Viitvõlgade ülevaade

Selles artiklis kirjeldatakse viitvõlgu ning antakse teavet nende seadistamise ja kannete loomise kohta.

Viitvõlgu kasutatakse tekkepõhises arvestuses tulu jälgimiseks, mis on tuvastatud selle teenimise perioodil, mitte makse saamisel, ja kulude jälgimiseks, mis on tuvastatud nende toimumisel, mitte makse tegemisel.

Viitvõlgade skeemid

Viitvõlgade skeeme kasutatakse edasilükatud tulu ja kulude määramiseks ja sama viitvõlgade skeemi saab kasutada nii tulu kui ka kulude puhul. Pearaamatu viitvõlad jaotavad tööleherea kulud või tulu nii, et kulud ja tulud tuvastatakse kindlatel perioodidel. Lehel Viitvõlgade skeem määrate viitvõla skeemi rakendamisel kasutatava deebet- ja kreeditkonto.

  • Deebet – teie määratav põhikonto, mis asendab töölehekande real deebeti põhikonto. Seda kontot kasutatakse ka viitvõla tagasivõtmiseks pearaamatu tekkepõhiste kannete põhjal.
  • Kreedit – teie määratav põhikonto, mis asendab töölehekande real kreediti põhikonto. Seda kontot kasutatakse ka viitvõla tagasivõtmiseks pearaamatu tekkepõhiste kannete põhjal.

Pärast kasutatavate kontode määratlemist saate määrata, kuidas kandenumber tekkepõhiste kannete loomisel luuakse. Samuti saate määrata, kui tihti kandeid esineb, kannete loomise arvu ja millal kanded sisestatakse. Pärast viitvõlgade skeemi loomist saate seda pearaamatu viitvõlgade funktsiooni abil kasutada mõnel töölehel.

Pearaamatu viitvõlad

Töölehe sisestamisel saate klõpsata suvandit Pearaamatu viitvõlad menüüs Funktsioonid. Seejärel näete viitvõlgade skeemi valimisel töölehe baassummat, mis jaotatakse viitvõlgade skeemis määratud perioodiks. Näiteks kui maksate töötaja terve aasta kindlustuse jaanuaris ja summa on 12 000, peate selle kulu tuvastama iga kuu. Saate valida alguskuupäeva. Saate ka määrata, kas kogunenud summa põhineb kontol või vastaskontol. Pärast valikute tegemist klõpsake kõikide viitvõlgade skeemi alusel loodud kannete nägemiseks valikut Kanded. Näiteks kui jaotate 12 000 väärtuses kindlustuskulud kogu aastale, näete iga kuu puhul 1000. Pärast töölehe sisestamist saate vaadata kandeid, kasutades päringulehte Pearaamatu kanded. Kui viitvõlgade skeemi ei saa rakendada (näiteks kui müügitellimuse arve või ostutellimuse arve on seotud), saate ettemakstud summa krediteerida ja kulu summa debiteerida. Seejärel saate viitvõlgade skeemi rakendamisel valida suvandi Vastaskonto.

Lisateabe saamiseks vt Viitvõlaskeemide loomine ja Pearaamatusse tekkepõhiste kannete loomine.