Ettemaksuarved Ida-Euroopa puhul

Ettemaksuarve on dokument, mille saate luua kliendile või hankijale. Sellel märgitakse summa, mis tuleb müügitellimuse puhul ette maksta. See teema annab teavet ettemaksuarvete kohta Ida-Euroopa puhul.

Ettemaksuarve funktsioon võimalda teha järgmist.

 • Ettemaksuarvete väljastamine klientidele ja nende ettemaksuarvete oleku jälgimine (Avatud, Osaliselt makstud või Suletud).
 • Sisestage ettemaksuarve kanded ja käibemaksukanded (ainult Poola puhul).
 • Looge ettemaksuarve põhjal automaatselt maksetöölehe read.
 • Seostage klientidelt saadud ettemaksud ettemaksuarvetega (enne või pärast ettemaksu sisestamist).
 • Muutke käibemaksusisestust sisestatud ettemaksudtes (st teisendage ettemaksu makseks või makse ettemaksuks või muutke sisestamiskuupäeva, maksumäära või summat).
 • Looge maksudokument käibemaksuga maksustatavale tarnele (ainult Tšehhi Vabariik).

Ettemaksuarved Poola puhul

Ettemakse saavad Poola ettevõtted peavad looma kliendi jaoks ettemaksude arve. See ettemaksuarve sisestatakse pearaamatusse ja see on käibemaksu maksueesmärgil kohustuslik dokument. Ettemaksuarvel arvutatav maks tuleb teatada maksuhaldurile. Kaupade lõpliku müügi korral tuleb ettemaksuarve määrata müügiarvel. Müügi kogusumma peab sisaldama ettemakse. Müügiarve sisestamisel tühistatakse tasakaalustatud ettemaksuarve. Esialgne ettemaksuarve tasakaalustatakse koos ettemaksuarve tühistamisega.

Müügireskontro seadistamine ettemaksuarvete puhul

Määrake lehe Müügireskontro parameetrid vahekaardil Värskendused järgmised parameetrid.

Kiirkaart Parameeter Kirjeldus
Ettemaksuarve Sisestusreeglid Saate valida sisestusreeglid, mida kasutada ettemaksuarvelduse puhul (ainult Poola). Oluline. Tšehhi Vabariigi ja Ungari puhul ei käsitleta ettemaksuarveid raamatupidamis- või maksudokumentidena ja neid ei sisestata pearaamatusse. Seetõttu peaksite selle välja nende riikide puhul tühjaks jätma, et vältida ettemaksuarvete sisestamist pearaamatusse.
Ettemaksuarve Väljas konto
Ettemaksuarve Käibemaksugrupp Saate valida käibemaksugrupi ettemaksuarvelduseks käibemaksu arvutamisel.
Ettemaksuarve Vastupidiseks muutmine parandusena Märkige see ruut, kui ettemaksuarve tühistamist tuleb käsitleda parandusena.
Ettemaksuarve Tühista arvekuupäeval Märkige see ruut, et tühistada ettemaks arve sisestamise kuupäeval.
Makse Mitu ettemaksukuupäeva Tehke üks järgmistest valikutest: Aktsepteeri, Hoiatus või Tõrge.
Makse Kuupäeva sobimatus Tehke üks järgmistest valikutest: Aktsepteeri, Hoiatus või Tõrge.
Makse Summa sobimatus Tehke üks järgmistest valikutest: Aktsepteeri, Hoiatus või Tõrge.
Makse Sisestatud ettemaksuarvega seostamine Tehke üks järgmistest valikutest: Aktsepteeri, Hoiatus või Tõrge.
Makse (CZE), (POL) Ettemaksu käsitlemine Valige Täpsem.

Seadistage numbriseeriad vahekaardil Numbriseeriad järgmiste viidete jaoks.

 • Maksudokument
 • Maksukrediiditeatis
 • Ettemaksuarve
 • Ettemaksuarve kreeditarve
 • Ettemaksuarve vastupidiseks muutmine
 • Ettemaksuarve kanne
 • Ettemaksuarve kreeditarve kanne
 • Ettemaksuarve tühistamiskanne

Kliendi ettemaksuarve loomine

Klõpsake valikuid Müügireskontro > Üldine > Ettemaksuarved > Kõik ettemaksuarved. Uue ettemaksuarve loomiseks klõpsake toimingupaani vahekaardil Ettemaksuarve valikut Ettemaksuarve. Sisestage vajalik teave ja klõpsake ettemaksuarve sisestamiseks nuppu Sisesta. Ettemaksuarvel võib olla üks järgmistest olekutest: Avatud, Osaliselt makstud või Suletud. Sisestatud ettemaksuarve olekut saate käsitsi muuta. Klõpsake valikut Olek ja seejärel valige lehel Ettemaksuarve oleku muutmine väljal Uus olek ettemaksuarve uus olek. Märkus. Ettemaksuarve olekut saate muuta igal ajal. Suletud ettemaksuarveid kannetes ei saa töödelda. Märkus. Poola puhul luuakse ettemaksuarve kanded siis, kui seadistate jaotises Müügireskontro parameetrid ettemaksuarvete jaoks sisestusreeglid. Sisestatud kannete vaatamiseks klõpsake lehel Ettemaksuarve valikut Kanne.

Käibemaks ettemaksuarvetel

Ettevõtted peavad kirjendama käibemaksu klientide ettemaksudel, isegi kui müük pole veel lõpule viidud. Ettemaksult käibemaksu sisestamiseks saate lisada ettemaksuarvele rea, mis sisaldab käibemaksu spetsifikatsioone. Ettemaksuarvel võib olla mitu rida ja read võivad sisaldada käibemaksu spetsifikatsioone, mis võetakse müügitellimuse ridadelt. Seega saate sisestada käibemaksu ettemaksult täpselt vastavalt müügitellimuse ridadele. Märkus. Käibemaksu spetsifikatsioonid kopeeritakse ettemaksuarve ridadele ainult juhul, kui välja Maksuliik sätteks lehel Käibemaksukoodid on valitud Standardne käibemaks või Vähendatud käibemaks. Muidu kopeeritakse rida ettemaksuarvele, kui käibemaksusumma on 0 (null).

Iga ettemaksuarve saab seostada korraga ainult ühe müügitellimuse või vabas vormis arvega. Saate olemasoleva ettemaksuarve ümber määrata teisele müügitellimusele või vabas vormis arvele eeldusel, et ettemaksuarvega pole seostatud ühtki ettemaksu. Ettemaksuarve seostamiseks müügitellimusega valige lehel Kõik ettemaksuarved soovitud ettemaksuarve. Klõpsake toimingupaanil valikut Ettemaksuarve ja seejärel valikut Müügitellimus. Seejärel valige müügitellimus, mille soovite ettemaksuarvega seostada, ja klõpsake OK. Ettemaksuarve seostamiseks vabas vormis arvega valige lehel Kõik ettemaksuarved soovitud ettemaksuarve. Klõpsake toimingupaanil valikut Ettemaksuarve ja seejärel valikut Vabas vormis arve. Seejärel valige vabas vormis arve, millega soovite ettemaksuarve seostada, ja klõpsake OK.

Kliendi ettemaksuarve loomine müügitellimuselt

Looge müügitellimus või valige olemasolev müügitellimus. Klõpsake valikut Arve ja seejärel valikuid Loo > Ettemaksuarve. Määrake lehel Ettemaksuarve loomine järgmised väljad.

Väli Kirjeldus
Protsent Saate määrata müügitellimuse ettemaksu protsendi.
Vastaskonto Saate valida vaikevastaskonto täiustatud arveldamisega kasutamiseks.
Tellimuse värskendamine Saate teha ühe järgmistest valikutest: Kõik, Tarni kohe, Komplekteeritud, Saateleht või Komplekteeritud kogus ja ladustamata tooted. Ettemaksuarve summa arvutatakse kaupade müügitellimuse summade põhjal.
Sisestage KM Saate määrata, kas käibemaks tuleb sisestada ettemaksuarve sisestamise ajal.
Käibemaksu sisestamiskuupäev Saate määrata käibemaksu sisestamise kuupäeva.
Sisestusreeglid ettemaksu töölehekandega Saate määrata ettemaksu sisestusreeglid.
Loo maksudokument Saate määrata, kas maksudokument tuleb luua.

MÄRKUS. Poola puhul luuakse ettemaksuarve kanded siis, kui seadistate jaotises Müügireskontro parameetrid ettemaksuarvete jaoks sisestusreeglid.

Kliendi ettemaksuarve loomine vabas vormis arvelt

Looge vabas vormis arve või valige olemasolev vabas vormis arve Klõpsake vahekaardil Arve jaotises Uus valikut Ettemaksuarve. Seejärel saate luua uue ettemaksuarve, mis seostatakse vabas vormis arvega. Märkus. Poola puhul luuakse ettemaksuarve kanded siis, kui seadistate jaotises Müügireskontro parameetrid ettemaksuarvete jaoks sisestusreeglid.

Ettemaksuarve printimiseks klõpsake lehel Ettemaksuarve valikut Prindi. Poola puhul saate printida fiskaaldokumendi ettemaksuarve dokumendi. Saate valida suvandi ettemaksuarve sisestamise ajal. Poola puhul peab müügiarve ja vabas vormis arve dokumentide paigutus sisaldama tasakaalustatava ettemaksuarve kohta järgmist teavet.

 • Ettemaksuarve number
 • Ettemaksuarve kuupäev
 • Summa ilma käibemaksuta, käibemaksusumma, summa koos käibemaksuga ja valuuta
 • Maksuprotsent

Käibemaksusummade kokkuvõte peab sisaldama parameetrit Maks ettemaksuarvelt. Tasumata summat tuleb ettemaksuarve summa võrra vähendada.

Maksesoovituse loomine ettemaksuarvelt

Saate luua ettemaksuarve põhjal automaatselt maksetöölehe read. Uue maksetöölehe loomisel valige lehel Maksetööleht suvand Ettemaksu töölehekanne ja klõpsake valikut Read. Lehel Töölehe kanne saate ettemaksuarvetelt maksesoovituse loomiseks klõpsata valikuid Maksesoovitus > Maksesoovitus ettemaksuarvelt. Teave, nagu sisestusreeglid ja käibemaksugrupid, võetakse ettemaksuarvelt. Märkus. Uued ettemaksud seostatakse automaatselt ettemaksuarvetega, kui lehel Maksesoovituse loomine ettemaksuarvetelt on valitud suvandid Seosta ettemaksud ja Muuda olekut.

Ettemaksu seostamiseks ettemaksuarvega maksetöölehelt avage maksetööleht, valige ettemaksuga rida ja seejärel klõpsake valikuid Funktsioonid > Seosta ettemaksuarvetega. Ettemaksu seostamiseks ettemaksuarvega lehelt Kliendikanded klõpsake valikuid Kõik kliendid > Klient > Kanded. Valige maksetööleht, valige ettemaksuga rida ja klõpsake valikuid Funktsioonid > Seosta ettemaksuarvetega.

Ettemaksuarve seostamiseks ettemaksureaga valige lehel Kõik ettemaksuarved soovitud ettemaksuarve. Klõpsake toimingupaanil valikut Ettemaksuarve ja seejärel valikut Ettemaks. Seejärel valige ettemaksurida, mille soovite ettemaksuarvega seostada, ja klõpsake OK.

Ettemaksuarve kreeditarve

 • (POL) Ettemaksuarve tühistamiseks saate luua ettemaksuarve kreeditarve ja sisestada selle pearaamatusse.
 • Kreeditarve loomiseks saate luua uue ettemaksuarve ja seejärel klõpsata valikut Kreeditarve. Seejärel saate valida tühistatava ettemaksuarve.
 • Saate luua ka kreeditarve müügiarve kohta, millel on ettemaksuarve tasakaalustus.
 • Ettemaksuarve kreediarvete paigutus sisaldab teavet ridade kohta nii enne kui ka pärast korrigeerimist.
 • (POL) Pearaamatukanded luuakse pärast ettemaksuarve kreeditarve sisestamist.

(CZE) Maksudokumendid

Tšehhi Vabariigi puhul saate luua maksudokumendi, mis põhineb käibemaksuga maksustatava tarne ettemaksuteabel. Saate maksudokumendi luua, luua ja kuvada või luua ja printida ettemaksu lehel. Klõpsake valikuid Funktsioonid > Maksudokukment ja valige üks järgmistest suvanditest. Maksudokument sisaldab käibemaksu kohta üksikasjalikku teavet, nagu käibemaksu tüüp, väärtus ning alus arvestusvaluutas ja kandevaluutas.

Ostureskontro seadistamine ettemaksuarvete puhul

Määrake lehe Ostureskontro parameetrid vahekaardil Numbriseeriad ettemaksuarvete numbriseeriad.

Hankija ettemaksuarve loomine

Saate ettemaksuarve käsitsi luua. Teise võimalusena võib uue ettemaksuarve aluseks võtta olemasoleva ostutellimuse.

Hankija ettemaksuarve käsitsi loomine

Klõpsake valikuid Ostureskontro > Üldine > Ettemaksuarved > Kõik ettemaksuarved. Uue ettemaksuarve loomiseks klõpsake toimingupaani vahekaardil Ettemaksuarve valikut Ettemaksuarve. Seejärel sisestage vajalik teave ja klõpsake ettemaksuarve sisestamiseks nuppu Sisesta. Ettemaksuarvel võib olla üks järgmistest olekutest: Avatud, Osaliselt makstud või Suletud. Sisestatud ettemaksuarve olekut saate käsitsi muuta. Klõpsake valikut Olek ja seejärel valige lehel Ettemaksuarve oleku muutmine väljal Uus olek ettemaksuarve uus olek. Märkus. Ettemaksuarve olekut saate muuta igal ajal. Suletud ettemaksuarveid kannetes ei saa töödelda. Märkus. Käibemaksu spetsifikatsioonid kopeeritakse ettemaksuarve ridadele ainult juhul, kui välja Maksuliik sätteks lehel Käibemaksukoodid on valitud Standardne käibemaks või Vähendatud käibemaks. Muidu kopeeritakse rida ettemaksuarvele, kui käibemaksusumma on 0 (null).

Iga ettemaksuarve saab seostada korraga ainult ühe ostutellimusega. Saate olemasoleva ettemaksuarve ümber määrata teisele ostutellimusele eeldusel, et ettemaksuarvega pole seostatud ühtki ettemaksu. Ettemaksuarve seostamiseks ostutellimusega valige lehel Kõik ettemaksuarved soovitud ettemaksuarve. Klõpsake toimingupaanil valikut Ettemaksuarve ja seejärel valikut Ostutellimus. Seejärel valige ostutellimus, mille soovite ettemaksuarvega seostada, ja klõpsake OK.

Hankija ettemaksuarve loomine ostutellimusest

Looge ostutellimus või valige olemasolev ostutellimus. Klõpsake valikut Arve ja seejärel valikuid Loo > Ettemaksuarve. Määrake lehel Ettemaksuarve loomine järgmised väljad.

Väli Kirjeldus
Protsent Saate määrata ostutellimuse ettemaksu protsendi.
Uuenda ostu Valikud on järgmised. Ettemaksuarve summa arvutatakse kaupade ostutellimuse summa põhjal.
Sisestusreeglid ettemaksu töölehekandega Saate määrata ettemaksu sisestusreeglid.