Otsinguga rippmenüü juhtelement Power Appsis

Juhtelement, mis võimaldab kasutajatel teha valikuid pakutavate valikute hulgast. Toetab otsingut ja mitut valikut.

Kirjeldus

Juhtelement Otsinguga rippmenüü võimaldab teil otsida üksusi, mille valite. Otsing sooritatakse atribuudis SearchField serveripoolselt, seega ei mõjuta mahukad andmeallikad jõudlust.

Ühe või mitme valikuga režiim on konfigureeritud mitme valikuga atribuudi kaudu.

Üksuste otsimisel valitakse iga üksuse jaoks väärtus, mille korral saate kuvada ühe andmetüübi, kahte väärtust või pilti ja kahte väärtust (isik), muutes andmete paanil küljenduse sätteid.

Kui vaatate väikseid kuvasid, muutub üksuste loend hüpiku abil täisekraani juhtelemendiks, et seda paremini kasutada.

Märkus

Kui soovite otsida numbritega üksusi, teisendage numbrid tekstiks funktsiooniga Tekst(). Näiteks: Text(12345).

Inimeste valija

Combo box (Otsinguga rippmenüü) kasutamiseks inimeste valijana valige mall Person (Inimene) andmepaani paigutuse sätetest ja konfigureerige sellega seostuvad andmeatribuudid, mis kuvatakse järgmise isiku jaoks.

Põhiomadused

Items (Üksused) – andmeallikas, kust saab valikuid teha.

DefaultSelectedItems (Vaikimisi valitud üksused) – algne/algsed valitud üksus(ed), enne kui kasutaja on juhtelemendiga suhelnud.

SelectedItems (Valitud üksused) – valitud üksuste loend, mis tuleneb kasutaja suhtlusest.

SelectMultiple (Vali mitu) – kas kasutaja saab valida ühe või mitu üksust.

IsSearchable (On otsitav) – kas kasutaja saab üksusi enne valimist otsida.

Märkus

IsSearchable saab olla võimaldatud vaid andmeallikas, mis sisaldab vähemalt ühte tekstivälja. Üksuste avaldis peab olema eraldatav, et päringud oleks otsinguga delegeeritavad. See juhul, kui kui avaldises Üksused sisestatud lauseid ei toetata.

SearchFields (Otsinguväljad) – andmeallika andmeväljad, mida otsitakse, kui kasutaja teksti sisestab.

Märkus

Mitmetel väljadel otsimiseks seadke ComboBox1.SearchFields = [„Minu esimene tulp”, „Minu teine tulp”]. Toetatakse ainult tekstivälju.

Lisaatribuudid

AccessibleLabel (Juurdepääsusilt) – ekraanilugerite silt.

BorderColor (Äärise värv) – juhtelemendi äärise värv.

BorderStyle (Äärise stiil) – kas juhtelemendi ääris on Solid (Tavaline), Dashed (Katkendlik joon), Dotted (Punktiirjoon) või None (Puudub).

BorderThickness (Äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus.

DisplayFields (Kuva väljad) – otsingu tagastatud iga üksuse jaoks kuvatavate väljade loend. Hõlpsam konfigureerida andmete paanil atribuutide suvandi vahekaardi kaudu.

DisplayMode (Kuva režiim) - kas juhtelement võimaldab kasutajal sisestada (Edit (Redigeeri)), kuvada ainult andmeid (View (Kuva)) või olla keelatud (Disabled (Keelatud)).

FocusedBorderColor (Fokuseeritud äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui juhtelement on fokuseeritud.

FocusedBorderThickness (Fokuseeritud äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus, kui juhtelement on fokuseeritud.

Height (Kõrgus) – Juhtelemendi ülemiste ja alumiste servade vaheline kaugus.

SisendiTekstiKohahoidjar – juhendav tekst, mis kuvatakse lõppkasutajatele, kui üksusi pole valitud.

OnChange (Muutumisel) – rakenduse vastus, kui kasutaja muudab valikut.

Navigate-is – Kuidas rakendus reageerib, kui kasutaja valib üksuse.

Valikus – Kuidas rakendus vastab, kui kasutaja koputab või valib juhtelemendi.

TabIndex – klaviatuuri navigeerimise järjekord võrreldes teiste juhtelementidega.

Visible (Nähtav) – kas juhtelement on nähtav või peidetud.

Width (Laius) – vahemaa juhtelemendi vasaku ja parema serva vahel.

X – vahemaa juhtelemendi vasaku serva ja vanemkonteineri vasaku serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Y – vahemaa juhtelemendi ülemise serva ja vanemkonteineri ülemise serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Näide

 1. Vahekaardil Insert (Sisesta) avage menüü Controls (Juhtelemendid) ja valige Combo box (Otsinguga rippmenüü).

 2. Avage parempoolse paani vahekaardil Properties (Atribuudid) loend Select a data source (Ava andmeallikas) (valiku Items (Üksused) kõrval) ja seejärel lisage või valige andmeallikas.

 3. Valige samal vahekaardil Edit (Redigeeri) (valiku Fields (Väljad) kõrval).

 4. Paanil Data (Andmed) avage loend Primary text (Esmane tekst) ja valige veerg, mida soovite juhtelemendil Combo box (Otsinguga rippmenüü) kuvada.

 5. Muuteklahvi (ALT) all hoides valige juhtelemendi Combo box (Otsinguga rippmenüü) avamiseks alumine nool.

  Juhtelement kuvab andmed teie määratud andmeallikas määratud veerust.

 6. (valikuline) esimese kirje vaikimisi kuvamiseks määrake atribuut DefaultSelectedItems (Vaikimisi valitud üksused) sellele väljendile asendades DataSource (Andmeallikas) oma andmeallika nimega.

  First(DataSource)

Hõlbustusfunktsioonide suunised

Värvi kontrastsus

Järgmiste vahel peab olema piisav värvikontrastsus.

 • ChevronFill (Nurksulu taustavärv) ja ChevronBackground (Nurksulu taust)
 • ChevronHoverFill (Nurksulu hõljumise taustavärv) ja ChevronHoverBackground (Nurksulu hõljumise taust)
 • SelectionColor (Valiku värv) ja SelectionFill (Valiku taustavärv)
 • SelectionFill (Valiku taustavärv) ja Fill (Taustavärv)
 • SelectionTagColor (Valiku tähise värv) ja SelectionTagFill (Valiku tähise taustavärv)

See on lisaks jaotisele standardsed värvikontrastsuse nõuded.

Ekraanilugeja tugi

 • AccessibleLabel (Juurdepääsusilt) peab olema defineeritud.

  Märkus

  Puutetundlikel ekraanidel saavad ekraanilugeri kasutajad otsinguga rippmenüü sisus järjest navigeerida. Otsinguga rippmenüü toimib nupuna, mis kuvab või peidab oma sisu, kui see on valitud.

Klaviatuuri tugi

 • TabIndex väärtus peab olema null või suurem, et klaviatuuri kasutajad saaksid sellele liikuda.

 • Fookuse indikaatorid peavad olema selgelt nähtavad. Selle saavutamiseks kasutage FocusedBorderColor (Fookustatud äärise värv) ja FocusedBorderThickness (Fookustatud äärise paksus).

  Märkus

  Tabeldusklahv (TAB) viib otsinguga rippmenüüsse või sellest välja. Nooleklahvidega saab liikuda otsinguga rippmenüü sisus. Paoklahv (ESC) sulgeb avatud rippmenüü.