Prognoosi täpsuse jälgimine

Selles artiklis kirjeldatakse, millist tüüpi prognoosi täpsust Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arvutab ning selgitatakse, kuidas täpsuse väärtusi vaadata.

Finance and Operations arvutab järgmised prognoosi täpsuse tüübid.

  • Ajalooline prognoosi täpsus, kus võrreldakse koondplaneerimises kasutatavat prognoosi ajaloolise nõudlusega. Ajaloolise prognoosi täpsuse väärtuste (nii absoluutsete väärtuste kui ka väärtuste protsendi) vaatamiseks klõpsake lehel Nõudluse prognoosi üksikasjad nuppu Kuva täpsus.
  • Prognooside loomisel kasutatud prognoosimudeli eeldatav täpsus. Saate vaadata täpsusprotsenti lehe Nõudluse prognoosi üksikasjad jaotisest Mudeli üksikasjad – MAPE.

Märkus. Kui kasutate Finance and Operationsi nõudluse prognoosimise Microsoft Azure’i masinõppe teenust, põhineb sisemise mudeli täpsuse arvutus testandmete kogumil. Testandmete kogumi suuruse määramiseks seadke lehel Nõudluse prognoosimise parameetrid parameeter TEST_SET_SIZE_PERCENT. Näiteks kui seate väärtuseks 20, kasutatakse sisemise mudeli täpsuse arvutamiseks viimast 20% ajaloolistest andmetest.

Lisaressursid

Korrigeeritud prognoosi autoriseerimine

Nõudluse prognoosi arvutamisel võõrväärtuste eemaldamine kandeandmete ajaloost