Finantsaruandlus

Selles teemas kirjeldatakse, kus pääseda juurde rakenduse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations finantsaruandlusele ja kuidas finantsaruandluse võimalusi kasutada. See sisaldab pakutavate vaike-finantsaruannete kirjeldust.

Juurdepääs finantsaruandlusele

Menüü Finantsaruandlus leiate rakenduses Finance and Operations järgmistest kohtadest.

  • Pearaamat > Päringud ja aruanded
  • Eelarvestamine > Päringud ja aruanded > Põhiline eelarvestamine
  • Eelarvestamine > Päringud ja aruanded > Eelarve plaanimine
  • Eelarvestamine > Päringud ja aruanded > Eelarve juhtimine
  • Konsolideerimised

Finantsaruannete loomiseks ja genereerimiseks juriidilisele isikule tuleb seadistada sellele juriidilisele isikule järgmine teave.

  • Rahanduskalender
  • Pearaamat
  • Kontoplaan
  • Valuuta

Rahalise aruandluse funktsioonid on saadaval kasutajatele, kellele on turberollide kaudu määratud sobivad privileegid ja kohustused. Järgmistes jaotistes on nimetatud need privileegid ja kohustused koos seotud rollidega.

Kohustused

Kohustuse silt Kirjeldus AOT nimi
Finantsaruandluse turbe haldamine Finantsaruandluse turbe haldamine ja administratiivtoimingute tegemine. FinancialReportsSecurityMaintain
Finantsaruannete haldamine Finantsaruannete koostamine ja haldamine. FinancialReportsMaintain
Finantsaruannete loomine Finantsaruannete loomine ja värskendamine. FinancialReportsGenerate
Finantstulemuste ülevaatamine Finantstulemuste ülevaatamine ja analüüsimine. FinancialReportsPerfReview

Privileegid

Privileegi silt Kirjeldus AOT nimi
Finantsaruandluse turbe haldamine Finantsaruandluse turbe haldamine ja administratiivtoimingute tegemine. FinancialReportsSecurityMaintain
Finantsaruannete haldamine Finantsaruannete koostamine ja haldamine. FinancialReportsMaintainReports
Finantsaruannete loomine Finantsaruannete loomine ja värskendamine. FinancialReportsGenerateReports
Finantsaruannete vaatamine Finantsaruannete vaatamine. FinancialReportsView

Rollid

Privileegi silt Kohustus Rollid
Finantsaruandluse turbe haldamine Finantsaruandluse turbe haldamine Turbeadministraator
Finantsaruannete haldamine Finantsaruannete haldamine Pearaamatupidaja, Raamatupidaja, Finantskontroller, Eelarvehaldur
Finantsaruannete loomine Finantsaruannete loomine Juhataja, Finantsjuht, Raamatupidaja
Finantsaruannete vaatamine Finantstulemuste ülevaatamine Ühtegi pole määratud

Pärast kasutaja lisamist või rolli muutmist peaks kasutaja mõne minuti jooksul finantsaruandlusele juurde pääsema. Märkus: süsteemiadministraatori roll lisatakse finantsaruandluses kõigile rollidele.

Vaikearuanded

Finantsaruandlus pakub 22 vaike-finantsaruannet. Iga aruanne kasutab rakenduses Finance and Operations põhikonto vaikekategooriaid. Saate kasutada neid aruandeid olemasoleval kujul või finantsaruandluse vajaduste lähtepunktina. Lisaks tavalistele finantsaruannetele nagu kasumiaruanne ja bilanss sisaldavad need vaikearuanded aruandeid, millel on näidatud erinevat tüüpi finantsaruanded, mida saate koostada.

Vaikearuanne Kirjeldus
12 kuu jooksev ühe veeruga kasumiaruanne – vaikimisi Vaadake organisatsiooni tulusust viimase 12 kuu jooksul ühes veerus.
12 kuu trendi kasumiaruanne – vaikimisi Vaadake organisatsiooni tulusust iga viimase 12 kuu kohta. Need 12 kuud võivad hõlmata rohkem kui ühte rahandusaastat.
Tegelik võrreldes eelarvega – vaikimisi Vaadake kõigi algse eelarve kontode üksikasjalikku saldoteavet ja võrrelge parandatud eelarvet tegelike hälbega summadega.
Auditi üksikasjad – vaikimisi Saate vaadata kõigi kontode üksikasjalikku saldoteavet. Selles aruandes kuvatakse deebet- ja kreeditsaldod aruandlusvaluutas ja kohalikus valuutas koos täiendava kandeteabega, nt kasutaja ID, andmeid viimati muutnud kasutaja, viimase muutmise kuupäev ja töölehe ID.
Saldoloend – vaikimisi Saate vaadata kõigi kontode üksikasjalikku saldoteavet. Selles aruandes kuvatakse avamis- ja sulgemissaldod ning deebet- ja kreeditsaldod praeguse perioodi ja möödunud aasta kohta koos täiendavat kandeteabega (nt kanne).
Bilanss – vaikimisi Saate vaadata organisatsiooni aasta rahalist seisu.
Kõrvuti konsolideeritud bilanss ja kasumiaruanne – vaikimisi Saate vaadata kõrvuti organisatsiooni aasta finantsseisundit ja tulusust.
Rahavoog – vaikimisi Saate ülevaate organisatsiooni sissetulevast ja väljuvast sularahast.
Üksikasjalik JE ja TB ülevaade – vaikimisi Saate kuvada kõigi kontode algsaldo ja tegevuse teabe.
Üksikasjalik proovibilanss – vaikimisi Saate vaadata kõigi deebet- ja kreeditsaldodega kontode saldoteavet ja nende saldode netoväärtust koos kande kuupäeva, kande ja töölehe kirjeldusega.
Kulude kolme aasta kvartalitrend – vaikimisi Saate ülevaate viimase 12 kvartali kuludest kolme viimase aasta jooksul.
Finantspealdised: JE ja TB ülevaade – vaikimisi Saate vaadata ülevaadet saldodest ja tegevustest vara, kohustuse, omakapitali, tulu, kulu, kasumi või kahjumi finantspealdiste kohta.
Kasumiaruanne – vaikimisi Saate vaadata organisatsiooni tulusust praeguse perioodi ja aasta puhul kuni praeguse kuupäevani.
Pearaamatukannete loend – vaikimisi Saate vaadata kõigi kontode üksikasjalikku saldoteavet. Selles aruandes kuvatakse deebet- ja kreeditsaldod koos täiendava kandeteabega, nt kandekuupäev, töölehe number, kanne, sisestustüüp ja jälgimisnumber.
Suhtarvud – vaikimisi Saate vaadata organisatsiooni maksejõulisust, tulusust ja efektiivsuse suhtarve aasta kohta.
Jooksva 12 kuu kulud – vaikimisi Saate ülevaate kuludest viimase 12 kuu kohta. Need 12 kuud võivad hõlmata rohkem kui ühte rahandusaastat.
Jooksva kvartali kasumiaruanne – vaikimisi Vaadake organisatsiooni tulusust kvartalis eelmise aasta kohta ja aasta kohta tänase kuupäevani.
Kõrvuti bilanss – vaikimisi Saate vaadata organisatsiooni aasta rahalist seisu. Selles aruandes kuvatakse varad ja kohustused ning omakapital kõrvuti.
Proovibilansi kokkuvõte – vaikimisi Saate vaadata bilansi teavet kõigi avamis- ja sulgemissaldode ning deebet- ja kreeditsaldodega kontode puhul koos nende netoerinevusega.
Proovibilansi kokkuvõte aasta-aastalt – vaikimisi Saate vaadata bilansi teavet kõigi avamis- ja sulgemissaldode ning deebet- ja kreeditsaldodega kontode puhul koos nende netoerinevusega praeguse aasta ja möödunud aasta kohta.
Nädala müük ja allahindlused – vaikimisi Saate ülevaate kuu iga nädala müügist ja allahindlustest. See aruanne sisaldab kokku nelja nädalat.
Saadaolevad eelarvefondid – vaikesäte Saate vaadata üksikasjalikku võrdlust muudetud eelarve, tegelike kulude, eelarvereservide ja eelarvefondide vahel kõigi kontode kohta

Finantsaruannete avamine

Kui klõpsate menüüd Finantsaruandlus, kuvatakse ettevõtte vaike-finantsaruannete loend. Seejärel saate aruande avada või seda muuta. Mõne vaikearuande avamiseks valige aruande nimi. Aruande esmakordsel avamisel koostatakse see automaatselt eelmise kuu kohta. Näiteks kui avate aruande esmakordselt augustis 2016, koostatakse aruanne 31. juuli 2016 kohta. Pärast aruande avamist saab seda uurida, minnes süvitsi konkreetsetes andmehulkades ja muutes aruande valikuid.

Finantsaruannete koostamine ja muutmine

Finantsaruannete loendist saate luua uue aruande või muuta olemasolevat aruannet. Kui teil on olemas vastavad load, saate koostada uue finantsaruande, klõpsates tegumiribal nuppu Uus. Aruande koostamise programm laaditakse teie seadmesse. Kui aruandekoostur on käivitunud, saate koostada uue aruande. Pärast uue aruande salvestamist kuvatakse see finantsaruannete loendis. Loendis kuvatakse ainult need aruanded, mis on loodud ettevõttele, mida Finance and Operationsis kasutate.

Märkus

Arvutisse, kuhu aruandekoosturi alla laadite, peab olema installitud Microsoft .NET Frameworki versioon 4.6.2. Selle Microsoft .NET Frameworki versiooni saab laadida alla ja installida Microsofti allalaadimiskeskusest. Kui kasutate Chrome’i, peate aruandekoosturi kliendi allalaadimiseks installima laienduse ClickOnce. Kui töötate inkognito-režiimis, siis veenduge, et laiendus ClickOnce oleks inkognito-režiimi jaoks aktiveeritud. Finantsaruannete loendis kuvatavat aruannet saab ka muuta. Kui on valitud aruande nime ümber olev ala, klõpsake tegumiribal nuppu Redigeeri. Käivitub aruande koostamise programm.

Lisaressursid