Rippmenüü juhtelement Power Appsis

Loend, kus kuvatakse ainult esimene üksus, välja arvatud juhul, kui kasutaja avab selle.

Kirjeldus

Juhtelement Drop down säilitab ekraani seisundi, eriti juhul, kui loend sisaldab arvukalt valikuid. Juhtelement võtab ainult ühe rea, välja arvatud juhul, kui kasutaja valib nurksulu, et näha rohkem valikuid. Juhtelement kuvab kuni 500 üksust.

Põhiomadused

Default (Vaikimisi) – juhtelemendi algväärtus, kui kasutaja määrab mõne muu väärtuse.

Items (Üksused) – andmeallikas, mis sisaldab juhtelemendis kuvatavaid üksusi. Kui andmeallikal on mitu veergu, määrake juhtelemendi atribuudi Value väärtuseks andmeveerg, mida soovite kuvada.

Value (Väärtus) – andmeveerg, mida soovite juhtelemendis kuvada (näiteks kui andmeallikal on mitu veergu).

Selected (Valitud) – valitud üksust esindav kirje.

AllowEmptySelection (Luba tühivalik) – kas juhtelement näitab tühja valikut, kui üksust pole valitud. Rakenduse kasutajad saavad oma valikuid kustutada ka tühja üksuse valimisega.

Lisaatribuudid

AccessibleLabel (Juurdepääsusilt) – ekraanilugerite silt.

BorderColor (Äärise värv) – juhtelemendi äärise värv.

BorderStyle (Äärise stiil) – kas juhtelemendi ääris on Solid (Tavaline), Dashed (Katkendlik joon), Dotted (Punktiirjoon) või None (Puudub).

BorderThickness (Äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus.

ChevronBackground (Nurksulu taustavärv) – rippmenüü alumise noole taustavärv.

ChevronFill (Nurksulu värv) – rippmenüü alumise noole värv.

Värv – juhtelemendi teksti värv.

DisplayMode (Kuva režiim) - kas juhtelement võimaldab kasutajal sisestada (Edit (Redigeeri)), kuvada ainult andmeid (View (Kuva)) või olla keelatud (Disabled (Keelatud)).

DisabledBorderColor (Keelatud äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui selle juhtelemendi atribuudi DisplayMode (Kuva režiim) väärtuseks on määratud Disabled (Keelatud).

Keelatud värv – juhtelemendi teksti värv, kui selle atribuudi Kuva režiim väärtuseks on määratud Disabled (Keelatud).

Keelatud täitevärv – juhtelemendi taustavärv, kui selle atribuudi Kuva režiim väärtuseks on määratud Disabled (Keelatud).

Fill (Taust) – juhtelemendi taustavärv.

FocusedBorderColor (Fokuseeritud äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui juhtelement on fokuseeritud.

FocusedBorderThickness (Fokuseeritud äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus, kui juhtelement on fokuseeritud.

Font – fontide perekonna nimi, milles tekst kuvatakse.

Fondi paksus – juhtelemendi teksti paksus: Bold (Paks), Semibold (Poolpaks), Normal (Tavaline) või Lighter (Õhem).

Height (Kõrgus) – Juhtelemendi ülemiste ja alumiste servade vaheline kaugus.

HoverBorderColor (Hõljumise äärise värv) – juhtelemendi äärise värv, kui kasutaja hoiab vastaval juhtelemendil hiirekursorit.

Hõljumisevärv – juhtelemendi teksti värv, kui kasutaja hoiab sellel hiirekursorit.

Hõljumise taustavärv – juhtelemendi taustavärv, kui kasutaja hoiab sellel hiirekursorit.

Kursiiv – kas juhtelemendi tekst on kursiivis.

OnChange (Muutmisel) – kuidas rakendus vastab, kui kasutaja muudab juhtelemendi väärtust (näiteks liugurit muutes).

OnSelect (Valimisel) – rakenduse vastus, kui kasutaja klõpsab või koputab juhtelemendil.

Alumine vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi alumise serva vahel.

Vasak vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi vasaku serva vahel.

Parem vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi parema serva vahel.

Ülemine vahe – vahemaa juhtelemendi teksti ja juhtelemendi ülemise serva vahel.

PressedBorderColor (Äärise värv vajutamisel) – juhtelemendi äärise värv, kui kasutaja klõpsab või koputab seda.

Vajutamisvärv – juhtelemendi teksti värv, kui kasutaja klõpsab või vajutab sellel.

Taustavärv vajutamisel – juhtelemendi taustavärv, kui kasutaja klõpsab või vajutab sellel.

Reset (Lähtesta) – kas juhtelement taastab algväärtuse.

SelectedText (kasutuselt kõrvaldatud) (Valitud tekst) – sõne väärtus, mis tähistab valitud üksust.

SelectionColor (Valiku värv) – valitud üksuse või loendis olevate üksuste valitud ala teksti värv või pliiatsiga juhtelemendi valikutööriista värv.

SelectionFill (Valiku taustavärv) – valitud üksuse või loendis olevate üksuste või pliiatsi juhtseadme valitud ala taustvärv.

Suurus – juhtelemendis kuvatava teksti fondi suurus.

Läbikriipsutus – kas juhtelemendis kuvatavat teksti läbib kriips.

TabIndex – klaviatuuri navigeerimise järjekord võrreldes teiste juhtelementidega.

Tooltip (Tööriistavihje) – selgitav tekst, mis kuvatakse, kui kasutaja liigub kursoriga üle juhtelemendi.

Underline – kas juhtelemendis kuvatav tekst on allajoonitud.

Visible (Nähtav) – kas juhtelement on nähtav või peidetud.

Width (Laius) – vahemaa juhtelemendi vasaku ja parema serva vahel.

X – vahemaa juhtelemendi vasaku serva ja vanemkonteineri vasaku serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Y – vahemaa juhtelemendi ülemise serva ja vanemkonteineri ülemise serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Näide

Lihtne loend

 1. Lisage juhtelement Drop down (Rippmenüü) ja määrake selle atribuut Items (Üksused) avaldisele.

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Kuidas lisada, nimetada ja konfigureerida juhtelementi?

 2. Loendi üksuste kuvamiseks valige juhtelemendi allanool muuteklahvi (ALT) vajutades.

Andmeallika loend

Selle korra põhimõtteid rakendatakse mis tahes andmeallika tabelid puhul, kuid järgige neid samme täpselt ja avage keskkond, mille jaoks Microsoft Dataverse andmebaas on loodud ja millesse prooviandmed lisatud.

 1. Avage tühi rakendu ja määrake olem Accounts (Ettevõtted).

 2. Lisage juhtelement Drop down (Rippmenüü) ja määrake selle atribuut Items (Üksused) sellele valemile.

  Distinct(Accounts, address1_city)

  Sellel valemil kuvatakse kõik olemi Accounts (Ettevõtted) linnad. Kui sama linn sisaldab rohkem kui ühte kirjet, peidab funktsioon Distinct (Unikaalne) teie rippmenüü juhtelemendis duplikaadid.

 3. (valikuline) Nimetage juhtelement Drop down (Rippmenüü) ringi väärtuseks Cities (Linnad), lisage vertikaalne juhtelement Gallery (Galerii) ja seadke galerii atribuut Items (Üksused) sellele valemile.

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Value)

  See funktsioon Filter kuvab ainult nende Accounts (Ettevõtted) olemi kirjed, mille puhul linn vastab juhtelemendis Cities (Linnad) leitud väärtusele.

Hõlbustusfunktsioonide suunised

Värvi kontrastsus

Järgmiste vahel peab olema piisav värvikontrastsus.

 • ChevronFill (Nurksulu taustavärv) ja ChevronBackground (Nurksulu taust)
 • ChevronHoverFill (Nurksulu hõljumise taustavärv) ja ChevronHoverBackground (Nurksulu hõljumise taust)
 • SelectionColor (Valiku värv) ja SelectionFill (Valiku taustavärv)
 • SelectionFill (Valiku taustavärv) ja Fill (Taustavärv)

See on lisaks jaotisele standardsed värvikontrastsuse nõuded.

Ekraanilugeja tugi

Klaviatuuri tugi

 • TabIndex väärtus peab olema null või suurem, et klaviatuuri kasutajad saaksid sellele liikuda.
 • Fookuse indikaatorid peavad olema selgelt nähtavad. Selle saavutamiseks kasutage FocusedBorderColor (Fookustatud äärise värv) ja FocusedBorderThickness (Fookustatud äärise paksus).