Sõltuvate ripploendite loomine lõuendirakenduses

Sõltuvate (või kuhjuvate) ripploendite loomisel valivad kasutajad loendis mõne suvandi, et filtreerida suvandeid mõnes muus loendis. Paljud organisatsioonid loovad sõltuvaid loendeid, et aidata kasutajatel vorme tõhusamalt täita. Näiteks võivad kasutajad valida riigi või piirkonna, et filtreerida linnade loendit, või kasutajad võivad valida kategooria, kus kuvatakse ainult need koodid selles kategoorias.

Parima tava kohaselt looge "vanem" ja "alam" loendite väärtustele andmeallikad (nt riigid/piirkonnad ja linnad), mis erinevad andmeallikatest, mida kasutajad värskendavad rakendust kasutades. Kui valite selle lähenemisviisi, saate samu ülem ja alamastme andmeid kasutada mitmes rakenduses ning saate andmeid värskendada ilma neid kasutava rakendust või rakendusi uuesti avaldamata. Sama tulemuse saate saavutada kogumike või staatiliste andmete abil, kuid seda ei soovitata ettevõtte stsenaariumide jaoks.

Selle teema stsenaariumi korral talletab töötaja vormi kaudu Incidents (Juhtumid) loendisse. Töötajad ei määra mitte ainult selle poe asukohta, kus intsident aset leidis, vaid ka selle asukoha osakonda. Kõikides asukohtades pole samu osakondi, seega tagab loend Locations (Asukohad) selle, et töötajad ei saa määrata osakonda asukohale, millel vastavad osakonda pole.

Märkus

Selles artiklis kasutatakse Microsofti SharePoint loendeid andmeallikana, kuid kõik tabelandmeallikad töötavad samamoodi. Dataverse for TeamsSisesiselt peate lubama klassikalisi juhtelemente, et saada selle stsenaariumi jaoks klassikalist ripploendit.

Andmeallikate loomine

Loend Locations (Asukohad) kuvab iga asukoha osakonnad.

Asukoht Osakond
Eganville Bakery
Eganville Deli
Eganville Produce
Renfrew Bakery
Renfrew Deli
Renfrew Produce
Renfrew Pharmacy
Renfrew Floral
Pembroke Bakery
Pembroke Deli
Pembroke Produce
Pembroke Floral

Loendis Incidents (Intsidendid) kuvatakse kontaktteave ja teave iga vahejuhtumi kohta. Looge kuupäeva veerg, kui Date (Kuupäev), kuid looge muid veerge, kui ühekordse tekstireana, et lihtsustada konfiguratsiooni ja vältida delegatsioonide hoiatusi rakenduses Microsoft Power Apps.

Eesnimi Perekonnanimi Telefoninumber Asukoht Osakond Kirjeldus Kuupäev
Tonya Cortez (206) 555 - 1022 Eganville Produce Mul oli probleem... 2/12/2019
Moses Laflamme (425) 555 - 1044 Renfrew Floral Mul esines probleem... 2/13/2019

Vaikimisi sisaldavad SharePoint kohandatud loendid veergu Title (Pealkiri), mida ei saa ümber nimetada ega eemaldada ja see peab sisaldama andmeid, enne kui saate üksuse loendisse salvestada. Veeru konfigureerimine selliselt, et see ei nõuaks andmeid.

 1. Valige paremas ülanurgas hammasratta ikoon ja seejärel valige List settings (Loendi sätted).
 2. Valige lehel Settings (Sätted) veergude loendist suvand Title (Pealkiri).
 3. Jaotises Nõua, et see veerg sisaldaks teavet, valige väärtus No (Ei).

Pärast selle muudatuse tegemist saate veergu Title (Pealkiri) ignoreerida või eemaldada selle vaikevaatest, kui kuvatakse vähemalt üks teine veerg.

Vormi avamine

 1. Avage loend Juhtumid ja seejärel valige Integreeri -> Power Apps -> Kohandatuf vormid.

  Avage loend Incidents (Intsidendid) ja seejärel klõpsake Power Apps > Customize forms (Kohanda vormid).

  Avaneb brauseri vahekaart Power Apps Studio vaikevormiga.

 2. (valikuline) Paanil Fields (Väljad) liikuge kursoriga üle välja Title (Pealkiri), valige kuvatud kolmikpunkt (...) ja seejärel valige käsk Remove (Eemalda).

  Kui olete sulgenud paani Fields (Väljad), saate selle uuesti avada valides vasakpoolsel navigeerimisribal SharePointForm1 ja valides parempoolse paani ahekaardil Properties (Atribuudid) Edit fields (Redigeeri välju).

 3. (valikuline) Kui soovite vormilt eemaldada välja Attachments (Manused) korrake eelmist etappi.

  Vorm kuvatakse ainult lisatud väljadega.

  Vorm ilma pealkirja või manuste väljadeta

Juhtelementide asendamine

 1. Valige paanil Fields (Väljad) Location (Asukoht) kõrval olev nool.

  Kui olete sulgenud paani Fields (Väljad), saate selle uuesti avada valides vasakpoolsel navigeerimisribal SharePointForm1 ja valides parempoolse paani ahekaardil Properties (Atribuudid) Edit fields (Redigeeri välju).

 2. Avage loend Control type (Juhtelemendi tüüp) ja valige seejärel suvand Allowed Values (Lubatud väärtused).

  Lubatud väärtused

  Sisendi mehhanism muutub juhtelemendiks Drop down (Rippmenüü).

 3. Korrake neid etappi kaardi Department (Osakond) puhul.

Asukohtade loendi lisamine

 1. Valige View (Kuva) > Data Sources (Andmeallikad) > Add data source (Lisa andmeallikas).

 2. Valige või looge SharePoint ühendus ja seejärel määrake sait, kus asub loend Locations (Aukohad).

 3. Märkige loendi märkeruut ja seejärel valige Connect (Ühenda).

  Andmepaan

  Ühenduste loend kuvab loendi Incidents (Intsidendid), millel vorm põhineb ja loendi Locations (asukohad), mis määratleb vormi asukohad ja osakonnad.

  SharePoint andmeallikad

Kaartide avamine

 1. Valige kaart Location (Asukoht), valige parempoolsel paanil vahekaart Advanced (Täpsemalt) ja seejärel valige Unlock to change properties (Ava atribuutide muutmiseks).

 2. Korrake eelmist etappi kaardi Department (Osakond) puhul.

Juhtelementide ümbernimetamine

Kui nimetate juhtelemendid ümber, saate neid kergemini tuvastada ja näiteid on kergem jälgida. Muude heade tavade avastamiseks vaadake üle Programmeerimise standardite ja suuniste lühiülevaade.

 1. Valige kaardil Location (Asukoht) juhtelement Drop down (Rippmenüü).

 2. Muutke parempoolse paani ülaosa lähedal valitud juhtelement tippides või kleepides ddLocation.

  Nimetage juhtelement ringi

 3. Juhtelemendi Drop down (Rippmenüü) ümbernimetamiseks väärtusele ddDepartment korrake kaardi Department (Osakond) eelmist kahte etappi.

Asukohtade konfigureerimine

 1. Määrake atribuudi Items (Üksused) atribuut ddlocation järgmise valemi järgi.

  Distinct(Locations, Location)

 2. (valikuline) Hoides all muuteklahvi (ALT), avage ddLocation ja kontrollige, kas loendis on kuvatud kolm asukohta.

Osakondade konfigureerimine

 1. Valige ddDepartment ja seejärel parempoolse paani vahekaardil Properties (Atribuudid) valige Depends on (Sõltub).

 2. Juhtelemendi Parent control (Vanemjuhtelement) all veenduge, et ddLocation kuvatakse ülemises loendis ja Result (Tulemus) kuvatakse alumises loendis.

  Märkus

  Kui te ei soovi vastandada mitte sõnet, vaid andmerea tegeliku ID-d, valige Result (Tulemus) asemel ID.

 3. Valige jaotise Matching field (Vastanduv väli) ülemisest loendist Locations (Asukohad), seejärel almuisest loendist Location (Asukoht) ja valige käst Apply (Rakenda).

  Sõltub lingist

  Määrake üksuse ddDepartment atribuut Items (Üksused) järgmise valemi järgi.

  Filter(Locations, Location = ddLocation.Selected.Result)

  See valem filtreerib ddDepartment üksused vastavalt sellele, mida kasutaja valib suvani ddLocation alt. Selline konfiguratsioon tagab, et alamosakondade loend kajastab selle vanemasukoha andmeid, mda SharePoint loend Locations (Asukohad) täpsustab.

 4. Avage parempoolse paani vahekaardil Properties (Atribuudid) loend, mis on Value (Väärtus) kõrval ja valige seejärel suvand Department (Osakond).

  See etapp seab kuvateksti SharePoint'i loendi Locations (Asukohad) veeru Department (Osakond) suvanditele.

  Osakonna väärtus

Vormi test

Hoides all muuteklahvi (ALT), avage asukohtade loend, valige üks, avage osakondade loend ja valige sealt üks.

Asukohtade ja osakondade loendid kajastavad teavet SharePoint loendis Locations (Asukohad).

Avage asukohtade loend, muutke valikut alates Renfrew'ist kuni Pembroke'ini ja avage seejärel osakondade loend.

Salvestage ja avage vorm (valikuline)

 1. Avage menüü Fil e (Fail), valige Save (Salvesta) > Publish to SharePoint (Avalda Sharepointis) > Publish to SharePoint (avalda SharePointis).

 2. Valige vasakus ülanurgas tagasi nool ja seejärel klõpsake nuppu Back to SharePoint (Tagasi SharePointi).

 3. Kohandatud vormi avamiseks klõpsake käsuribal käsku New (Uus).

KKK

Andmeid ei kuvata: kõik allikad on tühjad või sisaldavad valesid andmeid. Veenduge, et kuvaksite juhtelemendile õiget välja ühel järgmistest viisidest.

 • Valige ripploend, seejärel valikge parempoolse paani vahekaardil Properties (Atribuudid) atribuut Value (Väärtus).

  Rippmenüü muutmine

 • Valige otsinguga rippmenüü ja seejärel veenduge, et esmane tekst oleks väli, mida soovite kuvada.

  Otsinguga rippmenüü muutmine

Minu alamripploendis on korduvaid üksuseid. Selle sümptomi põhjuseks on tõenäoliselt SharePointis veeru LookUp (Leia) või rakenduses Power Apps funktsiooni Choices (Valikud) kasutamine. Kui soovite duplikaadi eemaldada, mähkige funktsioon Distinct (Eraldiseisev) ümber õigesti tagastatud andmete. Lisateave: Eraldiseisev funktsioon.

Teadaolevad piirangud

See konfiguratsioon on saadaval juhtelementides Drop down (Rippmenüü), samuti juhtelementides Combo box (Otsinguga rippmenüü) ja List box (Loendikast), mis lubavad ühe valiku korraga. Te ei saa ühegi nende juhtelementide jaoks konfiguratsiooni Depends On (Sõltub) kasutada, kui need võimaldavad mitut valikut. See lähenemine ei ole soovitatav töötamiseks suvandikomplektiga rakenduses Microsoft Dataverse.

Konfiguratsioon Depends On (Sõltub) ei toeta staatilisi andmeid ega kogumikke. Nendest allikatest sõltuvate ripploendite konfigureerimiseks muutke avaldist otse valemi ribal. Lisaks ei toeta Power Apps ei toeta SharePointis kahe valikuga väljade kasutamist ilma vastava andmetabeli andmeteta ja te ei saa kasutajaliideses määratleda Matching field (Vastav väli).