Rakenduse Finance and Operations toodete sünkroonimine rakenduse Sales toodetega

Märkus

Enne kui saate lahendust Potentsiaalne klient sularahaks kasutada, tutvuge Dynamics 365 andmeintegratsiooniga.

See teema käsitleb malle ja aluseks olevaid ülesandeid, mida kasutatakse toodete sünkroonimiseks rakendusest Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition rakendusse Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Mall ja ülesanne

Toodete sünkroonimiseks rakendusest Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Finance and Operations) rakendusse Microsoft Dynamics 365 for Sales (Sales) kasutatakse järgmisi malle ja aluseks olevaid ülesandeid.

 • Malli nimi: Tooted (Fin and Opsist Salesi)

 • Ülesande nimi projektis: Tooted

Nõutavad sünkroonimisülesanded enne toote sünkroonimist: pole

Üksuste komplekt

Finance and Operations CDS Müük
Müüdavad väljastatud tooted Toode Tooted

Üksuse voog

Tooteid hallatakse rakenduses Finance and Operations ja need sünkroonitakse rakendusega Sales. Andmeüksus Müüdavad vabastatud tooted rakenduses Finance and Operations ekspordib ainult müüdavaid tooteid, mis tähendab, et toodetel on teave, mis on nõutav müügitellimusel kasutamiseks. Samad reeglid kehtivad, kui toode valideeritakse funktsiooniga Valideeri lehel Vabastatud toode.

Atribuuti Toote number kasutatakse võtmena, mis tähendab, et tootevariandid sünkroonitakse CDS-i ja Salesiga eraldi toote ID-dega iga tootevariandi kohta.

Lahendus Potentsiaalne klient sularahaks rakendusele Sales

Rakenduses Sales lisatakse toodetele uus väli On väliselt hallatav, mis näitab, et kõnealust toodet hallatakse väliselt. Vaikimisi seatakse rakendusse Sales importimise ajal selle väärtuseks Jah.

 • On väliselt hallatav = jah: toode pärineb rakendusest Finance and Operations ega ole rakenduses Sales redigeeritav.

 • On väliselt hallatav = ei: toode sisestatakse otse rakendusse Sales.

 • On väliselt hallatav = tühi: toode on rakenduses Sales olemas enne lahenduse Potentsiaalne klient sularahaks lubamist.

Välja On väliselt hallatav teavet kasutatakse tagamaks, et ainult pakkumised ja müügitellimused sättega Väliselt hallatavad tooted sünkroonitakse rakendusega Finance and Operations.

Väliselt hallatavad toote lisatakse automaatselt esimesse kehtivasse hinnakirja, millel on sama valuuta. Pange tähele, et loend on korraldatud tähestikuliselt nime järgi. Toote müügihinda rakendusest Finance and Operations kasutatakse hinnakirja hinnana. See tähendab, et rakenduses Sales peab olema hinnakiri igale toote müügivaluutale rakenduses Finance and Operations. Vabastatud müüdavate toodete valuutaks on määratud selle juriidilise isiku arvestusvaluuta, millest toode eksporditakse.

Märkus

Toote sünkroonimine ei õnnestu ilma vastava valuutaga hinnakirjata.

Eeltingimused ja vastendamise seadistamine

 • Enne kui saate esimese sünkroonimise käivitada, peate olemasolevate toodete puhul rakenduses Finance and Operations asustama välja Eristatava toote tabel. Olemasolevaid tooteid ei sünkroonita, enne kui see töö on lõpule viidud.

  • Kasutage rakenduses Finance and Operations otsingufunktsiooni, et otsida suvandit Asusta eristuva toote tabel.

  • Klõpsake töö käivitamiseks nuppu Asusta eristuva toote tabel. See töö tuleb käivitada ainult üks kord.

 • Veenduge, et vajalik ValueMap müügi mõõtühikuks (UOM) rakenduses Finance and Operations oleks vastenduses Allikas -> CDS-i vastenduse SalesUnitSymbol / DefaultSellingUnitOfMeasure olemas.

 • Värskendage väärtust CDS-i organisatsiooni ID Organization_OrganizationId vastenduses Allikas -> CDS.

  • Malli vaikeväärtus on ORG001.
 • Värskendage väärtust ValueMap suvandis Ühikurühm (defaultuomscheduleid.name) vastenduses CDS -> Sihtkoht, et see vastaks suvandile Ühikurühmad rakenduses Sales.

  • Malli vaikeväärtus on Vaikeühik.
 • Veenduge, et kõigi toodete müügi mõõtühikud rakendusest Finance and Operations oleksid rakenduses Sales olemas väärtusega CDS-i märkeloendid.

 • Veenduge, et hinnakirjad oleksid rakenduses Sales olemas iga toote müügivaluuta kohta rakenduses Finance and Operations.

 • Tooteid saab müüa rakenduses Sales olekuga Mustand või Aktiivne. Seda juhitakse rakenduse Sales menüü Süsteemi sätted jaotises Müük.

  • Mustandina loodud tooted tuleb aktiveerida, enne kui need saab lisada pakkumisele või müügitellimusele.

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Järgmisel joonisel on toodud näide malli vastendusest andmeintegraatoris.

malli vastendamine andmeintegraatoris

malli vastendamine toodete puhul andmeintegraatoris

Rakenduse Sales kontode sünkroonimine rakenduse Finance and Operations klientidega

Rakenduse Sales kontaktide sünkroonimine rakenduse Finance and Operations kontaktide või klientidega

Rakenduse Sales müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Finance and Operations

Rakenduse Finance and Operations müügitellimuse päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Sales

Rakenduse Finance and Operations müügiarve päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Sales