Tootmisvoo versiooni aktiveerimine

Enne kanban-tööde loomist ja tootmisvoo versiooni tegevuste töötlemist tuleb versioon aktiveerida. Parim praktika on aktiveerida versioon enne selle jõustumiskuupäeva ja -kellaaja möödumist. Selleks peab teil olema tootmisvoo versioon, mille olek on Mustand, et versioon aktiveerida.

Otsige üles ja aktiveerige tootmisvoo versioon

  1. Avage Tootmisvood.
  2. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
    • Valige tootevoo versioon, mille väljal Plaani olek on väärtus Mustand.
  3. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
  4. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
    • Valige tootevoo versioon, mille väljal Plaani olek on väärtus Mustand.
  5. Klõpsake käsku Aktiveeri.
  6. Klõpsake nuppu OK.