Kaupluse varude haldus

Oluline

See teema kehtib rakenduste Dynamics 365 for Retail ja Dynamics 365 for Finance and Operations kohta.

See artikkel kirjeldab dokumendi tüüpe, mida saate kasutada varude haldamiseks.

Organisatsiooni varude haldamiseks saab kasutada järgmist tüüpi dokumente.

Ostutellimused

Ostutellimused koostatakse peakontoris. Kui ostutellimuse päisesse on kaasatud jaemüügiladu, saab tellimust vastu võtta kaupluses, kasutades rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Retail kaasaegset kassat (MPOS) või pilve POS-i. Pärast kaupluses vastuvõetud koguste sisestamist saab need kohalikult täiendavaks modifitseerimiseks salvestada. Teise võimalusena saab kogused kooskõlastada ja saata peakontorisse. Peakontoris kuvatakse kaupluses vastu võetud kogused rakenduses Dynamics 365 for Retail ostutellimuse real Kohe tarnitav.

Üleviimistellimused

Üleviimistellimuses saab määrata, et konkreetne kauplus on koht, kust kaupu saab teele panna. Sellisel juhul kuvatakse üleviimistellimus kaupluses MPOS-is või pilve POS-is komplekteerimistaotlusena. Pärast taotletud koguste komplekteerimist need kooskõlastatakse ja saadetakse peakontorisse. Peakontoris kuvatakse kaupluses komplekteeritud kogused rakenduses Dynamics 365 for Retail üleviimistellimuse väljal Läheta kohe. Üleviimistellimuses saab määrata, et konkreetne kauplus on koht, kuhu kaupu saab saata. Sellisel juhul kuvatakse üleviimistellimus kaupluses MPOS-is või pilve POS-is vastuvõtmistaotlusena. Pärast kaupluses vastuvõetud koguste sisestamist saab need kohalikult täiendavaks modifitseerimiseks salvestada. Teise võimalusena saab kogused kooskõlastada ja saata peakontorisse. Peakontoris kuvatakse kaupluses vastu võetud kogused rakenduses Dynamics 365 for Retail üleviimistellimuse real Kohe tarnitav.

Laoinventuurid

Laoinventuurid võivad olla plaanipärased või plaanivälised. Plaanitud laoinventuurid algatab peakontor, mis määrab ka loendatavad kaubad. Peakontor loob inventuuridokumendi, mida saab vastu võtta kaupluses, kus vaba laovaru kogused sisestatakse MPOS-is või pilve POS-is. Plaanimata laoinventuurid käivitatakse kaupluses ja vaba laoseisu koguseid värskendatakse MPOS-is või pilve POS-is. Erinevalt ajastatud laoinventuuridest puudub plaanimata laovarudel eelmääratletud kaupade loend. Mõlemat tüüpi laoinventuuri lõpetamisel see kooskõlastatakse ja saadetakse peakontorisse. Peakontoris inventuur kinnitatakse ja sisestatakse.

Otsing varudest

Jooksvat vaba tootekogust mitme kaupluse ja lao kohta saab vaadata varude otsingulehelt. Lisaks jooksvale vabale kaubavarule saab tulevasi lubamiseks saadaval (ATP) koguseid vaadata iga eraldi kaupluse kohta. Selleks valige kauplus, mille ATP-d soovite vaadata, ja seejärel klõpsake valikut Kaupluse saadavuse kuvamine.