Tabeliseoste ülevaade

Märkus

Jõustub novembris 2020:

  • Common Data Service on ümber nimetatud järgmiselt: Microsoft Dataverse. Lisateave
  • Mõnda terminit Microsoft Dataverse’is on uuendused. Näiteks olem on nüüd tabel ja väli on nüüd veerg. Lisateave

Seda artiklit uuendatakse varsti, et kajastada viimaseid termineid.

Tabelite seosed määravad viisid, kuidas tabeli read muude olemite või sama olemi kirjetega seostatakse. Tabeli seoseid on kahte tüüpi.

  • Üks-mitmele-seos. Üks-mitmele tabelite seose puhul võib ühe viidatud (peamise) tabeli reaga olla seostatud mitu viitavat (seotud) tabeli rida. Viidatud tabeli rida nimetatakse mõnikord ka peamiseks ja sellele viitava tabeli read nimetatakse tütarridadeks. Mitu-ühele-seos on üks-mitmele-seos tütarkirje seisukohast vaadatuna.
  • Mitu-mitmele-seosed. Mitu-mitmelevtabelite seose puhul võib mitu tabeli rida olla seostatud mitme teise tabeli reaga. Mitu-mitmele-seost kasutades seostatud ridasid võib pidada võrdseteks ja nende seos on vastastikune.

Vt ka

Tabelite vahel seose loomine
Mitu-mitmele tabeliseose loomine rakendusega Microsoft Dataverse kasutades Power Apps portaali