Püsikliendiprogrammide seadistamine

Oluline

See teema kehtib rakenduste Dynamics 365 for Retail ja Dynamics 365 for Finance and Operations kohta.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas seadistada püsikliendiprogrammi. Püsikliendiprogrammid aitavad suurendada klientide lojaalsust, premeerides kliente teie jaekauplustest toodete ostmise eest. Rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Retailis saate seadistada lihtsad või keerulised püsikliendiprogrammid, mis rakenduvad teie juriidilistele üksustele mis tahes jaemüügikanalis.

Püsikliendi funktsioonid

Saate seadistada püsikliendiprogrammi nii, et see hõlmaks järgmisi valikuid.

  • Seadistage mitu püsikliendiprogrammides pakutavat preemiate tüüpi ja jälgige osalust püsikliendiprogrammides.
  • Seadistage püsikliendiprogrammid, mis näitavad erinevaid pakutavaid preemiaid. Saate kaasata püsikliendiprogrammi järke, et pakkuda lisaimpulssi ja suuremaid preemiaid klientidele, kes ostavad sagedamini või kes kulutavad teie poodides rohkem raha.
  • Määrake teenimisreeglid, et panna paika tegevused, mida klient peab preemia saamiseks tegema. Samuti saate määrata lunastamisreeglid, et panna paika, millal ja kuidas klient preemia lunastada saab.
  • Väljastage kliendikaarte mis tahes teie püsikliendiprogrammis osalevast jaemüügikanalist ja siduge kliendikaardid vähemalt ühe püsikliendiprogrammiga, milles klient saab osaleda. Samuti saate kliendikirje kliendikaardiga siduda, et klient saaks püsikliendipunkte koguda mitmelt kaardilt ja neid lunastada.
  • Kliendi andmete korrigeerimiseks või tema premeerimiseks saate kliendikaarte käsitsi kohandada või kandke püsikliendipreemiate saldo ühelt kaardilt teisele.

Püsikliendiprogrammide seadistamine

Peate seadistama mitu komponenti, et lubada rakenduse Dynamics 365 for Retail püsikliendifunktsioon. Järgmisel joonisel on kujutatud püsikliendiprogrammi komponendid ja nende omavahelised seosed. Püsikliendi seadistuse protsessivoog

Püsikliendiprogrammi komponendid

Järgmises tabelis kirjeldatakse kõiki komponente ja nende kasutuskohta püsikliendiprogrammi seadistamisel.

Komponent Kirjeldus Kus seda kasutatakse?
Allahindluste seadistamine (eeltingimus) Seadistage püsiklientidele pakutavad allahindlused. Näiteks saate teha 5-protsendise allahindluse kõigile rõivatoodetele. Allahindlused tuleb lisada hinnagruppidele, enne kui need saab kaasata püsikliendiprogrammi. Hinnagrupid määratakse püsikliendiprogrammidele ja püsikliendijärkudele.
Hinnagruppide seadistamine (eeltingimus) Hinnagruppe kasutatakse jaetoodete hindade ja allahindluste loomiseks ning haldamiseks. Seadistage hinnagrupid, mis sisaldavad teie püsikliendiprogrammidele kehtivaid allahindlusi. Hinnagrupid määratakse püsikliendiprogrammidele ja püsikliendiprogrammi järkudele.
Kanalite seadistamine (eeltingimus) Jaemüügikanalid on püsikliendiprogrammides osalevad poed, nagu tavakauplus, e-pood või kõnekeskus. Peate seadistama jaemüügikanalid, enne kui saate neile püsikliendiprogrammid määrata. Määrake püsikliendiprogrammile jaemüügikanalid, kui jaemüügikanal püsikliendiprogrammis osaleb.
Püsikliendi makseviisi seadistamine (eeltingimus) Enne kui kliendikaarti saab registris kasutada ja boonuspunkte püsikliendiprogrammi osana lunastada, peate seadistama makseviisi. Peate püsikliendi makseviisi lisama ka jaemüügikanalile, enne kui kliendid saavad lunastada oma boonuspunkte toodete eest tasumiseks. Seadistage püsikliendi makseviis ja määrake seejärel püsikliendiprogrammis osalevate jaemüügikanalite jaoks püsikliendi makseviis.
Kuupäevaintervallide seadistamine Kuupäevaintervallid võimaldavad paindlikult püsikliendijärkudele kehtivat ajavahemikku seadistada. Kuupäevaintervallidega saate määrata, kui kaua saab klient ühes järgus olla või kui palju aega on kliendil järku kvalifitseerumise jaoks tegevuse lõpetamiseks. Kuupäevaintervallid kehtivad ainult siis, kui kasutate püsikliendiprogrammides järkusid. Valige kuupäevaintervall, mis kehtib programmi järkudele, ja kuupäevavahemikud, mis kehtivad programmi järgu reeglitele.
Preemiapunktide seadistamine Preemiapunktid on teatud tüüpi preemiad, mida klientidele pakute. Preemiapunktid võivad olla lunastatavad või mittelunastatavad. Lunastatavaid preemiapunkte saab vahetada toodete vastu. Mittelunastatavaid preemiapunkte kasutatakse jälgimiseks või kliendi edendamiseks püsikliendiprogrammi järgmisesse järku. Preemiapunktidele viidatakse järgureeglites ja neid kasutatakse selleks, et klient kvalifitseeruks konkreetse järgu jaoks. Preemiapunktidele viidatakse ka püsikliendiskeemide teenimise ja lunastamise reeglites. Teenimisreeglites määrate preemiad, mille klient saab konkreetse tegevuse eest teenida. Lunastamisreeglites määrate preemia, mille klient lunastada saab.
Püsikliendiprogrammide seadistamine Püsikliendiprogrammid on peamine püsikliendiüksus, mida pakute. Igale püsikliendiprogrammile võivad olla määratud püsikliendijärgud. Allahindlused ja hinnagrupid määratakse püsikliendiprogrammidele kas programmi tasemel või järgu tasemel. Looge püsikliendiprogrammide jaoks püsikliendiskeeme. Määrake püsikliendiprogrammidele kliendikaardid ja kliendikaarte saab kliendile määrata. Jaemüügikanalid osalevad püsikliendiprogrammides, mida püsikliendiskeemidele määratakse. Kõik kliendikaardiga kliendid saavad osaleda kaardile määratud püsikliendiprogrammides.
Püsikliendijärkude ja järgureeglite seadistamine Püsikliendijärgud on valikulised tasemed, mille saate püsikliendiprogrammides määrata. Saate seadistada baasallahindlused ja -preemiad kõikidele püsikliendiprogrammis osalevatele klientidele ning täiendavad allahindlused ja preemiad programmis erinevatele tasemetele jõudvatele klientidele. Igale määratletud püsikliendijärgule saate seadistada reeglid, mis kliendi selle järgu jaoks kvalifitseerivad. Samuti saate määratleda, kui kauaks saavad kliendid jõutud järku jääda. Püsikliendijärgud ja püsikliendijärgu reeglid on määratud püsikliendiprogrammis. Kui te püsikliendijärke ei määra, kvalifitseeruvad kõik püsikliendiprogrammis osalevad kliendid allahindlustele, mille püsikliendiprogrammi hinnagrupis määrate. Kui määrate püsikliendijärgud, saate seadistada püsikliendiskeemi püsikliendijärkudele teenimis- ja lunastamisreeglid.
Boonusskeemide häälestamine Püsikliendiskeemid määravad teenimis- ja lunastamisreeglid, mis kehtivad valitud püsikliendiprogrammis. Määrake püsikliendiskeemile jaemüügikanalid, et panna paika, millised püsikliendiprogrammid, teenimis- ja lunastamisreeglid jaemüügipoele kehtivad. Püsikliendiskeem määratakse püsikliendiprogrammile ja jaemüügikanalitele. Saate samale püsikliendiprogrammile määrata mitu püsikliendiskeemi ja mitmele jaemüügikanalile mitu püsikliendiskeemi.
Kliendikaartide häälestamine Kliendikaart annab kaardiomanikule õiguse osaleda kaardile määratud püsikliendiprogrammides. Kliendikaarte saab väljastada anonüümselt või määrata need konkreetsele kliendile. Saate vaadata konkreetse kaardi kandeid ja kokkuvõtet boonuspunktidest, mis on kaardile kogunenud. Kliendikaarte saate väljastada ükskõik millisest jaemüügikanalist. Samuti saate kliendikaarti käsitsi korrigeerida, et tõsta klient uude järku, lisada boonuspunkte või kanda boonuspunktide saldo ühelt kaardilt teisele. Määrake kliendikaardile püsikliendiprogramme.

Püsikliendi protsessid

Järgmises tabelis kirjeldatakse protsesse, mida tuleb käitada, et saata püsikliendiprogrammi konfiguratsioonid ja andmed kauplustesse ning võtta kauplustest püsikliendikanded vastu.

Protsessi nimi Kirjeldus Lehe nimi
1050 (püsikliendi teave) Käivitage see protsess, et saata püsikliendiandmeid rakendusest Dynamics 365 for Retail jaekauplustesse. Soovitatav on ajastada see protsess sageli käivituma, et püsikliendiandmed edastataks kõigisse kauplustesse. Jaotusgraafik
Boonusskeemide töötlemine Käitage seda protsessi, et seostada püsikliendiskeemid jaemüügikanalitega, millele püsikliendiskeem määratud on. Seda protsessi saab käitada pakktöötlusena. Peate seda protsessi käitama, kui muudate püsikliendi konfiguratsiooniandmeid, nagu püsikliendiskeemid, püsikliendiprogrammid või püsikliendi preemiapunktid. Boonusskeemide töötlemine
Töötle võrguühenduseta boonuskandeid Käitage seda protsessi, et värskendada kliendikaarte kaasamaks neisse võrguühenduseta töödeldud kandeid. See protsess kehtib ainult juhul, kui lehel Jaemüügi ühisparameetrid on märgitud ruut Võrguühenduseta teenimine, et preemiaid saaks teenida võrguühenduseta. Töötle võrguühenduseta boonuskandeid
Uuenda kliendikaartide järke Käitage seda protsessi, et hinnata kliendi teenimisaktiivsust püsikliendiprogrammi järgureeglite suhtes ja värskendada kliendi järgu olekut. See protsess on nõutav ainult siis, kui muudate püsikliendiprogrammide järgureegleid ja soovite, et värskendatud reeglid kehtiksid tagasiulatuvalt juba väljastatud kliendikaartide puhul. Seda protsessi saab käitada pakktöötlusena või üksikute kaartide puhul. Uuenda kliendikaartide järke