Süsteemi rühmitamine avatud tööloendis

Süsteemi rühmitusvälja abil saate avatud tööloendit filtreerida, ilma et oleks vaja mobiilse seadme menüüelementi redigeerida. Kui kasutatakse süsteemi rühmitamist, saab selle abil tööloendit ühel tööpäise väljal filtreerida. Süsteemi rühmitamist ei saa kasutada rea taseme väljade filtreerimiseks.

Süsteemi rühmitamise seadistamine avatud tööloendis

Süsteemi rühmitamise seadistamiseks avatud tööloendis tehke järgmist.

  • Valige mobiilse seadme menüüelemendist Režiim: kaudne ja Tegevuse kood: kuva avatud tööloend. Kättesaadavaks muutuvad järgmised valikud. Need valikud on vajalikud süsteemi rühmitamise jaoks avatud tööloendis.
Suvand Kirjeldus
Luba süsteemi rühmitamine Lubab süsteemi rühmitamise valitud tööloendi menüüelemendi puhul.
Süsteemi rühmitusväli Saadaval ainult juhul, kui valiku Luba süsteemi töö olekuks on määratud Jah. Valige väli, mis määrab, kuidas komplekteerimistöö töötajate puhul rühmitatakse. Kui valite näiteks välja ShipmentId, skannib töötaja komplekteerimistöö rühmitamiseks saadetise ID. Seejärel määratakse kogu saadetisega seotud töö töötajale. Selleks peate looma menüüelemendi, et kasutada süsteemi rühmitatud olemasolevat tööd. Kasutage välja Süsteemi rühmitussilt töötaja teavitamiseks sellest, mida skannida.
Süsteemi rühmitussilt Saadaval ainult juhul, kui valiku Luba süsteemi töö olekuks on määratud Jah. Sisestage töötaja jaoks teave selle kohta, mida skannida, kui komplekteerimistöö rühmitatakse. Kui kasutate näiteks komplekteerimistöö rühmitamiseks saadetise järgi välja ShipmentId, võib vajalik olla väljale Saadetise ID sisestamine. Selleks peate looma menüüelemendi, et kasutada süsteemi rühmitatud olemasolevat tööd. Peale selle peate valima väljal Süsteemi rühmitamine rühmitamise aluseks oleva välja.