Põhivara kulumiraamatute seadistamine (mai 2016)

See ülesande juhend loob uue kulumiraamatu ja seostab selle põhivaragrupiga. See kasutab USMF-i juriidilise isiku puhul raamatupidaja rolli ja demoandmeid.

Kulumiraamatu loomine

 1. Avage Põhivarad > Seadistus > Kulumiraamatud.
 2. Klõpsake valikut Uus.
 3. Sisestage väärtus väljale Kulumiraamat.
 4. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
 5. Märkige või tühjendage ruut Arvuta kulum.
 6. Klõpsake väljal Kulumireegel otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 7. Leidke ja valige loendist soovitud kulumireegel.
 8. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 9. Klõpsake väljal Alternatiivne kulumireegel otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 10. Valige loendist soovitud kulumireegel.
 11. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
  • Plaaniväliseid kulumireegleid kasutatakse vara täiendava kulumi arvestamiseks ebatavalistes olukordades. Näiteks võite seda kasutada loodusõnnetusest tuleneva kulumi registreerimiseks.
 12. Märkige või tühjendage ruut Loo kulumi korrigeerimised koos aluse korrigeerimistega.
 13. Klõpsake väljal Kalender otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 14. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.

Kulumiraamatu seostamine põhivaragrupiga

 1. Klõpsake suvandit Põhivaragrupid.
 2. Klõpsake väljal Põhivara grupp otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 3. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
 4. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 5. Valige suvand väljalt Kulumiarvestusreegel.
 6. Sisestage number väljale Kasutusiga.
  • Pange tähele, et välja Kulumiperioodid väärtus arvutatakse pärast kasutusea seadistamist.