Projekti eelarve või eelarve muutmise eraldamine perioodidele

Kui olete sisestanud projektieelarve või projekti eelarve revisjoni, siis enne selle kinnitamiseks edastamist saate summad perioodide vahel eraldada. Kui eelarve või eelarve revisjon on tagasi lükatud, saate eraldada summad enne selle uuesti edastamist.

Pärast eelarve või eelarve revisjoni eraldamist saate eraldatud summad üle vaadata ja korrigeerida neid enne eelarve või eelarve revisjoni edastamist kinnitamistöövoogu.

 1. Klõpsake suvandeid Projektihaldus ja raamatupidamine > Üldine > Projektid > Kõik projektid.
 2. Valige või avage projekt, mille jaoks eelarvet või eelarve revisjoni eraldada soovite.
 3. Klõpsake toimingupaanil vahekaardi Plaan grupis Eelarve suvandit Projekti eelarve.
 4. Klõpsake vormi Projekti eelarve toimingupaani vahekaardil Eelarve valikul Eralda eelarve.
 5. Vormi Eelarve eraldamine väljadele Eraldamise lähtekoht ja Eraldamise sihtkoht sisestage esimene ja viimane kuupäev, mida soovite eelarve eraldamisse kaasata. Need on tavaliselt kogu projekti esimene ja viimane kuupäev või jooksva aasta esimene ja viimane kuupäev.

  [MÄRKUS.] Pärast kande tüübi eraldamist ja summade kinnitamist ei saa eraldamise ajaperioodi tuleviku eelarve revisjonides muuta.

 6. Väljal Ajaperioodi alusel valige, kas soovite eraldada projekti eelarve aasta, kvartali või ettevõtte aastasisese rahandusperioodi järgi.
 7. Valige eraldamiseks kandetüübid ja klõpsake seejärel nuppu Eralda.
 8. Vormil Projekti eelarve eraldamine või Projekti eelarve revisjoni eraldamine vaadake eraldatud summad üle või värskendage neid.
 9. Sulgege leht.
 10. Kui eraldamine on selline, nagu soovite, klõpsake lehel Projekti eelarve käsku Edasta, et saata eelarve või eelarve revisjonid kinnitamistöövoogu.