Andmete modelleerimine: andmestruktuuri kujundamine

Kui soovite oma rakenduses andmeid talletada ja vaadata, tuleb kujundamisel kindlasti arvesse võtta andmestruktuuri. Lisaks sellele, kuidas andmeid ühes kindlas rakenduses või kuvas kasutatakse, peate arvesse võtma ka seda, kuidas teised andmeid kasutavad. Oma tüüpkasutajate, ülesannete, äriprotsesside ja eesmärkide uuesti ülevaatamine aitab teil määrata, milliseid andmeid talletada ja millist struktuuri valida.

Näpunäide

Kuigi see oli kirjutatud Accessi andmebaasi jaoks, käsitletakse selles andmete kujunduse põhiteabe artiklis andmete modelleerimise üldiseid põhimõtteid: andmebaasi kujunduse alused.

Kasutame näitena järgmist kuluaruannet.

Kuluaruande näide

Näete kuluaruande põhiosa, millel on töötaja nimi ja osakonna üksikasjad. Põhiosast allpool näete iga ostetud üksuse puhul mitut kirjeldusrida. Kutsume neid reaüksusteks. Reaüksuste struktuur erineb kuluaruande põhiosa struktuurist. Seega saame öelda, et iga kuluaruande kohta on mitu reaüksust.

Sellist tüüpi andmete talletamiseks andmebaasi tuleb meil andmebaasi kujunduses modelleerida andmestruktuur.

Üks-mitmele (1:N) andmestruktuur

Seda tüüpi andmestruktuuri kirjeldati eelmises näites. Kuluaruande põhiosa on seotud mitme reaüksusega. (Samuti näete seost reaüksuste vaatenurgast: mitu reaüksust on seotud ühe kuluaruandega (N:1).)

Mitu-mitmele (N:N) andmestruktuur

Mitu-mitmele andmestruktuur on eriline. Seda saab kasutada siis, kui mitut kirjet on võimalik seostada mitme teise kirjega. Hea näide on teie äripartnerite võrk. Teil on mitu äripartnerit (kliendid ja tarnijad), kellega te koos töötate, ja need äripartnerid töötavad ka koos mitme teie kolleegiga.

Joonte abil ühendatud inimesed

Andmete modelleerimise näited

Süsteemis võib modelleerimine juhtuda mitut moodi. Vaatleme paari näidet.

Näide 1: eemalolekuaja kinnitustaotlus

Eemalolekuaja kinnitustaotluse andmestruktuuri näide

Selles lihtsas näites on kaks andmehulka. Üks hõlmab töötajat, teine eemalolekuaja taotlust. Kuna iga töötaja esitab mitu taotlust, on seos üks-mitmele, kus „üks” tähistab töötajat ja „mitu” taotlusi. Töötaja andmed ja eemaloleku taotluse andmed on üksteisega seotud ühise töötajanumbri välja (ehk võtme) tõttu.

Näide 2: ostu kinnitamine

Ostu kinnitustaotluse andmestruktuuri näide

Siin tundub andmestruktuur üsna keerukas, kuid see on väga sarnane kuluaruande näitega, mida käsitleti selle artikli alguses. Iga tarnija või hankija on seotud mitme ostutellimusega. Iga töötaja vastutab mitme ostutellimuse eest. Seega on mõlemal andmehulgal üks-mitmele andmestruktuur.

Kuna töötajad ei pruugi alati kasutada sama tarnijat või hankijat, kasutavad tarnijaid mitu töötajat ja iga töötaja töötab koos mitme tarnijaga. Seega on töötajate ja tarnijate vaheline seos mitu-mitmele.

Näide 3: kuluaruandlus

Kuluaruandluse andmestruktuuri näide