Arve väljastamise tähtaeg

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas seadistada parameetreid kliendiarvete ja hankijaarvete väljastamistähtaegade arvutamiseks Euroopa Liidus (ELis).

Euroopa Liidu (EL) direktiiv 45/2010 ja muud direktiivid nõuavad, et ELi-siseste saadetiste eest tuleb esitada arve enne tarnele järgneva kuu viieteistkümnendat kuupäeva. Samas võivad igal ELi riigil olla kodumaiste tarnete puhul erinevad arve esitamise tähtajad. Arve väljastamise tähtaja funktsiooni abil saate sobitada kuupäevavahemiku riigi/regiooni tüübiga. Seejärel arvutatakse kõigi konkreetset tüüpi riiki/regiooni saadetavate või sealt lähetatavate saadetiste arve väljastamise tähtaeg, kasutades määratud kuupäevavahemikus määratud reegleid. Lisaks on võimalik saada kõik konkreetse arve väljastamise tähtajaga saatelehed, filtreerida perioodiliste müügiarvete esitamisel arve väljastamise tähtaja alusel ja kontrollida müügiarve väljastamise kuupäeva arve sisestamise ajal. Saate seadistada kuupäevavahemiku koodi ja seejärel saate seadistada arve väljastamise kuupäeva arvutusreegli, määrates kuupäevavahemiku koodi riigi/regiooni tüübile. Arvutusreeglit kasutatakse arvete väljastamise tähtaja arvutamiseks järgmiste kannete puhul.

  • ELi-sisesed saadetised
  • Riigisisesed saadetised ELi liikmesriigis

Saate seadistada ka kuupäeva juhtelemendid, mis aitab tagada, et kliendiarved ja kreeditarved kliendi kannete puhul luuakse määratud perioodil pärast tarnet.

Eeltingimused

Järgmises tabelis on eeltingimused, mis peavad olema täidetud, enne kui arve väljastamise tähtaja funktsiooni kasutada saab.

Kategooria Eeltingimus
Riik/regioon Juriidilise isiku peamine aadress peab olema ELi liikmesriigis.
Seostuvad seadistustoimingud Seadistage lehel Kuupäevavahemikud kuupäevavahemik, mida kasutatakse arve väljastamise tähtaja arvutamisel. (Klõpsake valikuid Pearaamat > Pearaamatu seadistus > Kuupäevaintervallid.) Lehel Väliskaubanduse parameetrid saate seadistada väliskaubanduse parameetrid erinevate riikide/regioonide kohta. (Klõpsake valikuid Maks > Seadistus > Väliskaubandus > Väliskaubanduse parameetrid.)

Arve väljastamise tähtaja arvutusreegel

Lehel Arve väljastamise tähtaja arvutuse seadistamine saate seadistada arve väljastamise tähtaja arvutusreegli, määrates riigi/regiooni tüübile kuupäevavahemiku koodi.

Kuupäeva juhtelemendi parameetrite seadistamine kliendiarvete ja kreeditarvete jaoks

Saate seadistada kuupäeva juhtelemendi parameetrid, mis aitab tagada, et kliendiarved ja kreeditarved kliendi kannete puhul luuakse määratud perioodil pärast tarnet. Leiate need parameetrid alalt Arve kuupäevade juhtelement lehel Müügireskontro parameetrid.

Näide

Rakenduse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations seadistamiseks nii, et arve väljastamise tähtaegade arvutamine toimuks ELi-siseste saadetiste puhul tarnele järgneva kuu viieteistkümnendal kuupäeval, looge kuupäevavahemiku kood ja arvutusreegel järgmiste sätetega.

Kuupäevaintervalli kood

Väli Väärtus
Kuupäevaintervalli kood 15-NM
Kirjeldus Järgmise kuu viieteistkümnes kuupäev
Enne (väljagrupis Kuni kuupäevani) Kuu
Algus/lõpp (väljagrupis Kuni kuupäevani) Lõpp
+/- (väljagrupis Kuni kuupäevani) 15
Päevad, kuud, aastad või perioodid (väljagrupis Kuni kuupäevani) Päevi

Arve väljastamise tähtaja arvutusreegel

Väli Väärtus
Riigi/regiooni tüüp EL
Alguskuupäev Sisestage kuupäev, millal see seadistuse rida jõustub.
Kuupäevaintervalli kood 15-NM

Järgmised sammud

Pärast seda, kui olete lõpetanud parameetrite seadistamise arve väljastustähtaegade arvutamiseks, saate luua ja sisestada järgmisi kandeid arvete väljastustähtaegade automaatseks arvutamiseks ja uuendamiseks.

  • Müügitellimused – kui loote müügitellimuse ja sisestate saatelehe, arvutatakse arve väljastustähtaeg ja see uuendatakse saatelehel. Tähtaeg arvutatakse kuupäevavahemiku alusel, mis on seotud müügitellimuses määratud tarneaadressi riigi/regiooniga. Pärast saatelehe sisestamist saate kontrollida arve väljastamise tähtaega lehe Saatelehe tööleht väljal Arve väljastamise tähtaeg. (Klõpsake valikuid Müük ja turundus > Müügitellimus > Tellimuse tarne > Saateleht). Kõiki saatelehti, mille kohta pole arvet esitatud, ja nende arve väljastamise tähtaegu saate vaadata lehel Arveldamata saatelehed. (Klõpsake valikuid Müük ja turundus > Müügitellimus > Tellimuse tarne > Arveldamata saatelehed.)
  • Ostutellimused – kui loote ostutellimuse ja sisestate toote sissetuleku, arvutatakse arve väljastustähtaeg ja see uuendatakse toote sissetulekul. Tähtaeg arvutatakse kuupäevavahemiku alusel, mis on seotud hankija peamise aadressi riigiga/regiooniga. Pärast toote sissetuleku sisestamist saate kontrollida arve väljastamise tähtaega lehe Toote sissetuleku tööleht väljal Arve väljastamise tähtaeg. (Klõpsake valikuid Hange > Ostutellimused > Toodete vastuvõtmine > Toote sissetulek). Kõiki saatelehti, mille kohta pole arvet esitatud, ja nende arve väljastamise tähtaegu saate vaadata lehel Arveldamata toote sissetulekud. (Klõpsake valikuid Hanked > Ostutellimused > Toodete vastuvõtmine > Arveldamata toote sissetulekud.)

See teave on mõeldud süsteemi administraatoritele.

Kui teil pole juurdepääsu lehtedele, mida selles artiklis nimetatud ülesannete täitmiseks kasutatakse, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole ja edastage järgmises tabelis antud andmed.

Kategooria Eeltingimus
Konfiguratsioonivõtmed Klõpsake valikuid Süsteemihaldus > Seadistus > Litsentsimine > Litsentsi konfigureerimine. Klõpsake konfiguratsioonivõtit Pearaamat.
Turberollid ja kohustused Selle ülesande sooritamiseks peate olema turberolli liige, mis hõlmab järgmisi kohustusi.
  • CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (arve ja sularahaprotsessi lubamine)
  • VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (arve ja makseprotsessi lubamine)
Turberollid ja privileegid Selle ülesande sooritamiseks peate olema turberolli liige, mis hõlmab järgmisi privileege.
  • CustPackingSlipJournalView (müügisaatelehtede vaatamine)
  • VendPackingSlipJournalView (toote sissetulekute töölehe kuvamine ostutellimuses)
  • LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (arve väljastustähtaegade arvutamine)