Otsetarned

Artikkel sisaldab teavet otsetarnete kohta. Otsetarned on tarned, mis saadetakse hankijalt otse teie kliendile.

Otsetarned säästavad tarneaega ja vähendavad varude hoidmisega seotud kulusid, kuna te ei hoia tooteid enne kliendile tarnimist oma laos.

Otsetarneid saab luua lehelt Müügitellimus. Looge esmalt müügitellimus ja tellimuse read. Seejärel tehke tegumiriba vahekaardil Müügitellimus valik Otsetarne. Lõpuks määrake read, mida tuleb käsitleda otsetarnena. Luuakse link otsetarne müügitellimuse ridade ja vastavate ostutellimuste ridade vahel.

Märkus. Kui osa tellitud kogusest on juba tarnitud, tuleb järelejääv kogus ära jagada. Looge otse tarnitavale kogusele uus rida ja lahutage see kogus algsel real olevast kogusest. Näiteks kui algne kogus oli 15 ja viis ühikut on tarnitud, tuleb luua uus rida järelejäänud 10 ühiku jaoks ning seejärel vähendada algset kogust selle summa võrra.

Pärast müügitellimuse ridade ja ostutellimuse ridade vahelise otsetarne lingi loomist saate värskendada müügitellimust saatelehe abil. Värskendage saatelehte või arvet ostutellimuses. Müügitellimuse arvet saate värskendada lehel Müügitellimus. Arve värskendamisel ei tohi muuta müügitellimuse kogust nii, et sellel on suurem kogus kui vastuvõetuna registreeritud. Näiteks müügitellimuse real on 10 ühikut, kuid saatelehega on värskendatud vaid viis müügitellimuse real olevat ühikut. Kui teete müügitellimuse arve värskendamisel loendis Kogus valiku Kõik, värskendatakse arvet vaid kaupade puhul, mis on füüsiliselt kätte saadud või töölehega värskendatud. Tervet müügitellimuse rida ei värskendata.

Tarnekuupäev

Kui värskendate müügitellimuse real välja Nõutav vastuvõtukuupäev, muudetakse ka välja Tarnekuupäev vastaval ostutellimuse real. Samamoodi, kui uuendate ostutellimuse real välja Kinnitatud, värskendatakse ka väljad Kinnitatud vastuvõtukuupäev ja Kinnitatud lähetuskuupäev vastaval müügitellimuse real.

Tarneaadress

Ostutellimuse tarneaadress on tavaliselt ettevõtte aadress. Kui aga loote otsetarne, sisestate tarneaadressiks kliendi aadressi. Kui muudate ostutellimuse real tarneaadressi tarne tüübiga Otsetarne, värskendatakse ka vastava müügitellimuse rea tarneaadressi. Kui muudate tarneaadressi müügitellimuse real, värskendatakse ka ostutellimuse rea tarneaadressi.

Tellimuse ridade kustutamine

Kui proovite kustutada müügitellimuse rida tarnetüübiga Otsetarne, ütleb teateaken, et ostutellimuse read on kustutatava reaga seotud. Kui müügitellimuse rida on osaliselt tarnitud, ei saa müügitellimuse rida või sellega ühendatud ostutellimuste ridu kustutada.

Ladu

Kui loote otsetellimuse, ei saabu kaup, mida müüte, kunagi füüsiliselt teie lattu. Teil tuleb siiski müügitellimuse real ladu määrata. Samamoodi võivad kauba mudeligrupis olla määratud komplekteerimisnõuded. Kui müügitellimus on otsetarne, eiratakse neid nõudeid, kuna kaup ei saabu füüsiliselt kunagi teie lattu.