Põhivara käibelt kõrvaldamine vabas vormis arve abil

See protseduur kirjeldab põhivara likvideerimist vabas vormis arve abil.

 1. Avage Müügireskontro > Arved > Kõik vabas vormis arved.
 2. Klõpsake valikut Uus.
 3. Valige või sisestage väärtus väljal Kliendi konto.
 4. Kinnitage arve vaikekuupäev ja vajaduse korral redigeerige seda.
 5. Kinnitage ülejäänud vaike-päiseväljad, nagu Valuuta, ja vajaduse korral redigeerige neid.
 6. Sisestage arve reale kirjeldus.
 7. Sisestage või valige arve real põhikonto.
 8. Kinnitage vaike-käibemaksugrupp ja kauba käibemaksugrupp.
 9. Sisestage põhivara ühiku hind või müügisumma.
 10. Klõpsake valikut Rea üksikasjad.
 11. Valige müüdava põhivara number.
 12. Klõpsake valikut Sisesta.