Partii ja litsentsiplaadi kinnitus

Partii kinnitamine võimaldab kontrollida, kas mobiilselt seadmelt võetakse õige partii. Algsel töö komplekteerimisel ainult eespool oleva partii kaupadest, kus eespool olev partii näitab partiivahemikke, mis on kõrgemal kui asukoht otsinguhierarhias, peate kontrollima, et komplekteeritav partii vastaks töö real olevale partiile.

Litsentsiplaadi kinnitamine võimaldab kontrollida, kas mobiilselt seadmelt võetakse õige litsentsiplaat. Töö komplekteerimisel etapi asukohast peate kontrollima, et komplekteeritav litsentsiplaat vastaks tööga seostatud litsentsiplaadile. Kui tööd alustatakse litsentsiplaadi skannimisega, siis jäetakse see kinnitamise etapp vahele.

Kus see kehtib

Kinnitus kehtib järgmistel juhtudel.

  • Partii kinnitus kehtib töö algsel komplekteerimisel eespool oleva partii kaupade puhul.
  • Litsentsiplaadi kinnitus kehtib komplekteerimiste korral etapi asukohtadest.

Partii ja litsentsiplaadi kinnituse seadistamine

Partii ja litsentsiplaadi kinnitust saab konfigureerida mobiilse seadme menüüelementidest.

  1. Sisenege mobiilse seadme menüüelementidest töö kinnitamise seadistusse.
  2. Valige partii või litsentsiplaadi kinnitamine. Mõlemad valikud on saadaval töö tüübi komplekteerimiste puhul, millel pole automaatne kinnitamine lubatud.