Füüsilised ja finantsilised värskendamised

Käesolev teema annab ülevaate selle kohta, millised kande tüübid suurendavad või vähendavad laokoguseid.

Laokandeid saab füüsiliselt uuendada ja finantsiliselt uuendada Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsis. Mõnd tüüpi füüsilised ja finantsilised kanded suurendavad varude koguseid ja mõned teised tüübid vähendavad koguseid.

Füüsiline suurendamine

Kui füüsiline kanne on sisestatud, on kande kirje olek Vastu võetud. Järgmisi kandeid peetakse füüsilisteks tõusudeks:

 • Ostutellimuse sissetulek
 • Müügitellimuse saatelehe tagastus
 • Tootmistellimuse lõpetatuks kinnitamine
 • Kõrvalsaadus tootmistellimuse komplekteerimislehel

Rahaline suurendamine

Kui finantsilise sissetuleku kanne on sisestatud, on kogust suurendava kande kirje olek Ostetud. Järgmisi kandeid peetakse finantsilisteks tõusudeks:

 • Hankijaarve
 • Müügitellimuse arve tagastuseks
 • Tootmistellimuse omahinna arvutamine
 • Positiivse koguse laotöölehed, nt liikumine, kasum ja kaotus, inventuur, kooslus ja üleviimine

Kanded, mis suurendavad kogust

Kogust suurendavad kanded sisestatakse jooksva keskmise omahinnaga. Finance and Operations arvutab jooksva keskmise omahinna, mis põhineb iga finantsiliselt jälgitava varude dimensiooni iga kande kulul. Lisateavet jooksva keskmise omahinna kohta vt jaotisest Jooksev keskmine omahind.

Kanded, mis vähendavad kogust

Finance and Operations kasutab arvutatud keskmist jooksvat omahinda, kui sisestatakse kanne, mis vähendab kogust, sõltumata sellest, milline varude mudel on selle laovaruga seostatud. Kogust vähendav kanne ei tohi enne sisestamist teise kande juurde märgitud olla. Kui füüsiline vaba kaubavaru muutub negatiivseks, kasutab Finance and Operations kaubale lehel Kaup määratud laokulu. Märkus. Kui mitme asukoha funktsioon on lubatud, on see kulu asukohale lehel Tellimuse vaikesätted määratud varude kulu.

Füüsilised väljaminekud vs rahalised väljaminekud

Kui füüsilise väljamineku kanne on sisestatud, on kande kirje olek Maha arvatud. Järgmisi kandeid peetakse füüsilisteks väljaminekuteks:

 • Tootmistellimuse komplekteerimislehe tööleht
 • Müügitellimuse saateleht
 • Ostutellimuse saatelehe tagastus

Kui finantsiline kanne on sisestatud, on kande kirje olek Müüdud. Järgmisi kandeid peetakse füüsilisteks väljaminekuteks:

 • Tootmistellimuse lõpetamine
 • Müügitellimuse arve
 • Hankija arve tagastus
 • Negatiivse koguse laotöölehed, nt liikumine, kasum ja kaotus, inventuur, kooslus ja üleviimine

Kogust vähendavad kanded sisestatakse jooksva keskmise omahinnaga. Seega on vajalik laosulgemisprotseduur väljaminekukannete tasakaalustamiseks sissetulekukannetega igale kaubale määratud laomudeli alusel.