Töövoogude kasutamine töötajateabe haldamiseks

See teema selgitab, kuidas saate töötaja teabe haldamiseks kasutada inimressursside töövoo võimalust. Näiteks saate seostada töövoo positsiooniga ja konfigureerida kinnitamise töövoo, mis käivitatakse, kui töötajad muudavad oma kirjet.

Inimressursside töövoo võimalus annab hulgaliselt töövoogusid inimressursside tegevuste haldamiseks. Lisaks on saadaval mitmed valikud, et saaksite muuta spetsiifilisi töövoogusid ja seostada neid aruandlushierarhiaga. Töövood on saadaval, et hallata muudatusi mitmele töötajateabe standardsele tüübile. Saate seostada töövoo positsiooniga. Kui töötajad muudavad seejärel oma töötaja kirjet, käivitatakse töövoog, mis nõuab enne uue teabe salvestamist kinnitust. Töövood määratletakse eelnevalt järgmiste teabetüüpide puhul, et aidata teil tõhusalt muudatusi hallata ja töötajate andmete täpsust säilitada.

 • ID-numbrid
 • Kursused
 • Haridus
 • Pilt
 • Laenatud üksused
 • Töökogemus
 • Projektikogemus
 • Oskused
 • Vastutavad positsioonid
 • Inimressursside tegevused
 • Kursusele registreerimine

Töötajate palkamisel, üleviimisel või nendega töösuhte lõpetamisel võib töövoog hõlmata ülevaatamise protsessi. Sellisel viisil saab dokumenti parandada või tegevuse tingimusi määratleda osana töövoost. Ülevaatamisprotsessi lõpuleviimisel viiakse dokument või tegevus lõpule ja töövoog liigub lõplikku kinnitamisetappi.

Töövoo seostamine positsioonihierarhiaga

Saate seostada töövoo mis tahes konfigureeritava hierarhiaga. Näiteks kui positsioon on seotud maatriksi aruandluse hierarhiaga, võite konfigureerida töövoo, mis suunab spetsiifilise projekti kulud selle positsiooniga seotud töötaja juhataja asemel projekti müügivihjele. Uue töövoo loomiseks või olemasoleva töövoo muutmiseks klõpsake lehel Inimressursside töövood nuppu Uus. Töövoo kujundaja käivitamiseks valige loendis töövoog. Saate kasutada kujundajat uue töövoo loomiseks või etappide muutmiseks olemasolevas töövoos. Olemasoleva töövoo muutmisel salvestatakse teie muudatused uude versiooni. Lisaks saate vajaduse korral minna tagasi eelmisesse versiooni.

Inimressursside töövoo konfigureerimine

Konfigureerimaks põhitöövoogu, mis käivitatakse siis, kui töötajad nõuavad nende isikukoodi muutmist, järgige neid juhiseid.

 1. Lehel Inimressursside töövood klõpsake nuppu Uus.

 2. Saadaolevate töövoogude loendis valige ID-koodid.

 3. Klõpsake nuppu Käivita, et käivitada töövoo kujundaja ja sisestada seejärel vastava viiba kuvamisel oma kasutajanime ja parooli.

 4. Lohistage element Kinnituse ID-number töövoo elementide loendist kujundaja lõuendile.

 5. Ühendage kinnituse element valikuga Algus ja Valmis.

 6. Topeltklõpsake nuppu Kinnita element ning seejärel paremklõpsake ja valige suvand Atribuudid.

 7. Järgige tööüksuse juhiste lisamiseks neid juhiseid.

  1. Valige Määramine ja seejärel valige määramistüübi valikus Hierarhia.
  2. Valikus Hierarhia valige Konfigureeritav hierarhia.
  3. Lisage peatamistingimus ja sulgege leht.
 8. Täitke mis tahes täiendavad juhised (täiendavaid hoiatusi ei tohiks olla).

 9. Klõpsake käsku Salvesta ja sule. Aktiveerige uus töövoog, kui dialoogiboks avaneb, ja valige Muuda aktiivseks.

 10. Valige Inimressurssid > Ametikohad > Positsiooni hierarhiatüübid.

 11. Valige suvand Maatriks.

 12. Lisage loendisse töövoog Töötaja ID-kood.