Käitumise valemite mõistmine lõuendirakendustes

Enamik valemeid arvutab väärtuse. Sarnaselt Exceli arvutustabeliga toimub ümberarvutamine automaatselt, kui väärtused muutuvad. Näiteks võite soovida kuvada juhtelemendi Silt väärtust punasena siis, kui väärtus on alla nulli, või muul ajal mustana. Seega saate selle juhtelemendi atribuudi Värv seadistada järgmisele valemile.

If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )

Mida selles kontekstis tähendab, kui kasutaja valib juhtelemendi Nupp? Väärtused ei ole muutunud, seega ei ole midagi uut arvutada. Excelil pole vastet juhtelemendile Nupp.

Valides juhtelemendi Nupp, käivitab kasutaja toimingute või käitumiste ahela, mis muudab rakenduse olekut.

Kuna need funktsioonid muudavad rakenduse olekut, ei saa neid automaatselt ümber arvutada. Neid saate kasutada atribuutide OnSelect, OnVisible, OnHidden ja teiste On... atribuutide valemites, mida kutsutakse käitumisvalemiteks.

Rohkem kui üks toiming

Toimingute loendi loomiseks kasutage semikooloneid. Näiteks võite soovida uuendada kontekstimuutuja ja seejärel naasta eelmisesse kuvasse.

UpdateContext( { x: 1 } ); Back()

Toiminguid teostatakse sellises järjestuses, milles nad valemis kuvatakse. Järgmine funktsioon käivitub alles pärast praeguse funktsiooni lõpuleviimist. Tõrke ilmnemisel ei pruugi järgnevad funktsioonid käivituda.