Rakenduse Sales kontode sünkroonimine rakenduse Finance and Operations klientidega

Märkus

Enne kui saate lahendust Potentsiaalne klient sularahaks kasutada, tutvuge Dynamics 365 andmeintegratsiooniga.

Teema käsitleb malle ja aluseks olevaid ülesandeid, mida kasutatakse kontode sünkroonimiseks rakendusest Microsoft Dynamics 365 for Sales (Sales) rakendusse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Finance and Operations).

Mall ja ülesanne

Kontode sünkroonimiseks rakendusest Sales rakendusse Finance and Operations kasutatakse järgmisi malle ja aluseks olevaid ülesandeid.

 • Malli nimi: Kontod (Salesist Fin and Opsi)
 • Ülesande nimi projektis: Kontod – Konto – Kliendid

Nõutavad sünkroonimisülesanded enne konto/kliendi sünkroonimist: pole

Üksuste komplekt

Müük CDS Finance and Operations
Kontod Konto Kliendid

Üksuse voog

Kontosid hallatakse rakenduses Sales ja need sünkroonitakse rakendusega Finance and Operations klientidena. Nende klientide atribuudi On väliselt hallatav sätteks on määratud Jah, et jälgida rakendusest Sales pärit kliente. Arveldamise ajal kasutatakse seda teavet rakendusega Sales sünkroonitud arvete filtreerimiseks.

Lahendus Potentsiaalne klient sularahaks rakendusele Sales

Väli Konto number on saadaval lehel Konto. See on loomulik ja korduvatu võti, et toetada integratsiooni. Kliendisuhete halduse (CRM) lahenduse loomuliku võtme funktsioon võib mõjutada kliente, kes juba kasutavad välja Konto number, kuid ei kasuta iga konto puhul atribuudi Konto number kordumatuid väärtusi. Praegu ei toeta integratsioonilahendus seda juhtumit.

Kui uue konto loomisel ei ole atribuudi Konto number väärtust veel olemas, luuakse see automaatselt numbriseeriat kasutades. Väärtus sisaldab sõnet ACC, millele järgneb suurenev numbriseeria ja seejärel kuuest tähemärgist koosnev järelliide. Näide: ACC-01000-BVRCPS

Kui rakendatakse integratsioonilahendust rakendusele Sales, seab täiendusskript välja Konto number olemasolevatele kontodele rakenduses Sales. Kui ühtki atribuudi Konto number väärtust ei ole, kasutatakse varem kirjeldatud numbriseeriat.

Eeltingimused ja vastendamise seadistamine

 • Atribuudi CustomerGroupId vastendus jaotisest CDS > Sihtkoht tuleb värskendada rakenduses Finance and Operations kehtivale väärtusele. Saate määrata vaikeväärtuse või määrata väärtuse väärtuskaardi abil. Malli vaikeväärtus on 10.
 • Väli Aadress, riik, piirkonnakood on rakenduses Finance and Operations nõutav. Sünkroonimistõrgete vältimiseks saate määrata vastendusest CDS > Sihtkoht vaikeväärtuse. Sel juhul kasutatakse seda vaikeväärtust, kui väli on rakenduses Sales tühjaks jäetud.

  • Malli vaikeväärtus atribuudi AddressCountryRegionISOCode puhul on USA.
  • Atribuudi DeliveryAddressCountryRegionISOCode jaoks on malli vaikeväärtus USA.
 • Lisades järgmised vastendused vastendusest CDS > Sihtkoht, saate vähendada rakenduses Finance and Operations nõutavate käsitsi värskenduste arvu. Saate kasutada vaikeväärtust või väärtuskaarti näiteks valikust Riik/piirkond või Linn.

  • SiteId – sait on vajalik pakkumiste ja müügitellimuse ridade loomiseks rakenduses Finance and Operations. Vaikesaidi võib võtta kas tootelt või kliendilt tellimuse päises. Atribuudi SiteId jaoks on malli vaikeväärtus 1.
  • WarehouseId – ladu on vajalik pakkumiste ja müügitellimuse ridade töötlemiseks rakenduses Finance and Operations. Vaikelao võib võtta kas tootelt või kliendilt tellimuse päises rakenduses Finance and Operations. Atribuudi WarehouseId jaoks on malli vaikeväärtus 13.
  • LanguageId – keel on vajalik pakkumiste ja müügitellimuste loomiseks rakenduses Finance and Operations. Vaikimisi kasutatakse kliendilt saadud tellimuse päises olevat keelt. Malli vaikeväärtus atribuudi LanguageId puhul on en-us.
 • CDS-i organisatsiooni ID värskendamine (Organization_OrganizationId) vastenduses Allikas > CDS. Malli vaikeväärtus on ORG001.

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Märkus

Väljad Maksetingimused, Veosetingimused, Tarnetingimused, Saatmisviis ja Tarneviis ei ole vaikevastenduste osa. Nende väljade vastendamiseks peate seadistama väärtuste vastendamise. Väärtuse vastendused on kohased neis organisatsioonides olevatele andmetele, mille vahel üksust sünkroonitakse.

Järgmisel joonisel on toodud näide malli vastendusest andmeintegraatoris.

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Malli vastendamine kontode puhul andmeintegraatoris

Rakenduse Finance and Operations toodete sünkroonimine rakenduse Sales toodetega

Rakenduse Sales kontaktide sünkroonimine rakenduse Finance and Operations kontaktide või klientidega

Rakenduse Sales müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Finance and Operations

Rakenduse Finance and Operations müügitellimuse päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Sales

Rakenduse Finance and Operations müügiarve päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Sales