Põhivarade ümberklassifitseerimine

Põhivara ümberklassifitseerimiseks peate edastama selle uuele põhivaragrupile või määrama sellele samas grupis uue põhivara numbri.

Kui põhivara ümber klassifitseerida:

• Uue põhivara jaoks on loodud kõik olemasoleva põhivara väärtusmudelid. Kogu algse põhivara jaoks häälestatud teave on kopeeritud uude põhivarasse. Algse põhivara väärtusmudelite olekuks on Suletud.

• Uue põhivara uued väärtusmudelid sisaldavad ümberklassifitseerimise kuupäeva väljal Soetamiskuupäev. Kuupäev väljal Amortiseerimise algus on kopeeritud algsest vara puudutavast teabest. Kui kulumiarvestus on juba alanud, kuvab väli Viimase kulumiarvestuse kuupäev ümberklassifitseerimise kuupäeva.

• Algse põhivara olemasolevad põhivarakanded on tühistatud ja uue põhivara jaoks uuesti loodud.

  1. Avage Põhivarad > Perioodilised ülesanded > Ümberklassifitseerimine.
  2. Väljal Põhivaragrupp valige ümberklassifitseerimiseks grupp.
  3. Väljal Põhivara kood valige ümberklassifitseerimiseks põhivara.
  4. Valige väljal Uus põhivaragrupp see grupp, millele soovite põhivara üle kanda.
    • Kui uus põhivaragrupp on seotud numbriseeriaga, värskendatakse välja Uue põhivara kood numbriga uuest põhivaragrupi numbriseeriast. Vastasel juhul värskendatakse välja Uue põhivara kood numbriga numbriseeriast, mis häälestatakse põhivara parameetrite leheküljel. Kui numbriseeriat ei häälestata põhivara parameetrite leheküljel, sisestage number väljale Uue põhivara kood.
  5. Sisestage kuupäev väljale Ümberklassifitseerimise kuupäev.
  6. Sisestage või valige väärtus väljal Kande seeria.
  7. Klõpsake nuppu OK.