Vaikesätete funktsioon rakenduses Power Apps

Tagastab andmeallika vaikeväärtused.

Kirjeldus

Kasutage funktsiooni Vaikeväärtused andmesisestuse vormi eeltäitmiseks, muutes selle täitmise hõlpsamaks.

See funktsioon tagastab kirje, mis sisaldab andmeallika vaikeväärtusi. Kui andmeallikas asuval veerul ei ole vaikeväärtust, ei saa seda atribuuti praegu esitada.

Andmeallikad varieeruvad selles, kui palju vaiketeavet nad pakuvad või ei sisalda seda üldse. Kui töötate kogumiga või mõne muu andmeallikaga, mis ei toeta vaikeväärtusi, tagastab funktsioon Vaikeväärtused tühja kirje.

Soovi korral saate kombineerida funktsiooni Defaults funktsiooniga Patch, et luua kirje.

Süntaks

Vaikesätted( Andmeallikas )

  • DataSource – nõutav. Andmeallikas, mille jaoks soovite vaikeväärtusi.

Näited

Valem Kirjeldus Tulem
Defaults( Scores ) Tagastab andmeallika Skoorid vaikeväärtused. { Score: 0 }