Konteineri kaalu ja mahu lisamine laadimisel

Koormatele konteineri kaalu ja mahu lisamise funktsioon kajastab täpselt koormatesse minevate konteinerite ja kaupade kogukaalu ning -mahtu.

Koormas on üks või mitu saadetist ja neis saadetistes on eraldi kaubad, mis kuuluvad ühte või mitmesse müügitellimusse. Kaubad ladustatakse konteinerisse ja konteineris laaditakse koormasse. Ka väljaspool konteinerit olevad kaubad võivad koorma hulka kuuluda. Nende tingimuste põhjal arvutab süsteem koorma kaalu ja mahu väärtused, arvestades nii konteinerite kui ka kaupade kaalu ja mahtu.

Kui arvutatud väärtused ei ole täpsed, saate neid kohandada, sisestades koorma kaalu ja mahu tegelikud väärtused. Kaalu ja mahu väärtusi kasutatakse transpordihalduse protsessides. Näiteks kasutatakse väärtusi määra marsruudi töölaual, kus need aitavad määratleda koormate määra ja marsruudi ning neid kasutatakse ka transpordi maksevahendite ja juhi sisseregistreerimise puhul.

Kus see kehtib

Konteineri kaalu ja mahu lisamine koormale rakendub transpordihalduse protsessides, nt määra marsruudi töölaual, transpordi maksevahendite ja juhi sisseregistreerimise puhul.

Kuidas see seadistatakse

Koorma puhul arvestatav konteinerite arv arvutatakse konteineri kaalu ja mahu ning konteineri kasutamise protsendi alusel.

  • Konteineri kaalu ja mahu määramiseks klõpsake valikuid Laohaldus > Seadistus > Konteinerid > Konteineritüübid.

  • Konteineri kasutamise protsendi seadistamiseks klõpsake valikuid Laohaldus > Seadistus > Konteinerid > Konteinerigrupid ja sisestage siis väärtus väljale Konteineri kasutamise protsent.