode 2 10001 Elektrienergia Fikseeritud kulu 45.20 31. jaanuar 2017
CC003 Assembler 10001 Elektrienergia Muutuv kulu –2977,17 31. jaanuar 2017
Tooe 1 Toode 1 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 2,507.09 31. jaanuar 2017
Toode 2 Toode 2 10001 Elektrienergia Muutuv kulu 470.08 31. jaanuar 2017

Lõppsõna

Finantsaruandluses sisestatakse elektrikulu 10 000,00 fiktiivse kulukeskuse ID-le. Nii teavad kuluarvestajad, et see kulu tuleb eraldada. Kuluarvestuses liigub kulu rakendatud poliitikate ja reeglite põhjal läbi organisatsiooniüksuste ja -tasemete. Iga kulu on seostatud eraldamisalusega, mis pakub kulude eraldamiseks parimat hinnangut.

Kuluelement Kuluobjekt Kokku
CC099 CC001 CC002 CC003 CC004 Proj. 1 Proj. 2 Tooe 1 Toode 2
10001 Elekter 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10,00 7.770,57 2.189,43 10.000,00
Liigitamata 0,00
Fikseeritud kulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.36 223.64 1.000,00
Muutuv kulu 000 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10,00 6,994.21 1,965.79 9.000,00

Märkus

Selles teemas selgitatakse, kuidas esmane kuluelement, 10001 Eleter, liigub läbi kuluobjektide. Seega eraldatakse see üldkulu organisatsiooni madalaimale tasemele. Teisisõnu kannavad kulu madalaimal tasemel olevad kuluobjektid. Kui soovite saada kuluobjektide vahelisest kuluvoost visuaalset ülevaadet, saate kuluvoo visualiseerimiseks kasutada kulude kokkuvõtte poliitika reegleid. Täpsemat teavet vt teemast Kulude kokkuvõte.