Puhkuste ja puudumiste haldamine

Moodul Puhkuste ja puudumiste haldamine pakub paindlikku raamistikku puudumiste haldusprotsessi määratlemiseks. Siin saab luua puhkuste ja puudumiste plaane, mille abil määratleda, kuidas töötajad koguvad või saavad vaba aega. Kui töötajad on plaani registreeritud, saavad nad esitada ülemustele kinnitamiseks puhkusetaotlusi. Puhkuste jälgimine võimaldab esmataseme juhtidel ja inimressursside (HR) juhtidel vaadata, kes puhkab ja kui palju puhkusepäevi töötajal järgi on.

Puhkuste ja puudumiste haldusmoodulis on järgmised funktsioonid.

 • Puhkuste ja puudumiste tüüpide haldamine

  Puhkusetüübid määratlevad erinevat tüüpi puudumised, millest töötajal on võimalik teada anda. Kuna need tüübid määrab kasutaja, saab need kohandada teie organisatsiooniga. Mõned tavalised puhkusetüübid on tasustatud puhkus (PTO), lühiajaline haigusleht, vandekohtukohustus (see puhkusetüüp esineb USA-s), ja lähedale kaotus.

 • Ettevõttele sobivate mitmetasemeliste puhkuste ja puudumiste plaanide määratlemine

  Puhkuste ja puudumiste plaanid saab määratleda nii, et aeg koguneb teatud intervallidega (nt aasta, kuu või kahe nädala tagant). Plaane saab määratleda ka kui hüvitisi, kus kogu kogunenud aeg omistatakse kindlal kuupäeval.

  Plaanides on sageli tasemed, kus teatud töötajategruppidel on lisasoodustused sõltuvalt sellest, kui kaua nad on ettevõttes töötanud. Need kasutaja määratletud tasemed võimaldavad koguda lisatunde vastavalt määratletud kuupäevakriteeriumitele. Puhkuseplaane saab seadistada ka rakendama maksimaalset puhkuseaja ülekandesummat või miinimumsaldot vältimaks, et töötajad võtavad rohkem lisapuhkust kui seda neile kogunenud on.

  Tavaliste puhkuseplaanide seas on mitmetasemelised plaanid, kus uued töötajad saavad 80 tundi tasustatud puhkust kuid alates 60-kuusest tööstaažist 120 tundi. Täiendavad plaanid võivad ette näha puhkust liikuvate pühade ajal või vastavalt ametile, näiteks ainult juhatusele mõeldud puhkus.

 • Töötajate lisamine puhkuste ja puudumiste plaani üksikult või hulgi olenevalt töökriteeriumitest.

  Töötajategrupi plaani registreerimiseks saab kasutada mitut töökohada seotud filtrit. Inimressursside haldurid saavad vaadata, millistesse puhkuste ja puudumiste plaanidesse töötaja on registreeritud. Samuti saavad inimressursside haldurid vaadata kõiki plaane ja nendega seotud töötaja registreerimisi.

 • Puhkuste ja puudumiste plaanide peatamine.

  Puhkuse ja puudumiste plaane saab peatada, et muuta need passiivseks ja vältida täiendava pukuseaja kogunemist. Puhkuseaja kogunemine lõpeb töösuhte lõppemise korral.

 • Õiguste ja hüvitiste korrigeerimine.

  Töötaja saab registreerida kõrgema taseme plaani, kasutades töötajaspetsiifilist kuupäeva vaikeplaani alistamiseks. Töötajale kogunenud puhkuseaega saab töötajat plaani registreerides käsitsi muuta, samuti saavad inimressursside haldurid teha käsitsi muudatusi igal ajal.

 • Puhkusetaotlustele töövoo rakendamine.

  Puhkusetaotlustele saab kohandada ja rakendada töövoo vastavalt ettevõtte nõuetele.

 • Töötaja puudumiste saldo jälgimine.

  Töötajad, nende juhatajad ja inimressursside haldurid saavad vaadata puhkuste ja puudumiste saldot. Inimressursside haldurid saavad plaanidesse registreerimist ja saldosid jälgida vastavalt tüübile.

 • Puhkusetaotlused.

  Töötajad saavad taotleda kogunenud puhkuseaja kasutamist. Taotleda võib ühte või mitut erinevat tüüpi puhkuse- või puudumispäeva. Kui töövoog ei ole lubatud, kinnitatakse taotlused automaatselt. Kui töövoog on lubatud, võib kinnitamine olla automaatne või eeldada loa andmist sõltuvalt töövoo konfiguratsioonist.