Tootmise väljundasukoht

Selles teemas kirjeldatakse hierarhiat, mida kasutatakse tootmise väljundasukoha tuvastamiseks.

Tootmise väljundasukoht on asukoht, kus lõpetatud kaupu pärast tootmist kõigepealt hoitakse. Tavaliselt on see asukoht lõpetatud kaupu tootva tootmisprotsessi lähedal. Tootmise väljundasukohta kasutatakse materjali vahehoidlana, enne kui see viiakse saatmisalale, laoasukohta, tootmise sisendasukohta allavoolu tootmisprotsessi puhul jne.

Tootmise vauikeasukoht määratakse siis, kui lõpetatud kaubad raporteeritakse tootmistellimusel või partiitellimusel. Selle väljundasukoha tuvastamiseks kasutatakse järgmist hierarhiat.

  1. Tootmistellimuse või partiitellimuse päises määratletud väljundasukoha kasutamine.
  2. Kui asukohta siit ei leita, kasutatakse väljundasukohta, mis on määratletud tootmisprotsessis määratletud viimase toimingu kasutatud ressursis.
  3. Kui asukohta siit ei leita, kasutatakse väljundasukohta, mis on määratletud tootmisprotsessis määratletud viimase toimingu ressursi kasutatud ressursigrupis.
  4. Kui asukohta siit ei leita, kasutatakse väljundasukohta, mis on määratletud tootmistellimuse jaoks määratud laos.

Tootmise vaike-väljundasukoht määratakse ainult toodetele, mis on seadistatud täpsemate laoprotsesside kasutamisega. Kui seda tüüpi kaup raporteeritakse lõpetatuks, luuakse laotöö tüübiga Lõpetatud toodete kõrvalepanek või Kaastoote ja kõrvalsaaduse kõrvalepanek. Seda tüüpi töö kasutab tootmise väljundasukohta komplekteerimisasukohana. Kõrvalepaneku asukoht määratakse asukohakorraldustega.