Põhivara väärtusmudeli ja kulumiraamatu ühendamine

Varasemates väljalasetes on põhivarade jaoks kaks hindamiskontseptsiooni: väärtusmudelid ja kulumiraamatud. Rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Operations (1611) on väärtusmudeli ja kulumiraamatu funktsioonid ühendatud üheks kontseptsiooniks, mis on tuntud kui raamat.

Uued raamatu funktsioonid põhinevad varasema väärtusmudeli funktsioonidel, kui hõlmab ka kõiki funktsioone, mis olid varasemalt antud ainult kulumiraamatutes. Raamat väärtusmudeli ja kulumiraamatu funktsioonide ühendamisena Selle ühendamise tõttu saate nüüd kasutada lehtede, päringute ja aruannete üksikut kogumit kõikide teie põhivara protsesside jaoks. Selles teemas olevates tabelites kirjeldatakse kulumiraamatute ja väärtusmudelite varasemaid funktsioone koos raamatute uute funktsioonidega.

Häälestus

Vaikimisi sisestavad raamatud nii pearaamatusse (PR) kui ka põhivara alammoodulisse. Raamatutel on uus valik Pearaamatusse sisestamine, mis võimaldab teil keelata PR-sse sisestamise ja sisestada ainult põhivara alammoodulisse. See funktsioon sarnaneb kulumiraamatute varasemale sisestamise käitumisele. Töölehe nimede seadistusel on uus sisestamiskiht, mille nimetus on Pole. Sisestamiskiht lisati spetsiifiliselt põhivara kannetele. Sisestamaks kandeid raamatutele, mis ei sisesta pearaamatusse, peate kasutama töölehe nime, mille sisestamiskiht on määratud valikul Pole.

Kulumiraamat Väärtusmudel Raamat (Uus)
Pearaamatusse sisestamine Mitte kunagi Alati Valik pearaamatusse sisestamiseks
Sisestamiskihid Pole kohaldatav 3: Praegune, Toimingud ja Maks 11: Praegune, Toimingud, Maks, 7 kohandatud kihti ja Pole
Töölehe nimed Kulumiraamatu töölehtede nimed PR – töölehe nimed PR – töölehe nimed
Tuletatud raamatud Pole lubatud Lubatud Lubatud
Kulumireeglite alistamine vara tasandil Lubatud Pole lubatud Lubatud

Protsessid

Protsessid kasutavad nüüd ühist lehte. Mõned protsessid on lubatud ainult juhul, kui valik Pearaamatusse sisestamine on raamatu seadistuses määratud valikule Ei.

Kulumiraamat Väärtusmudel Raamat (Uus)
Kande kirje Kulumiraamatu tööleht Põhivara tööleht Põhivara tööleht
Lisakulum Lubatud Pole lubatud Lubatud
Kustuta kannete ajalugu Lubatud Pole lubatud Lubatud, kui te ei sisestata pearaamatusse
Massvärskendus Lubatud Pole lubatud Lubatud, kui te ei sisestata pearaamatusse

Päringud ja aruanded

Päringud ja aruanded toetavad kõiki raamatuid. Aruanded, mis ei ole lisatud järgmisesse tabelisse, toetasid varasemalt nii kulumiraamatuid kui ka väärtusmudeleid ja toetavad nüüd jätkuvalt kõiki raamatu tüüpe. Väli Sisestamiskiht on lisatud ka aruannetesse, et saaksite hõlpsamalt tuvastada kande sisestused.

Kulumiraamat Väärtusmudel Raamat (Uus)
Päringud Kulumiraamatu kanded Põhivarakanded Põhivarakanded
Põhivara aruanne Pole lubatud Lubatud Lubatud
Põhivara alus Lubatud Pole lubatud Lubatud
Põhivara seotavus kvartali keskel Lubatud Pole lubatud Lubatud

Täiendamine

Täiendusprotsess liigutab teie olemasoleva seadistuse ja kõik olemasolevad kanded uude raamatu struktuuri. Väärtusmudelid jäävad selliseks, nagu need praegu on ehk raamatuks, mis sisestab pearaamatusse. Siiski liigutatakse kulumiraamatud raamatusse, millel on valik Pearaamatusse sisestamine määratud sättele Ei. Kulumiraamatu töölehe nimed liigutatakse pearaamatu töölehele, mille nimel on sisestamiskiht määratud sättele Pole.