Lisakulumi seadistamine

See protseduur kirjeldab kulumi erihüvitise loomist ja selle seostamist põhivararaamatuga. See kasutab USMF-i juriidilise isiku puhul raamatupidaja rolli ja demoandmeid.

Kulumi erihüvitise loomine

 1. Avage Põhivarad > Seadistus > Kulumi erihüvitis.
 2. Klõpsake valikut Uus.
 3. Sisestage väärtus väljale Kulumi erihüvitis.
 4. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
 5. Sisestage number väljale Protsent.
  • Kui protsenti ei näidatud, määrake summa.

Kulumi erihüvitise seostamine põhivaragrupi raamatuga

 1. Avage Põhivarad > Seadistus > Põhivaragrupid.
 2. Valige loendist kulumi erihüvitisega seostatud põhivaragrupp.
 3. Klõpsake valikut Raamatud.
 4. Valige loendist kulumi erihüvitisega seostatud raamat.
 5. Klõpsake suvandit Kulumi erihüvitis.
 6. Klõpsake valikut Uus.
 7. Sisestage või valige väärtus väljal Kulumi erihüvitis.
  • Protsendi või Summa vaikeväärtus tuleb kulumi erihüvitise seadistusest.
 8. Sisestage arv väljale Prioriteet.