Konfiguratsioonireeglite loomine

See protseduur loob konfiguratsioonireeglid, mida saab kasutada dimensioonipõhise konfiguratsiooni jaoks, et koosluseridade teatud kombinatsioone jõustada või takistada. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid. See on seitsmes protseduur kaheksast, mis selgitab kombinatsioonide loomist dimensioonipõhise konfiguratsiooni jaoks.

 1. Minge jaotisse Tooteteabe haldus > Kooslused ja valemid > Kooslused.
 2. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
  • Leidke ja valige kooslus dimensioonipõhise konfiguratsiooni jaoks.
 3. Klõpsake toimingupaanil valikut Suvandid.
 4. Klõpsake suvandit Muuda vaadet.
 5. Klõpsake suvandit Päisevaade.
  • Avage päisevaade, et pääseda juurde kiirkaardile Konfiguratsiooniprotsess.
 6. Laiendage või ahendage jaotist Konfiguratsiooniprotsess.
  • Kiirkaart Konfiguratsiooniprotsess peab olema laiendatud režiimis.
 7. Klõpsake suvandit Konfiguratsioonireeglid.
 8. Klõpsake valikut Uus.
 9. Märkige loendis valitud rida.
 10. Klõpsake väljal Kaubakood otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
  • Kuvatakse praeguses konfiguratsioonigrupis olevad kaubad. Valige see, mis kujutab reeglis olevat tingimust.
 11. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 12. Valige suvand väljalt Meetod.
  • Võimalik on jõustada kas teisest konfiguratsioonigrupist pärit kauba valik või valiku tühistamine.
 13. Klõpsake väljal Tuletatud grupp otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 14. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
 15. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
  • Valige soovitud konfiguratsioonigrupp.
 16. Klõpsake väljal Tuletatud kaubakood otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 17. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
  • Valige kaubakood, mis olenevalt valitud meetodist kas valitakse või mille valik tühistatakse.
 18. Sulgege leht.