Pakkumiskutse loomine

Selles protseduuris kirjeldatakse, kuidas luua pakkumiskutset. Seda teeb tavaliselt ostuagent. Saate selle protseduuriga tutvuda demoettevõtte USMF või oma andmeid kasutades. Enne alustamist peavad olema seadistatud kutsetüübid. Kui olete selle ülesande lõpule viinud ning loonud ja saatnud pakkumiskutse, saate sisestada vastused hankija kohta, neid võrrelda ning määrata lepingu.

Uue pakkumiskutse ettevalmistamine

 1. Avage Hanked > Pakkumiskutsed > Kõik pakkumiskutsed.
 2. Klõpsake valikut Uus.
  • Saadaval on järgmised ostu tüübid. Ostutellimus (see on vaikesäte): dokument, mis kinnitab toodete ostmise pakkumise, või makse asemel toodete müümise pakkumise aktsepteerimine. Ostutaotlus: see tüüp valitakse automaatselt, kui loote pakkumiskutse otse ostutaotlusest. Kui valite selle suvandi käsitsi, kuvatakse tõrge. Ostuleping: lepe osta aja jooksul teatud koguses või väärtuses tooteid. Kui valite selle suvandi, peate valima ostulepingule kehtiva kuupäevavahemiku.
 3. Tippige väljale Dokumendi pealkiri väärtus.
 4. Sisestage või valige väljal Kutse tüüp väärtus.
  • Kui hindamismeetod on seostatud kutse tüübiga, on see loodava pakkumiskutse vaikehindamismeetod. Hiljem on võimalik hindamismeetodit muuta.
  • Sisestage kuupäev väljale Tarnekuupäev.
  • Valige kuupäev, millal soovite kaubad saada.
  • Sisestage väljale Aegumiskuupäev ja -kellaaeg kuupäev ja kellaaeg.
  • Määrake kuupäev ja kellaaeg, mis ajaks peavad hankijad pakkumiskutsele vastama.
 5. Sisestage või valige väärtus väljal Ladu.
  • Tarneaadress on vaikimisi lao aadress.
 6. Klõpsake nuppu OK.

Lisa read

* Pärast pakkumiskutse põhiteabe määramist saate määrata kaubad või teenused, mille kohta soovite hankijatelt pakkumisi saada. Kaup on rea vaiketüüp.  
 1. Sisestage või valige väärtus väljal Kaubakood.
  • Kui kasutate USMF-i, saate teha valiku T0020.
 2. Sisestage arv väljale Kogus.
 3. Klõpsake käsku Lisa rida.
 4. Valige väljal Rea tüüp suvand Kategooria.
  • Võite kasutada rea tüüpi Kategooria, et luua pakkumiskutseid mittelaokaupade või teenuste kohta. Teil tuleb valida kaupade või teenuste tüüp hankekategooriate hierarhiast.
 5. Sisestage või valige väärtus väljal Hanke kategooria.
 6. Sisestage väärtus väljale Toote nimi.
 7. Sisestage arv väljale Kogus.
 8. Sisestage või valige väärtus väljal Ühik.

Hankijate lisamine

 1. Klõpsake päist, et lülituda reavaatekt päisevaatele.
 2. Laiendage üksuse Hankija jaotist.
 3. Klõpsake suvandit Hankijate automaatne lisamine.
  • Saate hankijaid taotletud kaupade hankekategooria põhjal pakkumiskutsele automaatselt lisada. Kui ridadele lisatud kategooriate puhul pole kinnitatud hankijaid, saate lisada hankijad käsitsi.
 4. Klõpsake vahekaarti Lisa.
 5. Sisestage väärtus väljale Hankija konto või valige see.
 6. Klõpsake vahekaarti Lisa.
 7. Sisestage väärtus väljale Hankija konto või valige see.
  • Kui olete hankija valinud, on olek Loodud. See tähendab, et hankija andmed on salvestatud pakkumiskutsesse, kuid te pole pakkumiskutset hankijale saatnud. Hankija saate lisada pakkumiskutsesse hankija olekust sõltumata.

Pakkumiskutse saatmine hankijatele

 1. Klõpsake käsku Saada.
  • Kontrollige lehel Pakkumiskutse saatmine, kas loendis on hankijad, kellele soovite pakkumiskutse saata.
 2. Klõpsake Prindi.
  • See dialoog võimaldab teil pakkumiskutset printida. Kui soovite printida vastuselehe, määratletakse selle sisu hankeparameetrites. Valimaks, kuidas vastuselehti printida, klõpsake pärast dialoogi Prindi avamist suvandit Täpsemad prindisuvandid. Iga hankija kohta prinditakse üks pakkumiskutse, mis sisaldab ridu olekus Loodud või Saadetud. Tühistatud ridu ja registreeritud vastustega ridu ei prindita.
 3. Klõpsake valikut Tühista.
 4. Klõpsake nuppu OK.
 5. Sulgege leht.
 6. Sulgege leht.

Pakkumiskutse töölehe kuvamine

 1. Avage Hanked > Pakkumiskutsed > Pakkumiskutsete järeltoimingud > Pakkumiskutse töölehed.
 2. Klõpsake suvandit Eelvaade/prindi.
 3. Klõpsake suvandit Algne eelvaade.
 4. Sulgege leht.
 5. Sulgege leht.