Saabumise ülevaade

Selles teemas kirjeldatakse funktsiooni saabumisülevaade. Saabumisülevaate leht on selle funktsiooni osa ja annab ülevaate kõikidest kaupadest, mille saabumist sissetuleva kaubana eeldatakse.

Leht Saabumisülevaade annab ülevaate kõikide eeldatute sissetulevate kaupade kohta. Samuti näitab see saabumisi, mida saab lähtestada ülevaate põhjal. Selles teemas käsitletakse vastuvõtmisprotsessi.

Äristsenaarium

Kaaluge järgmist sissetulevate protsesside stsenaariumit.

Äristsenaarium

Vastuvõtuametnik Sammy soovib teada, mille saabumist eeldatakse jooksval päeval. Lehel Saabumisülevaate näeb Sammy praeguste ülesannete ülevaadet ja ligikaudset hinnangut tellimuste koguse, mahu, kaalu, tüübi ja muude kohta. Hiljem saabub saabumisalale tarne ja Sammy saab tarne loendi. Lehel Saabumisülevaade saab Sammy sooritada järgmisi toiminguid.

 • Tuvastada vastav sissetulekuorder ja registreerida sissetulek olekusse Pooleli. Registreerimiseks vajalikud read luuakse automaatselt ja sissetulekut saab jälgida, isegi kui kanded pole veel sisestatud olekusse Registreeritud.
 • Pääseda juurde vastavale saabumistöölehe viitele (st töölehele Kauba saabumine või töölehele Materjalid tootmisse) ja tuvastada töölehed, mis on toote sissetuleku värskenduseks valmis.

Saabumisülevaate leht

Lehe Saabumisülevaade avamiseks klõpsake valikuid Varude haldus > Sissetulevad tellimused > Saabumisülevaade. Saate vaadata eeldatud saadavate tellimuste loendit. Ülevaade jaguneb päiseks ja ridadeks. Päise teave on rühmitatud tellimuse tüübi, eeldatud vastuvõtukuupäeva ja tarne sihtkohta järgi. Kui päiserida on sissetulekuks valitud, siis on lehe rea üksikasjade osas kõik sissetuleku viitega seotud üksikasjaread sissetulekuks valitud. Kui kõik seotud töölehe read on sisestatud, siis seda teavet ei kuvata.

Saabumisülevaate profiilid

Leht Saabumisülevaade annab ülevaate kaupadest, mille saabumist eeldatakse, ja nende saabumise eeldatavast kuupäevast. Saabumisprotsessi osana saab kasutada mitut isiklike sätete komplekti. Iga kasutaja saab määratleda oma isiklikud sätted lehel Saabumisülevaate profiilid.

Kauba saabumise häälestamine

Selles näites soovib Sammy üles seada uut arvutit asukohas, mida kasutatakse edaspidi tegevuskoha 1 tootmisest saadetud lõpetatud kaupade vastuvõtmiseks. Sammy loob lehel Saabumisülevaate profiilid uue häälestuse nimega Tegevuskoha 1 tootmine ja täpsustab järgmisi sätteid.

 1. Sisestage kiirkaardil Saabumisvalikud, mis asub väljarühmas Vahemik, teavet päevaintervalli kohta ja laod, mida ülevaatesse kaasata.
 2. Sisestage kiirkaardil Saabumisvalikud, mis asub väljarühmas Tööleht, vastuvõttev ladu, asukoht ja töölehe nimi (kauba saabumine / materjalid tootmisse).
 3. Sisestage kiirkaardil Saabumispäringu üksikasjad, mis asub väljarühmas Tegevuskoht väljal Piira tegevuskohaga, tegevuskoht, millega piirata ülevaate ala kuvamist.
 4. Määrake kiirkaardil Saabumispäringu üksikasjad, mis asub väljarühmas Kuvatavad kandetüübid, suvand Tootmistellimused olekusse Jah.
 5. Määrake kiirkaardil Saabumispäringu üksikasjad, mis asub rühmas Muud, suvand Värskenda käivitamisel olekusse Jah, kui vaadet peaks käivitamisel automaatselt värskendama. Määrake suvand Värskenda vahemiku muutmisel olekusse Jah, kui vaadet peaks vahemiku väärtuste muutmisel automaatselt värskendama.

Selles näites on väli Saabumisülevaate profiili nimi, mis asub lehe Saabumisülevaade kiirtahvlil Saabumisvalikud, seatud olekusse Tegevuskoha 1 tootmine.

Saabumistöölehtede eeltingimused

Saabumistöölehtede automaatseks loomiseks lehelt Saabumisülevaade peate määratlema asjakohast teavet kiirkaardi Saabumisvalikud väljarühmas Tööleht.

 • Töölehe loomiseks peate määrama töölehele nime.

Töölehe nime määramine

 • Kui määrate väärtuseid väljadel Ladu ja Asukoht, siis need väärtused rakendatakse töölehe ridadele. Kui te ei määra väärtusi, siis kasutab süsteem väärtusi dimensioonist, mis on määratud laokannetel.

Kaubad, mis on saadud ühelt eeldatud sissetulekuorderilt

Sammy valib kiirkaardil Sissetulekud rea ja klõpsab seejärel nuppu Alusta saabumistöölehte. Kõik seotud read, mis on määratud vahemikus ja millel on registreeritav kogus, on automaatselt valitud. Luuakse kauba saabumistööleht, millel on vastendus eeldatud sissetulekuorderi ja töölehe vahel. Kogus lähtestatakse automaatselt kõigil ridadel, mis on loodud.

Kaubad, mis on saadud enam kui ühelt eeldatud sissetulekuorderilt

Sammy valib kiirkaardil Sissetulekud mitu rida ja klõpsab seejärel nuppu Alusta saabumistöölehte. Luuakse kauba saabumistööleht, millel on vastendus kõikide eeldatud sissetulekuorderite ja töölehe vahel. Kõik read luuakse ühe kauba saabumistöölehe päises ja kogus lähtestatakse automaatselt.

Kaupade saamine ühelt või enamalt eeldatud sissetulekuorderilt

Teabe vaatamine

Teatud kuupäevaintervallis eeldatud sissetulekute kohta ülevaate saamiseks sisestab Sammy järgmise teabe väljadele lehe Saabumisülevaade kiirkaardil Saabumisvalikud ja klõpsab seejärel nuppu Värskenda, et vaadet värskendada.

 • Saabumisülevaate profiili nimi: Päring
 • Kuva read: Kõik
 • Päeva tagasi: (tühi)
 • Päeva edasi: 0
 • Laod: GW, MW

Sammy saab vaadata järgmist teavet.

 • Kõiki seotud sissetulekuordereid süsteemikuupäeva ja sealt tagasi lõpmatu arvu päevade kohta (intervall InventTrans.StatusDate) ning sissetulekuid ladudesse GW ja MW, olekust sõltumata.
 • Rohkem kui ühe tellimuse rea üksikasjalikku teavet. Sammy saab ülevaates valida mitu päiserida ja klõpsata seejäral nuppu Kuva kõik valitud, et kuvada kõikide valitud tellimuste koha vastavat rea üksikasjalikku teavet.
 • Teavet konkreetse ostutellimuse kohta. Kui Sammy tahab kuvada ainult teavet, mis on ülevaates seotud kindla viitenumbriga, saab ta sisestada kontonumbri väljale Kontonumber ja tellimuse numbri väljale Viitenumber.
 • Kõikide tellimusridade jaoks, millele on loodud kauba saabumistööleht, kuid mida pole veel sisestatud, loodi ülevaade töötlemist vajavate registreerimistoimingute jaoks. Sammy saab selle teabe vaatamiseks valida oleku Pooleli väljal Kuva read.

Töölehtede värskendamine

Ühe või mitme töötlemist vajavate tellimusridade registreerimiseks saab Sammy valida ridasid ülevaateruudustikus või rea ruudustikus ja klõpsata valikuid Töölehed > Kuva sissetulekute saabumistöölehed. Kuvatakse saabuva kauba päiseid, mis vastavad ridadele. Registreeritud kaupade ostutellimuse toote sissetuleku värskendamiseks pääseb Sammy juurde saabuva kauba töölehe päistele, mis on värskendamiseks valmis. Kauba saabumise töölehe päistele juurde pääsemiseks klõpsab ta valikuid Töölehed > Toote sissetuleku valmis töölehed. Kuvatakse kõiki määratud laovahemikus toote sissetuleku värskenduseks valmis olevaid päiseridasid. (Kuvatavad päiseread ei ole seotud päevaintervalliga).

Saabumise registreerimise alustamine

Sammy saab alustada rohkem kui ühe sissetuleku viite saabumist, kui valib lehel Saabumisülevaade mitu rida. Kui ta valib sissetulekute ülevaatest rea, siis valitakse vastavad rea üksikasjad. Kui registreerimiseks on olemas kogus, siis on nupp Alusta saabumistöölehte saadaval. Sammy saab saabumise registreerimise alustamiseks kasutada kahte meetodit.

 • Lehe filtreerimiseks nii, et see kuvab ainult teatud kriteeriumitele vastavaid kirjeid, skannige väljas Hankija viide hankijalt viitenumber, nt tarneteate vöötkood.
 • Valige käsitsi või tühistage saabumise registreerimise kirjete valik lehe Saabumisülevaade ülevaate või üksikasjade osas. Seejärel, kui Sammy klõpsab nuppu Alusta saabumistöölehte, luuakse valitud kirjed automaatselt kauba saabumistöölehel. Kirjed sisaldavad reateavet ja määratakse kõik välja kordumatu teave.

Saabumisteabe värskendamine ja toote sissetuleku töötlemine

Kui kõik kaubad on registreeritud, saab laojuhataja või ostujuht värskendada saatelehega saabunud kaupu, et neile füüsiline kulu lisada. Saabumisteabe värskendamiseks ja toote sissetuleku sisestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake valikuid Varude haldus > Sissetulevad tellimused > Saabumisülevaade.
 2. Klõpsake lehel Saabumisülevaade valikuid Töölehed > Toote sissetuleku valmis töölehed, et kuvada loendit töölehtedest, mis on toote sissetuleku värskenduseks valmis.
 3. Valige töölehed, mida tuleb värskendada ja klõpsake seejärel valikuid Funktsioonid > Toote sissetulek.
 4. Sisestage lehel Sisestamine toote sissetuleku number, kui seda pole juba töölehel olemas, ja klõpsake nuppu OK, et töödelda toote sissetulekut.

Kokkuvõte

Leht Saabumisülevaade annab laojuhatajale ja laotöölistele ülevaate eeldatava töö kohta, mida tuleb sissetulekute protsessi käigus teha. Seda lehte saab kasutada ka kauba saabumisprotsessi käivitamiseks, et tagada kaupade jälgimist esimesel lattu sisenemisel.