Rakenduse Sales kontaktide sünkroonimine rakenduse Finance and Operations kontaktide või klientidega

Märkus

Enne kui saate lahendust Potentsiaalne klient sularahaks kasutada, tutvuge Dynamics 365 andmeintegratsiooniga.

See teema käsitleb malle ja aluseks olevaid ülesandeid, mida kasutatakse kontakti (kontaktid) üksuste ja kontakti (kliendid) sünkroonimiseks rakendusest Microsoft Dynamics 365 for Sales (Sales) rakendusse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Finance and Operations).

Mallid ja ülesanded

Kontakti (kontaktid) sünkroonimiseks rakendusest Sales kontaktiga (kliendid) rakenduses Finance and Operations kasutatakse järgmisi malle ja aluseks olevaid ülesandeid.

 • Mallide nimed:

  • Kontaktid (Salesist Fin and Opsi)
  • Kontaktid kliendiga (Salesist Fin and Opsi)
 • Ülesannete nimed projektis:

  • Kontaktid
  • ContactToCustomer

Enne kontakti sünkroonimist on nõutav järgmine sünkroonimisülesanne: kontod (Salesist Fin and Opsi)

Üksuste komplektid

Müük CDS Finance and Operations
Kontaktid Kontakt CDS-i kontaktid
Kontaktid Konto Kliendid V2

Üksuse voog

Kontakte hallatakse rakenduses Sales ning sünkroonitakse teenuse Common Data Service (CDS) ja rakendusega Finance and Operations.

Kontakt rakenduses Sales saab kontaktiks CDS-is ja rakenduses Finance and Operations. Teise võimalusena saab see kontoks CDS-is ja kliendiks rakenduses Finance and Operations. Selleks et määrata, kas kontakt tuleb võtta rakendusest Sales sünkroonimiseks CDS-i ja rakendusega Finance and Operations (näiteks kontaktid rakenduses Sales > kontakt teenuses CDS > kontaktid rakenduses Finance and Operations), vaatab süsteem rakenduse Sales kontakti puhul järgmisi atribuute:

 • Sünkroonimine kontoga CDS-is ja kliendiga rakenduses Finance and Operations: kontaktid, mille puhul suvandi On aktiivne klient sätteks on seatud Jah
 • Sünkroonimine kontaktiga CDS-is ja kontaktiga rakenduses Finance and Operations: kontaktid, mille puhul suvandi On aktiivne klient sätteks on seatud Ei ja Ettevõte (Peakonto/kontakt) osutab kontole (mitte kontaktile)

Lahendus Potentsiaalne klient sularahaks rakendusele Sales

Kontaktile on lisatud uus väli On aktiivne klient. Seda välja kasutatakse müügitegevusega kontaktide eristamiseks müügitellimuseta kontaktidest. Suvandi On aktiivne klient sätteks on seatud Jah ainult kontaktide puhul, kellel on seotud pakkumisi, tellimusi või arveid. Ainult need kontaktid sünkroonitakse rakendusega Finance and Operations klientidena.

Kontaktile on lisatud uus väli IsCompanyAnAccount. Selle väljaga näidatakse, kas kontakt on lingitud ettevõttega (peakonto/kontakt), mille tüüp on Konto. Seda teavet kasutatakse kontaktide tuvastamiseks, kes tuleb sünkroonida rakendusega Finance and Operations kontaktidena.

Kontaktile on lisatud uus väli Kontakti number, et tagada integratsiooni jaoks loomulik ja kordumatu võti. Kui uus kontakt on loodud, luuakse numbriseeria abil automaatselt väärtus Kontakti number. Väärtus sisaldab sõnet CON, millele järgneb suurenev numbriseeria ja seejärel kuuest tähemärgist koosnev järelliide. Näide: CON-01000-BVRCPS

Kui rakendusele Sales on lisatud integratsioonilahendus, seab täiendusskript välja Kontakti number olemasolevatele kontaktidele, kasutades eespool kirjeldatud numbriseeriat. Täiendusskript seab ka välja On aktiivne klient sätteks Jah kõigi müügitegevusega kontaktide puhul.

Rakenduses Finance and Operations

Kontaktid sildistatakse atribuuti IsContactPersonExternallyMaintained kasutades. See atribuut näitab, et kõnealust kontakti hallatakse väliselt. Sellisel juhul hallatakse väliselt hallatavaid kontakte rakenduses Müük.

Eeltingimused ja vastendamise seadistamine

Kontakt kontaktiga

 • Värskendage välja CDS-i organisatsiooni ID vastenduses Allikas > CDS.

  • Malli vaikeväärtus atribuudi Organization_OrganizationId [organisatsiooni ID] puhul on ORG001.
  • Malli vaikeväärtus atribuudi PrimaryAccount_Organization_OrganizationId [organisatsiooni ID] puhul on ORG001.
 • Väli Aadress, riik, piirkonnakood on rakenduses Finance and Operations nõutav. Sünkroonimistõrgete vältimiseks saate määrata vastenduses CDS > Toimingud vaikeväärtuse. Sel juhul kasutatakse seda vaikeväärtust, kui väli on rakenduses Sales tühjaks jäetud. Atribuudi PrimaryAddressCountryRegionISOCode jaoks on malli vaikeväärtus USA.

 • Veenduge, et järgmise välja väärtus oleks rakenduses Finance and Operations olemas. Kui teave pole rakenduses Finance and Operations nõutav, saate vastenduse vastendusest CDS > Sihtkoht eemaldada.

  • Välja nimi rakenduses Finance and Operations: Otsus
  • Vastendamine: PrimaryAccountRole = DecisionMakingRole

Kontakt kliendiga

 • Värskendage välja CDS-i organisatsiooni ID vastenduses Allikas > CDS. Malli vaikeväärtus atribuudi Organization_OrganizationId [organisatsiooni ID] puhul on ORG001.
 • Väli Aadress, riik, piirkonnakood on rakenduses Finance and Operations nõutav. Sünkroonimistõrgete vältimiseks saate määrata vastenduses CDS > Sihtkoht vaikeväärtuse. Sel juhul kasutatakse seda vaikeväärtust, kui väli on rakenduses Sales tühjaks jäetud. Atribuudi PrimaryAddressCountryRegionISOCode jaoks on malli vaikeväärtus USA.
 • Väli CustomerGroup on rakenduses Finance and Operations nõutav. Sünkroonimistõrgete vältimiseks saate määrata vastenduses CDS > Sihtkoht vaikeväärtuse. Sel juhul kasutatakse seda vaikeväärtust, kui väli on rakenduses Sales tühjaks jäetud. Atribuudi CustomerGroupId jaoks on malli vaikeväärtus 10.
 • Lisades järgmised vastendused vastendusest CDS > Sihtkoht, saate vähendada rakenduses Finance and Operations olevate käsitsi värskenduste arvu. Saate kasutada vaikeväärtust või väärtuskaarti näiteks valikust Riik/piirkond või Linn.

  • SiteId – rakenduses Finance and Operations saab toodetele määrata ka vaikesaidi. Sait on vajalik pakkumiste ja müügitellimuste loomiseks rakenduses Finance and Operations. Malli väärtus atribuudile SiteId pole määratletud.
  • WarehouseId – rakenduses Finance and Operations saab toodetele määrata ka vaikelao. Ladu on vajalik pakkumiste ja müügitellimuste loomiseks rakenduses Finance and Operations. Malli väärtus atribuudile WarehouseId pole määratletud.
  • LanguageId – keel on vajalik pakkumiste ja müügitellimuste loomiseks rakenduses Finance and Operations. Malli vaikeväärtus atribuudi LanguageId puhul on en-us.

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Järgmisel joonisel on toodud näide malli vastendusest andmeintegraatoris.

Kontakt kontaktiga

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Malli vastendamine kontaktide puhul andmeintegraatoris

Kontakt kliendiga

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Malli vastendamine kontaktide puhul andmeintegraatoris

Rakenduse Finance and Operations toodete sünkroonimine rakenduse Sales toodetega

Rakenduse Sales kontode sünkroonimine rakenduse Finance and Operations klientidega

Rakenduse Sales müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Finance and Operations

Rakenduse Finance and Operations müügitellimuse päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Sales

Rakenduse Finance and Operations müügiarve päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Sales