Rakenduse Sales müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimine rakendusega Finance and Operations

Märkus

Enne kui saate lahendust Potentsiaalne klient sularahaks kasutada, tutvuge Dynamics 365 andmeintegratsiooniga.

Teema käsitleb malle ja aluseks olevaid ülesandeid, mida kasutatakse müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimiseks rakendusest Microsoft Dynamics 365 for Sales (Sales) rakendusse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Finance and Operations).

Mall ja ülesanded

Müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimiseks rakendusest Sales rakendusse Finance and Operations kasutatakse järgmisi malle ja aluseks olevaid ülesandeid.

 • Malli nimi: Müügipakkumised (Salesist Fin and Opsi)
 • Ülesannete nimed projektis:

  • QuoteHeader
  • QuoteLine

Enne müügipakkumise päiste ja ridade sünkroonimist on nõutavad järgmised sünkroonimisülesanded.

 • Tooted (Fin and Opsist Salesi)
 • Kontod (Salesist Fin and Opsi) (kui kasutatakse)
 • Kontaktid klientideks (Salesist Fin and Opsi) (kui kasutatakse)

Üksuste komplekt

Müük CDS Finance and Operations
Tsitaadid Pakkumine Müügipakkumise päised
QuoteDetails QuotationLine CDS-i müügipakkumise read

Üksuse voog

Müügipakkumised luuakse rakenduses Sales ja sünkroonitakse rakendusega Finance and Operations.

Müügipakkumised rakendusest Sales sünkroonitakse ainult juhul, kui täidetud on järgmised tingimused.

 • Kõiki müügipakkumise ridadel olevaid tooteid hallatakse väliselt.
 • Müügipakkumine on aktiivne või aktiveeritud.

Lahendus Potentsiaalne klient sularahaks rakendusele Sales

Pakkumise üksusele on lisatud väli Sisaldab ainult väliselt hallatavaid tooteid, et jälgida järjepidevalt, kas müügipakkumine sisaldab täielikult või väliselt hallatavaid tooteid. Kui müügipakkumine sisaldab ainult väliselt hallatavaid tooteid, hallatakse neid rakenduses Finance and Operations. See käitumine aitab tagada, et te ei püüa sünkroonida müügipakkumise ridu toodetega, mis on rakendusele Finance and Operations tundmatud.

Kõiki tooteid ja ridu pakkumises värskendatakse pakkumise päisest pärit teabega Sisaldab ainult väliselt hallatavaid tooteid. See teave on leitav pakkumise reaüksuse väljalt Pakkumine sisaldab ainult väliselt hallatavaid tooteid.

Välju Allahindlus, Tasud ja Maks juhitakse keerulise seadistusega rakenduses Finance and Operations. See seadistus ei toeta praegu integratsiooni vastendamist. Praeguses kujunduses haldab ja reguleerib välju Hind, Allahindlus, Tasu ning Maks rakendus Finance and Operations.

Rakenduses Sales muudab lahendus järgmised väljad kirjutuskaitstuks, kuna väärtusi ei sünkroonita rakendusega Finance and Operations.

 • Müügipakkumise päise kirjutuskaitstud väljad: Allahindluse %, Allahindlus, Veose kogus
 • Müügipakkumise ridade kirjutuskaitstud väljad: Maks

Eeltingimused ja vastendamise seadistamine

Enne müügitellimuste sünkroonimist on oluline värskendada süsteeme järgmise sättega.

Seadistus rakenduses Sales

 • Avage Sätted > Haldus > Süsteemi sätted > Müük ja veenduge, et välja Allahindluse arvutamise meetod sätteks oleks valitud Ühiku kohta. See säte aitab tagada, et reaüksuse allahindlus rakendusest Sales vastab sättele rakenduses Finance and Operations. Muidu ei ole allahindlus rakenduses Finance and Operations õige, kuna Finance and Operations loeb allahindlust allahindlusena ühiku kohta, isegi kui see oli rakenduses Sales allahindlus rea kohta.

Seadistus rakenduses Finance and Operations

 • Avage Müügireskontro > Seadistus > Müügireskontro parameetrid. Valige vahekaardil Numbriseeria müügipakkumiste numbriseeria ja klõpsake siis nuppu Kuva üksikasjad. Seejärel seadke jaotises Üldine seadistus välja Käsitsi sätteks Jah.
 • Avage Müügireskontro > Seadistus > Müügireskontro parameetrid. Seejärel seadke vahekaardil Saadetised välja Tarnekuupäeva juhtimine sätteks Puudub. See säte aitab vältida müügipakkumiste puhul sünkroonimise nurjumist.

Seadistus andmeintegratsiooni projektis

QuoteHeader

 • Väli Nõutud tarnekuupäev on rakenduses Finance and Operations nõutav ning sünkroonimine nurjub, kui see väli on jäetud tühjaks. Selle probleemi vältimiseks võetakse juhul, kui väli on tühi, vaikekuupäev valikust Allikas > CDS. Kuupäev tuleb värskendada eelistatud väärtusele. Praegu ei saa tänase kuupäeva tähistamiseks sisestada väärtust, nagu Täna. Peate sisestama kindla kuupäeva. Malli vaikeväärtus suvandi Nõutav tarnekuupäev puhul on 1/1/2020.
 • Väli Aadress, riik, piirkonnakood on rakenduses Finance and Operations nõutav. Selleks et vältida sünkroonimistõrkeid, saate määrata vaikeväärtuse, mida kasutatakse, kui see väli on rakenduses Sales tühjaks jäetud. See vaikeväärtus on kasulik ka seetõttu, et kohalike aadresside puhul ei peate väljale Riik, piirkond väärtust käsitsi sisestama. Atribuudi DeliveryAddressCountryRegionISOCode jaoks malli vaikeväärtus puudub.
 • Värskendage välja CDS Organization ID vastendust jaotises Allikas > CDS, nii et see vastaks valikule CDS-i organisatsioon organisatsiooniüksuses.

  • Malli vaikeväärtus atribuudi Organization_OrganizationId puhul on ORG001.
  • Malli vaikeväärtus atribuudi Account_Organization_OrganizationId puhul on ORG001.
  • Malli vaikeväärtus atribuudi InvoiceAccount_OrganizationId puhul on ORG001.

QuoteLine

 • Värskendage välja CDS Organization ID vastendust jaotises Allikas > CDS, nii et see vastaks valikule CDS-i organisatsioon organisatsiooniüksuses.

  • Malli vaikeväärtus atribuudi Organization_OrganizationId puhul on ORG001.
  • Malli vaikeväärtus atribuudi Product_Organization_Organization_OrganizationId puhul on ORG001.
  • Malli vaikeväärtus atribuudi Quotation_Organization_Organization_OrganizationId puhul on ORG001.
 • Väli Nõutud tarnekuupäev on rakenduses Finance and Operations nõutav ning sünkroonimine nurjub, kui see väli on jäetud tühjaks. Selle probleemi vältimiseks võetakse juhul, kui väli on tühi, vaikekuupäev valikust Allikas > CDS. Kuupäev tuleb värskendada eelistatud väärtusele. Praegu ei saa tänase kuupäeva tähistamiseks sisestada väärtust, nagu Täna. Peate sisestama kindla kuupäeva. Malli vaikeväärtus suvandi Nõutav tarnekuupäev puhul on 1/1/2020.

 • Saate lisada jaotisest CDS > Sihtkoht järgmised vastendused, et tagada pakkumise ridade importimine rakendusse Finance and Operations, kui kliendilt või tootelt vaiketeave puudub.

  • SiteId – sait on vajalik pakkumiste ja müügitellimuse ridade loomiseks rakenduses Finance and Operations. Atribuudi SiteId jaoks malli vaikeväärtus puudub.
  • WarehouseId – ladu on vajalik pakkumiste ja müügitellimuse ridade töötlemiseks rakenduses Finance and Operations. Atribuudi WarehouseId jaoks malli vaikeväärtus puudub.
 • Veenduge, et müügi mõõtühiku (UOM) puhul nõutav väärtuskaart rakenduses Finance and Operations oleks jaotise CDS > Sihtkoht vastenduses suvandi Quantity_UOM puhul atribuudile SALESUNITSYMBOL olemas.

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Märkus

 • Välju Allahindlus, Tasud ja Maks juhitakse keerulise seadistusega rakenduses Finance and Operations. See seadistus ei toeta praegu integratsiooni vastendamist. Praeguses kujunduses reguleerib välju Hind, Allahindlus, Tasu ning Maks rakendus Finance and Operations.
 • Väljad Maksetingimused, Veosetingimused, Tarnetingimused, Saatmisviis ja Tarneviis ei ole vaikevastenduste osa. Nende väljade vastendamiseks peate seadistama väärtuskaardi, mis on kohane neis organisatsioonides olevatele andmetele, mille vahel üksust sünkroonitakse.

Järgmisel joonisel on toodud näide malli vastendusest andmeintegraatoris.

QuoteHeader

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Malli vastendamine andmeintegraatoris

QuoteLine

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Malli vastendamine andmeintegraatoris

Rakenduse Finance and Operations toodete sünkroonimine rakenduse Sales toodetega

Rakenduse Sales kontode sünkroonimine rakenduse Finance and Operations klientidega

Rakenduse Sales kontaktide sünkroonimine rakenduse Finance and Operations kontaktide või klientidega