175 protsenti väheneva saldoga kulum

Selles teemas antakse ülevaade 175% väheneva jääkväärtuse kulumiarvestusmeetodi kohta.

Kui valite põhivara kulumireeglite seadistamisel lehe Kulumireeglid väljal Meetod suvandi 175% vähenev saldo, on sellele kulumireeglile määratud põhivarade kulumiprotsent kõigil kulumiperioodidel ühesuurune.

175% väheneva saldoga kulumi seadistamiseks peate valima ka suvandid lehe Kulumireeglid väljadel Kulumiaasta ja Perioodi sagedus. Väljal Perioodi sagedus olevad valikud erinevad olenevalt väljal Kulumiarvestusaasta valitud väärtusest.

Kulumiaasta valimine

Saate teha valiku Kalendriaasta või Rahandusaasta väljalt Kulumiarvestusaasta lehel Kulumireeglid. Vaikeväärtus on Kalendriaasta.

Teie valik määrab väljal Perioodi sagedus saadaolevad suvandid. See väli määratleb kalendriaasta kulumisumma sisestuskuupäevad ja summad kalendriaasta lõikes.

Kalender

Võite säilitada vaikeväärtuse väljal Kulumiarvestusaasta jaotises Kalendriaasta.

Valik Kalendriaasta värskendab kulumiarvestuse alust iga aasta 1. jaanuaril. Kulumiarvestuse alus on tavaliselt raamatupidamislik jääkväärtus miinus mahakandemaksumus. Selle teema edasistes näidetes on kulumiarvestuse alus arvutuste veeru esimese avaldise esimene liige.

Kui valite kulumiarvestusaasta Kalendriaasta, on väljal Perioodi sagedus saadaval järgmised valikud.

  • Kord aastas sisestab summa 31. detsembril.
  • Kord kuus sisestab igakuise summa iga kalendrikuu lõpus.
  • Kord kvartalis sisestab kulumisumma iga kvartali lõpus (31. märtsil, 30. juunil, 30. septembril ja 31. detsembril).
  • Kord poolaastas poolaasta kulumisumma sisestatakse poolaasta lõpus (30. juunil ja 31. detsembril).
  • Kord päevas sisestab kulumimeetodi puhul kulumisumma ühe kandena iga päeva kohta.

Fiskaalne

Kui valite väljal Kulumiaasta suvandi Rahandusaasta, arvutatakse 175% väheneva jääkväärtuse kulumist rahanduskalendri rahandusaasta alusel, mis on määratud raamatule, või rahanduskalendri alusel, mis on valitud lehel Pearaamat. Rahanduskalendrid seadistatakse lehel Rahanduskalendrid. Lisateavet leiate jaotisest Rahanduskalendrid, rahandusaastad ja -perioodid.

Näiteks rahandusaasta puhul 1. juulist kuni 30. juunini algab kulumiarvestus 1. juulil. Rahandusaasta võib olla pikem või lühem kui 12 kuud. Kulumit korrigeeritakse iga perioodi puhul automaatselt ja järgmise rahandusaasta pikkuse määrab perioodide seadistus lehel Rahanduskalendrid.

Kui valite kulumiarvestusaasta Rahandusaasta, on väljal Perioodi sagedus saadaval järgmised valikud.

  • Kord aastas rahandusaasta alusel arvestatud kulumisumma sisestatakse ühe summana rahandusaasta viimasel kuupäeval.
  • Rahandusperiood arvutab rahandusaasta kulumi kogusumma. See summa on jagatud rahandusperioodideks, mis on määratletud lehel Rahanduskalendrid.

175% väheneva saldoga kulumireegli näide

Soetusmaksumus 11 000
Jääkväärtus 1000
Kulumiarvestuse alus 10 000
Kasutusea aastad 5
Kulumiprotsent aastas 35%

175% väheneva jääkväärtuse kulumiarvestusmeetod jagab 175 protsenti kasutusea aastatega. See protsendimäär korrutatakse aasta kulumisumma kindlaksmääramiseks põhivara raamatupidamisliku jääkväärtusega.

Periood Aasta kulumisumma arvutamine Arvestuslik väärtus Raamatupidamislik jääkväärtus aasta lõpus
aasta 1 (11 000 – 1000) × 35% = 3500 11 000 – 3500 = 7500 11 000 – 1000 – 3500 = 6500
aasta 2 6500 × 35% = 2275 7,500 – 2,275 = 5,225 6500 – 2275 = 4225
aasta 3 4225 × 35% = 1478.75 5225 – 1478.75 = 3746.25 4225 – 1478.75 = 2746.25

Märkus

Tavaliselt kui 175% väheneva saldo kulumiarvestusmeetodiga arvutatud summa on väiksem kui lineaarse meetodiga arvutades tulemuseks olev summa, teisendatakse järelejäänud eluiga lineaarse meetodi järgi.