Lahendatava äriprobleemi tuvastamine (kasutusjuhtum)

Esimene samm Microsoft Power Platformi kasutamisel äriprobleemi lahendamiseks on otsustada, millist probleemi soovite lahendada.

IT-valdkonnas kutsutakse lahendatavat äriprobleemi tavaliselt kasutusjuhtumiks.

Küsige endalt järgmist: „millist äriprobleemi proovin ma lahendada?” (Olge probleemi nimetamisel täpne; juhtub tihti, et seda kasutatakse loodava rakenduse nimena!) Probleemi määratlemisel jagage see probleemipüstituseks ja soovitud tulemuseks.

Selles artiklis näidisena kasutatud rakenduse puhul panime me kirja sellise püstituse: „Kuluaruandlus: loo protsess, mis on töötajate ja raamatupidamisosakonna jaoks tõhus, võimaldab kiiremat eelarve jälgimist ning muudab meie auditid kiiremaks.”

Kui te teate juba täpselt, millist probleemi te lahendama hakkate, võite liikuda jaotise Probleemi käsitsi lahendamise kulu määramine juurde. Kui teil on vaja ideid või soovite enne oma originaalse idee käsilevõtmist harjutada väiksema probleemi kallal, lugege edasi.

Mida ma Power Appsiga teha saan?

Kui loote Power Appsiga oma esimest rakendust, mõelge oma ettevõttele ja tööle, mida te oma meeskonnaga iga päev teete, ning määrake kindlaks äriprobleem, mida te lahendate praegu käsitsi.

Potentsiaalsed automatiseeritavad kasutusjuhtumid on puudused, kaebused või ebatõhusused, mis eksisteerivad teie praeguses töökeskkonnas. Protsesse, mida tehakse ikka paberil, ja protsesse, mille puhul tuleb andmeid liigutada ühest kohast teise käsitsi (e-kirjast andmebaasi või ühest töölehest teise), saab rakenduse abil lahendada.

Näpunäide

Ärge valige probleemi, mis on nii suur, et te ei suuda seda lahendada. Kuid isegi suuri protsesse saab automatiseerida väikeste osadena, kui te jagate terve protsessi hallatavateks elementideks.

Inspiratsiooni saamiseks uurige neid klientidelt pärit päriselt juhtunud lugusid.

On hea teada, kuidas teie väljamõeldud rakendus saab teie kolleegidele ja ülemusele kasuks olla, eriti juhul, kui teil on vaja rakenduste loomiseks või kasutamiseks luba paluda. Allolevas loendis on toodud probleemid, mida saab platvormi abil lahendada.

 • Kättesaadavus – juurdepääs rakendustele igal ajal, kõikjal

 • Liikuvus – võimaldab inimestel liikvel olles rakendusega töötada

 • Konsolideerimine – andmete automaatne kogumine käsitsi konsolideerimise vähendamiseks

 • Koolitus – inimeste juhendamine ning nende koolitustulemuste ja sertifikaatide jälgimine

 • Demokratiseerimine – osakonna või allüksuse suutlikkuse parandamine ise probleeme lahendada

 • Kaasamine – mahajäetustunde vähendamine töötajate puhul, kes töötavad teiste töötajate keskkonnast erinevas keskkonnas (nt kaugtöö tegijad või puudega inimesed)

 • Tõhusus – soovitud tulemuse saavutamiseks kuluva aja vähendamine, vähendades tarbetuid samme

 • Tootlikkus – protsessi tootlikkuse suurendamine

 • Õigeaegsus – eri huvirühmade vahelise täieliku koostöö kiiruse suurendamine

 • Skaleeritavus – võimaldab suuremat tootlikkust

 • Analüüs – nõutava lisateabe kogumine ja salvestamine viisil, mis muudab analüüsimise lihtsamaks

 • Aruandlus – kiiremini või täielikumalt juhtkonnale aru andmise võimaldamine

 • Turve – andmete turvaline talletamine ja nendega töötamine

 • Vastavus – probleemide lahendamine isikuandmete käsitlemisel, juriidiliste või raamatupidamisnõuete täitmine

 • Jätkusuutlikkus – jäätmete (nagu paber ja elekter) ja saaste vähendamine

Probleemi käsitsi lahendamise kulu määramine

Enne projekti alustamist võtke hetk, et mõelda, kas see projekt on kasulik.

Võimalik, et te olete võimeline välja mõtlema probleemi käsitsi lahendamise põhjaliku kulu. Seda saab väljendada ajas, mis kulub protsessi täielikuks lõpuleviimiseks, või kui te teate töötaja täiskulu (palk või tunnitasu, hüvitised jne), saate selle korrutada probleemi lahendamiseks kuluva ajaga, mille tulemuseks on protsessi käitamiskorra kulu. Kui te teate protsessi käitamiskordade arvu, saate arvutada aastase kulu.

Arvestage, et kõikide projektide tulemuseks ei ole aja või kulude kokkuhoid. Protsessi automatiseerimine võib tuua kaasa puhtamad või õigeaegsemad andmed või kulude vältimise (näiteks loob andmete jäädvustamine kontrolljälje, mis võib auditi toimumisel aidata trahvi vältida.)

See on mitteametlik hinnang, et teha kindlaks, kas teie rakenduse projekti käsilevõtmine on seda väärt. Teises artiklis käsitleme me kulu ja äriväärtuse analüüsimist põhjalikumalt.

Eeldades, et olete otsustanud, et projekt on käsilevõtmist väärt, peate järgmise sammuna mõistma täielikult praegust protsessi ja otsima optimeeritavaid kohti.