Jaetoodete allahindluste vältimise suvandid

Oluline

See teema kehtib rakenduste Dynamics 365 for Retail ja Dynamics 365 for Finance and Operations kohta.

On erinevaid põhjuseid, miks jaemüüjad soovivad vältida mõne toote allahindlust kampaania ajal või kassas.

Menüüs Jaemüük leitavaid suvandeid saab kasutada toote konfigureerimiseks, et vältida kõiki või käsitsi lisatud allahindluseid. Sätteid saab määrata ka kategooria kaupa jaemüügi kategooriahierarhiast.

Kõikide allahindluste vältida: valige see suvand, et vältida tootele ükskõik, mis tüüpi allahindluse rakendamist. Siia kuuluvad erinevad pakkumised (nt toodete kombineerimine, koguse- ja läveallahindlused) ja käsitsi lisatud toote- või tehinguallahindlused, mis lisatakse kassas müügihetkel.

Käsitsi lisatud allahindluste vältimine: valige see suvand, et vältida käsitsi tootele või kogu tehingule rakendatavaid allahindlusi kassas müügihetkel. Selle suvandiga märgitud toodetele võib rakendada kampaaniaid (nt toodete kombineerimine, koguse- ja läveallahindlused).

Märkus: need sätted ei piira hinna alistamise toimingut, sest see on baashinda määrav toiming, mida ei käsitleta allahindlusena.

[![väli väldi allahindluseid](./media/prevent discounts.png)](./media/prevent discounts.png)