Koondplaneerimine ja mitme laoala režiim

Koondplaneerimine võtab arvesse laoala ja varude dimensioonide sätteid.

Laoala dimensioon on kohustuslik ja saate määrata kohustuslikuks ka lao dimensiooni.

Kui dimensioon on kohustuslik, tuleb dimensiooniväärtus sisestada kõigile laokannetele. Seepärast on algse nõude laoala ja ladu koondplaneerimise ajal teada. Laoala dimensioon on samuti kooskõlaline nii, et madalama taseme nõude koosnevuse jooksul laoala väärtus ei muutu.

Kui ladu ei ole seatud kohustuslikuks, ei pruugi see pärineda nõudest. Planeerimismootor peab määratlema, millist ladu kauba, üksikute ladude ja tellimusrea üksikasjade jaoks määratud sätetel põhinedes kasutada.

Järgmised teemad kirjeldavad, kuidas toimib planeerimismootor kasutatava lao määratlemisel, kui on määratud erinevad sätted.

Koondplaneerimine – laoala ja laovarud, ladu on kohustuslik

Koondplaneerimine – laovarud, ladu on kohustuslik

Koondplaneerimine – laoala ja laovarud, ladu ei ole kohustuslik

Koondplaneerimine – laovarud, ladu ei ole kohustuslik

Koondplaneerimine – koosluse versiooni määratlemine