docs.microsoft.com - Kasutustingimused

Tingimustega nõustumine

Microsofti pakutavatele teenustele kehtivad järgmised kasutustingimused. Microsoft jätab endale õiguse kasutustingimusi igal ajal uuendada ilma teid sellest teavitamata. Kasutustingimuste uusima versiooniga saab tutvuda, klõpsates meie veebilehtede alaosas asuvale hüpertekstilingile „Kasutustingimused”.

Lehe algus

Teenuse kirjeldus

Microsoft pakub teile oma veebiatribuutide võrgu kaudu juurdepääsu arvukatele ressurssidele, sh dokumentatsioon, arendaja tööriistad, allalaadimisalad, suhtlusfoorumid ja tooteteave (ühisnimetusega „teenused”). Teenused, sh kõik värskendused, täiendused, uued funktsioonid ja/või uute veebiatribuutide lisad, lähtuvad kasutustingimustest.

Lehe algus

Isikliku ja mitteärilise kasutamise piirang

Kui pole märgitud teisiti, on teenused teile isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Microsofti eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või te teenustest hangitud teavet, tarkvara, tooteid ega teenuseid edastada ega müüa.

Lehe algus

Isikuandmete privaatsus ja kaitse

Vaadake privaatsusavaldusest teavet oma andmete kogumise ja kasutamise kohta.

Lehe algus

Sellel veebisaidil saadaolevat tarkvara puudutav teatis

Kogu teenustest allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud tarkvara („tarkvara”) on Microsofti ja/või tema tarnijate autoriõigusega teos. Tarkvara kasutamine juhindub lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustest (olemasolul), mis tarkvaraga kaasneb või selles sisaldub („litsentsileping”). Lõppkasutajal ei ole võimalik installida tarkvara, mis litsentsilepinguga kaasneb või selles sisaldub, enne litsentsilepingu tingimustega nõustumist. Sellelt veebisaidilt lingitud või viidatud muu osapoole skriptid või koodi litsentsib teile asjaomast koodi omav muu osapool, mitte Microsoft.

Tarkvara on kättesaadavaks tehtud üksnes lõppkasutajatele lähtuvalt litsentsilepingust. Seadus keelab selgesõnaliselt litsentsilepinguga mittevastavuses oleva tarkvara reprodutseerimise või ümberjaotamise, mis võib kaasa tuua karmid tsiviil- või kriminaalkaristused. Rikkujad võetakse vastutusele ja neile määratakse rangeimad karistused.

ILMA EESPOOL NIMETATUD PIIRANGUTA ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE MUUDE SERVERISSE VÕI ASUKOHTA EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI ÜMBERJAOTAMISEKS SELGESÕNALISELT KEELATUD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SELLISE TARKVARAGA KAASNEV LITSENTSILEPING SELLIST REPRODUTSEERIMIST VÕI ÜMBERJAOTAMIST SELGESÕNALISELT EI LUBA.

TARKVARALE KEHTIB GARANTII (OLEMASOLUL) AINULT LITSENTSILEPINGU TINGIMUSTEST LÄHTUVALT. KUI TOOTEGA KAASAS OLEVA LITSENTSILEPINGU GARANTII TAGATISED VÄLJA ARVATA, ÜTLEB MICROSOFT LAHTI KÕIKIDEST TARKVARA PUUDUTAVATEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, SH KAUBASTATAVUSE (OTSESED, KAUDSED VÕI KOHUSTUSLIKUD), KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE GARANTIID JA TINGIMUSED. TEILE PAREMA SOBIVUSE HUVIDES VÕIB MICROSOFT TEHA TOOTEID, TÖÖRIISTU VÕI UTILIITE KASUTAMISEKS JA/VÕI KÄTTESAADAVAKS OSANA TEENUSTEST VÕI TARKVARAST. MICROSOFT EI TAGA SELLISTE TÖÖRIISTADE JA UTILIITIDE KASUTAMISEST TULENEVATE TULEMUSTE JA VÄLJASTUSTE TÄPSUST. AUSTAGE TEENUSTES VÕI MICROSOFTI TARKVARATOODETES KÄTTESAADAVAKS TEHTUD TÖÖRIISTADE JA UTILIITIDE KASUTAMISEL TEISTE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSI.

PIIRATUD ÕIGUSTE SELGITUS. Tarkvarale, mis on alla laaditud teenustest Ameerika Ühendriikide, selle asutuste ja/või partnerite („USA valitsus”) jaoks või nimel, on antud piiratud õigused. USA valitsuses kasutamisele, paljundamisele või avalikustamisele kehtivad piirangud, mis on kohaldatavusel sätestatud DFARS 252.227-7013 tehniliste andmete ja arvuti tarkvara punkti alamlõigus (c)(1)(ii) või 48 CFR 52.227-19 punktis Ettevõtete arvutitarkvara — piiratud õigused alamlõikudes (c)(1) ja (2). Tootja on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Lehe algus

Sellel veebisaidil saadaolevaid dokumente puudutav teatis

Teatud dokumentatsioonile võivad kehtida otsesed litsentsitingimused, mis on siintoodud tingimustest eraldiseisvad. Kui tingimused on vastuolus, kehtivad otsesed litsentsitingimused.

MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI TEE MINGEID AVALDUSI TEENUSTES MIS TAHES EESMÄRGIL AVALDATUD DOKUMENTIDE JA SEOTUD PILTIDES SISALDUVA TEABE SOBIVUSE KOHTA. KÕIK SELLISED DOKUMENDID JA SEOTUD PILDID ANTAKSE „OLEMASOLEVAL KUJUL” JA ILMA IGASUGUSTE GARANTIIDETA. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD ÜTLEVAD LAHTI KÕIKIDEST KÄESOLEVAT TEAVET PUUDUTAVATEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, K.A KAUBASTATAVUSE (OTSENE, KAUDNE VÕI KOHUSTUSLIK), KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE GARANTIID JA TINGIMUSED. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL ERILISTE, KAUDSETE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI NENDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KASUTAMISE, ANDMETE VÕI TULUDE MINETAMISEST KAS LEPINGUTEGEVUSEST, HOOLETUSEST VÕI MUUST ÜLEKOHTUSEST TEGEVUSEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD TEENUSTES SAADAOLEVA TEABE KASUTAMISE VÕI JÕUDLUSEGA.

TEENUSTES AVALDATUD DOKUMENDID JA SEOTUD PILDID VÕIVAD SISALDADA TEHNILISI EBATÄPSUSI VÕI TRÜKIVIGU. MUUDATUSI LISATAKSE SIINSESSE TEABESSE REGULAARSELT. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD VÕIVAD TEHA IGAL AJAL SIIN KIRJELDATUD TOOTES VÕI TOODETES JA/VÕI PROGRAMMI(DE)S TÄIUSTUSI JA/VÕI MUUDATUSI.

Lehe algus

Teatised sellel veebisaidil saadaolevate dokumentide, teenuste ja tarkvara kohta

MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL ERILISTE, KAUDSETE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI NENDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KASUTAMISE, ANDMETE VÕI TULUDE MINETAMISEST KAS LEPINGUTEGEVUSEST, HOOLETUSEST VÕI MUUST ÜLEKOHTUSEST TEGEVUSEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD TARKVARA KASUTAMISE VÕI JÕUDLUSEGA, DOKUMENTIDEGA, PROVISJONIGA VÕI TEENUSTE OSUTAMISE SUUTMATUSEGA VÕI TEENUSTES SAADAOLEVA TEABEGA.

Lehe algus

Liikme konto, parool ja turve

Kui mõni teenus nõuab teilt konto avamist, peate registreerimisprotsessi lõpule viima nii, et annate meile kehtivas registreerimisvormis esitatud ajakohased, täielikud ja täpsed andmed. Valite ka parooli ja kasutajanime. Vastutate täielikult oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Lisaks vastutate täielikult oma konto raames toimuvate tegevuste eest. Te nõustute Microsofti viivitamata teavitama oma konto volitamata kasutamise või muu turbe rikkumise puhul. Microsoft ei vastuta kadude eest, mis võivad ilmneda, kui keegi teine kasutab teile teadaolevalt või mitte teie parooli või kontot. Sellegipoolest võidakse teid panna vastutama Microsofti või muu osapoole kadude eest, kui keegi teine kasutab teie parooli või kontot. Te ei tohi kunagi kasutada kellegi teise kontot ilma kontoomaniku loata.

Lehe algus

Lubamatu ebaseaduslik või keelatud kasutus

Teenuste kasutamise üks tingimus on see, et te ei kasuta neid teenuseid ebaseaduslikel ega käesolevates tingimustes ja teatistes keelatud eesmärkidel. Te ei tohi kasutada teenuseid viisil, mis võiksid kahjustada, keelata, üle koormata või rikkuda Microsofti servereid või nendega ühendatud võrke või häirida teistel isikutel teenuste kasutamist ja nautimist. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu teenustele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või Microsofti serveritega või teenustega ühendatud võrkudele häkkimise, paroolikaevandamise vms abil. Te ei tohi hankida ega proovida hankida materjale või teavet teenustes teadlikult mittekättesaadavaks tegemata vahendite abil.

Lehe algus

Teenuste kasutamine

Teenused võivad sisaldada meiliaadresse, teadetetahvli teenuseid, jututoaalasid, uudisrühmi, foorumeid, kogukondi, isiklikke veebilehti, kalendreid, CAB-faile ja/või muid sõnumi- või suhtlusvorme, mis on loodud teistega suhtlemiseks (eraldi „suhtlusteenus”, koos „suhtlusteenused”). Te nõustute kasutama suhtlusteenuseid ainult nõuetekohaste ja võimalusel konkreetse suhtlusteenusega seotud sõnumite ja materjalide postitamiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Näitena (ja mitte ainult) nõustute suhtlusteenuste kasutamisel mitte:

 • kasutama suhtlusteenuseid seoses uuringute, konkursside, püramiidskeemide, ahelkirjade, rämpsmeili või dubleerivate või soovimatute teadetega (äriotstarbel või muul viisil);
 • teotama, kuritarvitama, ahistama, jälitama, ähvardama ega muul viisil rikkuma teiste seaduslikke õigusi (nt privaatsuse ja avalikustamise õigus);
 • avaldama, postitama, üles laadima, levitama või vahendama sobimatuid, rüvetavaid, laimavaid, sündsusetuid, siivutuid või ebaseaduslikke teemasid, nimesid, materjale või teavet;
 • üles laadima või muul viisil kättesaadavaks tegema faile, mis sisaldavad pilte, fotosid, tarkvara või muud intellektuaalse omandi seadustega kaitstavat teavet, sh näitena (kuid mitte ainult) autoriõiguse või kaubamärgi seadused (või privaatsuse või avalikustamise õigused), v.a juhul, kui olete nende õiguste omanik või kontrollija või saite kogu vajaliku nõusoleku samalaadseks tegevuseks;
 • kasutama materjale või teavet (sh pildid või fotod), mis tehakse kättesaadavaks teenuste kaudu viisil, mis rikuvad mis tahes osapoole autoriõigust, kaubamärki, patenti, ärisaladust või muud varalist õigust;
 • üles laadima faile, mis sisaldavad viirusi, Trooja hobuseid, usse, ajapomme, tühistusroboteid, rikutud faile või muud sarnast tarkvara või programme, mis võivad kahjustada muu arvuti talitlust või teiste vara;
 • reklaamima või müügiks pakkuma kaupu või teenuseid ärilisel eesmärgil, v.a juhul, kui suhtlusteenused selliseid teateid konkreetselt lubavad;
 • alla laadima suhtlusteenuse muu kasutaja postitatud faile, mida teile teadaolevalt (või eelduste kohaselt teadaolevalt) ei saa sellisel viisil seaduslikult reprodutseerida, kuvada, esitada ja/või levitada;
 • võltsima või kustutama autoriõiguse haldamise teavet, nt autori tunnuseid, õiguslikke või muid õigeid teatisi või varalisi nimetusi või märgiseid, mille tarkvara või muu materjali päritolu või allikas sisaldus üleslaaditavas failis;
 • piirama või keelama muudel kasutajatel suhtlusteenuste kasutamist ja nautimist;
 • rikkuma tegevusjuhendeid või muid juhiseid, mida saab konkreetse suhtlusteenuse puhul rakendada;
 • korjama või muul viisil koguma teiste andmeid, sh meiliaadresse;
 • rikkuma kehtivaid seadusi või määrusi;
 • looma võltsidentiteeti teiste eksitamiseks;
 • kasutama, alla laadima või muul viisil kopeerima või andma (tasuta või mitte) isikule või üksusele teavet teenuste kasutajate või muude kasutajate kataloogi või selle osa kohta.

Microsoftil puudub suhtlusteenuste järelevalve kohustus. Sellegipoolest jätab Microsoft endale õiguse üle vaadata suhtlusteenustesse postitatud materjale ja eemaldada materjale enda äranägemisel. Sellegipoolest jätab Microsoft endale õiguse lõpetada teie täielik või osaline juurdepääs suhtlusteenustele mis tahes põhjusel igal ajal ette teatamata.

Microsoft jätab igal ajal endale õiguse avalikustada teavet, mida Microsoft peab vajalikuks kehtiva seaduse, määruse, õigusmenetluse või valitsusasutuse taotluse rahuldamiseks, või redigeerida, postitamisest keelduda või eemaldada teavet või materjale (osaliselt või tervikuna) Microsofti enda äranägemisel.

Olge suhtlusteenustes alati enda või oma laste isikuandmete väljastamisel ettevaatlik. Microsoft ei kontrolli ega kinnita suhtlusteenustes leitavaid teateid, sisu ega teavet, mistõttu ütleb Microsoft selgesõnaliselt lahti kõigist suhtlusteenustega seotud kohustustest ja teie suhtlusteenustes osalemisest tulenevatest tegevustest. Haldurid ja hostijad ei ole Microsofti volitatud esindajad ning nende arvamused ei pruugi kajastada Microsofti omi.

Suhtlusteenustesse üles laaditud materjalide puhul võivad kehtida kasutamise, reprodutseerimise ja/või levitamise postituspiirangud; materjalide allalaadimisel kohustute selliseid piiranguid järgima.

Lehe algus

Microsoftile antud või Microsofti veebisaitidele lisatud materjalid

Microsoft ei nõua omandiõigust materjalide puhul, mida annate Microsoftile (sh tagasiside ja soovitused) või mida postitate, laadite üles, sisestate või esitate teenustele või sellega seotud teenustele ülevaatamiseks avalikkusele või avalikule või erakogukonnale (eraldi „esitus”, koos „esitused”). Siiski annate oma esituse postitamisel, üleslaadimisel, sisestamisel, andmisel või esitamisel („postitamine”) Microsoftile, tema sidusettevõtetele ja vajalikele all-litsentsijatele loa oma esituse kasutamiseks seoses nende Interneti-ettevõtete käitamisega (sh, kuid mitte ainult, kõik Microsofti teenused), sh, kuid mitte ainult, litsentsiõigused: oma esitust kopeerida, levitada, edastada, avalikult esitada ja eksponeerida, reprodutseerida, redigeerida, tõlkida ja ümber vormindada; avaldada esitusega seoses oma nime ning õiguse all-litsentsida selliseid õigusi teenuse kõikidele pakkujatele.

Teie esituse kasutamist ei hüvitata vastavalt siin sätestatule. Microsoft ei ole kohustatud teie esitusi kasutama ega postitama ning võib esituse omal äranägemisel igal ajal eemaldada.

Esituse postitamisel garanteerite ja kinnitate, et evite või muul viisil kontrollite oma esituse kõiki õigusi, lähtuvalt nendes kasutustingimustes kirjeldatust, sh, kuid mitte ainult, kõiki õigusi esituste andmiseks, postitamiseks, üleslaadimiseks või esitamiseks.

Lisaks eespool sätestatud garantiile ja kinnitusele te garanteerite ja kinnitate piltide, fotode või muude osaliselt või täielikult graafiliste asjade („pildid”) postitamisel, et (a) olete selliste piltide autoriõiguse omanik või et selliste piltide autoriõiguse omanik on andnud teile loa selliste piltide või sisu ja/või sellistel piltidel olevate piltide kasutamiseks lähtuvalt teie kasutamise viisist ja eesmärgist ning muul moel käesolevates kasutustingimustes ja teenustes lubatust; (b) teil on vajalikud õigused käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud litsentside ja all-litsentside andmiseks ning (c) kõik sellistel piltidel olevad isikud (olemasolul) on andnud oma nõusoleku nende piltide kasutamiseks lähtuvalt käesolevates kasutustingimustes sätestatust, sh näitena (kuid mitte ainult) selliste piltide levitamiseks, avalikuks esitamiseks ja reprodutseerimiseks. Piltide postitamisel annate (a) kõikidele oma erakogukonna liikmetele (iga sellise pildi puhul, mis on sellise erakogukonna liikmetele kättesaadav) ja/või (b) avalikkusele (iga sellise pildi puhul, mis on kättesaadav teenustes, v.a erakogukonnas) loa oma piltide kasutamiseks seoses käesolevates teenuste kasutustingimustes lubatuga (sh näitena, kuid mitte ainult, selliseid pilte sisaldavate trükiste ja kinkide tegemisel) ning sh, kuid mitte ainult, mitteeksklusiivse ülemaailmse tasuta litsentsi: oma pilte kopeerida, levitada, edastada, avalikult esitada ja eksponeerida, reprodutseerida, redigeerida, tõlkida ja ümber vormindada ilma sellistele piltidele nime lisamiseta, ning õiguse all-litsentsida selliseid õigusi teenuse kõigile pakkujatele. Eelnevates lausetes piltidele antud litsentsid lõpevad ajal, mil te lõplikult eemaldate sellised pildid teenustest, ja eeldusel, et selline lõpetamine ei mõjuta sellistele piltidele antud piltide eemaldamisaja eelseid litsentse. Teie piltide kasutamist ei hüvitata.

Lehe algus

Autoriõiguse rikkumisega seotud pretensioonidest teatamine ja nende menetlemine

Vastavalt Ameerika Ühendriikide seadustiku 17. jao paragrahvile 512(c)(2) tuleks väidetavatest autoriõiguse rikkumistest teatada teenusepakkuja määratud esindajale. JÄRGMIST KORDA MITTEPUUDUTAVATELE JÄRELEPÄRIMISTELE EI VASTATA.

Vaadake autoriõiguse rikkumisega seotud pretensioonidest teatamist ja nende menetlust käsitlevat veebilehte.

Lehe algus

Lingid kolmanda osapoole saitidele

LINGID SELLEL ALAL VÕIMALDAVAD TEIL LAHKUDA MICROSOFTI SAIDILT. LINGITUD SAIDID POLE MICROSOFTI KONTROLLI ALL NING MICROSOFT EI VASTUTA LINGITUD SAITIDE SISU VÕI LINGITUD SAIDIL SISALDUVATE LINKIDE EEST VÕI SAITIDEGA TEHTUD MUUTUSTE VÕI VÄRSKENDUSTE EEST. MICROSOFT EI VASTUTA VEEBILEVI VÕI MUU LINGITUD SAITIDELT SAADUD ÜLEKANDEVORMI EEST. MICROSOFT PAKUB TEILE NEID LINKE AINULT ABISTAMISEKS, NENDE KAASAMINE EI TÄHENDA MICROSOFTI AMETLIKKU TOETUST SELLELE SAIDILE.

Lehe algus

Omal algatusel ideede esitamise poliitika

MICROSOFT EGA TEMA TÖÖTAJAD EI TUNNUSTA EGA VÕTA KAALUDA SOOVIMATUID IDEESID, SH UUTE REKLAAMIKAMPAANIATE, UUTE MÜÜGIEDENDUSTE, UUTE TOODETE VÕI TEHNOLOOGIATE, PROTSESSIDE, MATERJALIDE, TURUNDUSKAVADE VÕI UUTE TOOTENIMEDE KOHTA. ÄRGE SAATKE ALGUPÄRASEID LOOMETÖID, NÄIDISEID, DEMOSID VMS. SELLE POLIITIKA AINUS EESMÄRK ON VÄLTIDA VÕIMALIKKE ARUSAAMATUSI VÕI VAIDLUSI, KUI MICROSOFTI TOOTED VÕI TURUNDUSSTRATEEGIAD VÕIVAD SARNANEDA MICROSOFTILE ESITATUD IDEEDEGA. SEEGA ÄRGE SAATKE SOOVIMATUID IDEESID MICROSOFTILE EGA SELLE TÖÖTAJATELE. KUI TE VAATAMATA MEIE TAOTLUSELE IDEESID JA MATERJALE MITTE SAATA SIISKI NEID SAADATE, VÕTKE ARVESSE, ET MICROSOFT EI KINDLUSTA NENDE IDEEDE JA MATERJALIDE KONFIDENTSIAALSET VÕI VARALIST KOHTLEMIST.

Lehe algus