Perioodiliste töölehtede sisestamine

Perioodilisi töölehti nimetatakse mõnikord korduvtöölehtedeks, kuna suurus, tekst ja muu teave kordub iga kord, kui tööleht sisestatakse. Perioodilise töölehe loomisel saate määrata perioodi kordumise intervalli, näiteks päeva või kuu. Selles tegevuse juhises luuakse igakuise kordumismustriga perioodiline tööleht.

 1. Avage Pearaamat >Perioodilised ülesanded > Perioodilised töölehed.

 2. Klõpsake valikut Uus.
 3. Sisestage või valige väärtus väljal Nimi.
 4. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 5. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
  • See kirjeldus on hiljem ka perioodilise töölehe nimi, seetõttu tasub sellele anda asjakohane nimi.
 6. Klõpsake valikut Read.
  • Perioodilisel töölehel on tavaliselt mitu töölehe rida. Selles ülesandes lisatakse sellele siiski vaid üks rida.
 7. Sisestage kuupäev väljale Kuupäev.
  • Väli Kuupäev sisaldab järgmise päevase töölehe kande sisestuskuupäeva. Igakuiste töölehtede puhul on soovitatav kasutada kuupäeva, mil see sisestatakse, tavaliselt kas esimene viimane kuupäev perioodis. Kasutades välja Tühi kuupäev võite jätta välja Kuupäev tühjaks ning lisada selle siis, kui tööleht on toodud. Välja värskendatakse automaatselt järgmise korduva kuupäevani, kui kandeid tuuakse.
 8. Täpsustage soovitud väärtusi väljal Konto.
 9. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
 10. Sulgege leht.
 11. Sisestage arv väljale Deebet.
 12. Täpsustage soovitud väärtusi väljal Vastaskonto.
 13. Valige Kuud väljal Ühik.
 14. Sisestage number 1 väljale Ühikute arv.
 15. Sisestage kuupäev väljale Lõpukuupäev.
  • Eelmise perioodi viimase kuupäeva sisestamine aitab vältida kogemata korduvtöölehe loomist valesse algusperioodi. Viimast kuupäeva värskendatakse hiljem iga kord, kui perioodilist töölehte tuuakse.
 16. Klõpsake nuppu Salvesta.
 17. Avage Vaikearmatuurlaud.
 18. Avage Pearaamat > Töölehe sisestused > Päevaraamatud.
 19. Klõpsake valikut Uus.
 20. Sisestage või valige väärtus väljal Nimi.
 21. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
 22. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 23. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
 24. Klõpsake valikut Read.
 25. Klõpsake valikut Perioodi tööleht.
 26. Klõpsake käsku Too tööleht.
 27. Sisestage kuupäev väljale Lõpukuupäev.
  • Lõpukuupäev toimib perioodiliste kannete ridadel nagu äralõikekuupäev. Olenevalt kordussätetest võivad samal real paiknevad Viimane kuupäev ja Lõpukuupäev esineda tulemuseks oleval töölehel rohkem kui ühel korral. Lõpukuupäeva värskendatakse automaatselt olenevalt perioodilise rea viimase töölehele ülekandmise seansi kuupäevast.
 28. Sisestage või valige väärtus väljal Perioodilise töölehe kood.
 29. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 30. Klõpsake nuppu OK.
  • Sõltuvalt nõuetest ja seadistusest saab nüüd perioodi töölehte üle vaadata, kinnitada või sisestada.